Archiv autora: Zdravotní klaun

EFHCO 2018 ǀ Hostili jsme mezinárodní konferenci o klaunské práci v nemocnicích

DSCF8309 - kopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 26. – 27. 9. 2018 se v Praze konalo výroční setkání ředitelů a uměleckého vedení členských organizací European Federation of Healthcare Clown Organizations. Konference se zúčastnilo 40 zástupců ze 14 zemí světa a Zdravotní klaun měl jako aktivní člen organizace tu čest ji letos hostit. Hlavním přínosem každoročního setkávání je zvyšování kvality a efektivity práce Zdravotních klaunů prostřednictvím mezinárodní výměny informací a zkušeností.

Ze širokého spektra témat byl největší prostor věnován spolupráci mezi klauny a zdravotnickými profesionály, vědeckému výzkumu a novým formátům klaunských programů.

Zdravotní klaun, který je členem organizace EFHCO již od roku 2013 prezentoval svůj pilotní projekt nazvaný Dítě, zaměřený na individuální péči o dlouhodobé malé pacienty. Vybraného pacienta intenzivně navštěvují střídavě dva Zdravotní klauni, doprovázejí ho při důležitých procedurách a naváží s ním tak velmi úzký vztah. To přispívá k psychické pohodě pacienta a následně i úspěšnosti léčby. Prezentace se aktivně účastnili také garanti projektu z Fakultní nemocnice Motol – primářka oddělení klinické psychologie Mgr. Zuzana Kocábová a MUDr. Jakub Zieg, Ph.D. z vedení pediatrické kliniky.

Součástí programu byla také plenární diskuze o vědeckých výzkumech dopadu klaunské práce na pacienty vedená Susanou Caires z výzkumného centra H-CRIN, která byla obzvláště přínosná právě pro zástupce Zdravotního klauna. „Na jaře jsme ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol, Vídeňskou univerzitou a Red Noses International zahájili vlastní výzkum, jehož výsledky chceme prezentovat zhruba v polovině příštího roku. Všechny informace a názory pro nás proto byly nesmírně podnětné“, uvedl Lukáš Houdek z vedení Zdravotního klauna.

„Zdravotní klauni všech zúčastněných organizací vkládají do své práce maximální úsilí a prezentované výsledky jsou pro ně velkou motivací se stále zlepšovat. Služba, kterou Zdravotní klauni poskytují je nesmírně důležitá, protože ji poskytují nemocným, trpícím a zranitelným. Proto se pravidelně scházíme a pracujeme na profesionalitě, abychom svou práci odváděli v co nejvyšší kvalitě. Profesionální Zdravotní klauni se stávají plnohodnotnou součástí nemocnic po celém světě a vzájemné sdílení zkušeností je velkým přínosem pro nás všechny“, vyzdvihla přínos konference Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka Zdravotního klauna.

Za facilitace zakladatele Českého fundraisingového centra, Jana Kroupy, identifikovali představitelé sdružených organizací klíčová témata mezinárodní spolupráce, což mimo jiné způsob hodnocení práce a srovnávání její kvality. Na závěr konference se část účastníků zapojila i do praktické dílny pod vedením lektorů pražského centra Cirqueon, které se Zdravotním klaunem dlouhodobě spolupracuje.

 

CIRKUS PACIENTO ǀ 4 pohledy na Cirkus Paciento v Hamzově léčebně

Cirkus Paciento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkus Paciento se v rehabilitačním ústavu Hamzova léčebna na Pardubicku letos konal již poosmé. Smutnou i veselou zprávou zároveň je, že tu vedle nováčků bylo i mnoho malých pacientů, kteří se Cirkusu účastnili již v předchozích letech. Čistě veselou zprávou je to, že se na celé kolo smáli celý týden naprosto všichni!  A jak to vidí…?

Zdravotní klaunka Lucie Dlabolová alias sestra Kotrlá

„Vždy jsou to setkání plná velkých emocí. Nejen díky osobní účasti nad jednotlivými, ne vždy lehkými dětskými osudy a příběhy, ale i pro možnost být přítomen a vnímat i jejich osobní zdravotní vítězství a pokroky. Jsme letos v léčebně již poněkolikáté, a proto vím, že zlepšení pohybových dovedností mnohým z nich umožnilo zapojení se do složitějších a náročněji provedených cirkusových dovedností.”

Mgr. Petra Teplá, vedoucí RHB dětských pavilónů

„Děti s DMO, upoutané na vozíku, a které jen stěží koordinují svůj sed, se najednou snaží při různých cirkusových aktivitách více a s radostí zapojit své těžce ovladatelné tělo. Pohyby, které jim jinak nejdou, dokáží děti při správné motivaci vykonávat snadněji a s menším úsilím.“

Jana Zavřelová z propagačního oddělení Hamzovy léčebny

„Již osmý rok naši dětští pacienti pod vedením zdravotních klaunů trénovali celý týden, podle svých schopností a možností, akrobatické i kouzelnické dovednosti, které předvedli na závěrečném vystoupení v cirkusovém šapito. Bavili tak nejen sami sebe, ale na závěr pobavili publikum, které jejich úspěch odměnilo dlouhým potleskem.“

Fotograf 

ZMĚNA SÍDLA ǀ Klaunská kancelář na nové adrese ve Vysočanech

Změna sídla fcb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..

Milí příznivci Zdravotního klauna, 

sbalili jsme červené nosy a buchty do uzlíčku, skříně a šanony do mnoha dodávek, potužili svaly a přestěhovali řídící centrum smíchu v nemocnicích, neboli naši klauncelář, na novou adresu.

Nově vás pro vše co potřebujete vyřídit, na povídání o Zdravotních klaunech, či šálek čaje, uvítáme na Praze 9, Vysočanech – 1 minutku od tramvaje Vysočanská, 2 minutky od metra Vysočanská, 3 minutky od zastávky autobusu Vysočanská. 

A trocha slavné historie Vysočan…

1923                          Vysočany jsou starou románskou osadou
1902                          dekretem Františka Josefa I. jsou Vysočany povýšeny na město s právem                                                        užívat městský znak
19. století                 tvář Vysočan mění průmyslové podnikání
1911                          je postavena budova vysočanské radnice
1922                          Vysočany se stávají součástí tzv. Velké Prahy
1923                          Vysočany se stávají správním centrem nového obvodu Praha IX
2018                          do Vysočan se přestěhoval Zdravotní klaun!

PS: Až k nám půjdete, určitě si udělejte čas na procházku v krásném přilehlém parku Podviní. 

13. září ǀ Měsíc dobročinné závěti startuje

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSÍC DOBROČINNÉ ZÁVĚTI STARTUJE 13. ZÁŘÍ: DÁRCI A DÁRKYNĚ ZÍSKAJÍ ZPĚT NOTÁŘSKÝ POPLATEK ZA SEPSÁNÍ TESTAMENTU!

Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém světě připomene význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím dobročinné závěti. Koalice Za snadné dárcovství, jejíž členem je i Zdravotní klaun, vyhlásila za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

Historicky první dar ze závěti obdržel Zdravotní klaun v březnu letošního roku. V poslední vůli na nás 60 tisíci korunami pamatoval pan Otakar z Prahy, který nás pravidelně podporoval již od roku 2009. „Odkaz pana Otakara nás překvapil, hluboce dojal a potěšil. Jako náš dlouholetý dárce je tím nejlepším příkladem podtitulu celé kampaně – pomáhám za života, budu i po něm. Ve své závěti tento dárce pamatoval na celkem 12 organizací a jsme poctěni, že právě Zdravotní klaun zůstal tak blízko jeho dobrému srdci“, říká Alena Seoud, ředitelka fundraisingu a marketingu. 

Pro více informací o daru ze závěti právě směrem ke Zdravotnímu klaunovi, kontaktujte prosím právě paní Alenu Seoud - alena@zdravotni-klaun.cz.

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, každý dar má smysl! Českou iniciativu, výstižně nazvanou Závěť pomáhá, realizuje koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje třicet šest významných a respektovaných neziskových organizací. Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuálního dárcovství v České republice, vedle osvětové kampaně Závěť pomáhá uskutečňuje projekt Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a další aktivity.

Zajímá vás o darování ze závěti více? Poslechněte si záznam pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál, kde na otázky Lucie Výborné odpovídá advokát David Valouch a Jan Gregor z koalice Za snadné dárcovství. 

 

 

 

 

……………………………….

 

 

 

 

 

Příběhy dárců

Paní Horová, dárkyně Nadace Via

S panem Horou prožila paní Horová společných 63 let, dožili se diamantové svatby. Když se potkali s Nadací Via, bylo jim 83 let. Děti neměli, a i když žili prostý život, koupili si v šedesátých letech domek na pražské Bílé Hoře. A tou dobou začali řešit, jak co nejlépe naložit s penězi za prodej domu. Peníze, které Nadace Via díky závěti manželů Horových získala, byly právě výsledkem tohoto prodeje. Paní Horová v tom měla docela jasno: „Do hrobu si je nevezmeme a ani české, ani ukrajinské vládě je nechávat nebudeme.” A tak si paní Horová s panem Horou začali plnit svůj sen: „Děti jsme neměli, ale víme, jak těžký život mají děti v chudých rodinách v Karpatech. Budeme pomáhat jim.” Skromný pár za svůj život naspořil a pomocí Nadace Via dětem z Podkarpatské Rusi za svého života a následně v závěti paní Horové daroval celkem obdivuhodných 1,6 milionu korun.

Pavel Trantina, dárce Skautské nadace Jaroslava Foglara a Skautského institutu

Dlouholetý skautský starosta a místostarosta a jeden z mých vzorů Jirka Navrátil mi často vypravoval, jak obráží skautské pohřby a vdovy mu na nich říkají: „Do poslední chvíle manžel na skauty myslel.” A on jim, s humorem sobě vlastním, v duchu odpovídal, že by bylo hezké, kdyby na ně dotyčný myslel i v poslední vůli. Tohle mě inspirovalo k tomu, abych ve svých 42 letech plných každotýdenních pracovních cest letadlem nečekal, kdy se mi co ve světě může stát, ale ošetřil svůj skautský odkaz trvale dopředu. Rozhodl jsem se proto sepsat závěť a v ní odkázat značnou finanční částku Skautské nadaci Jaroslava Foglara, jež by měla sloužit zejména na podporu mezinárodních skautských výměn. A dále Skautskému institutu odkazuji písemnosti, knihy a další předměty především skautské provenience, o něž rodina, která je o mém rozhodnutí informována, neprojeví zájem. Věřím, že tak bude o můj odkaz dobře postaráno a poslouží dalším generacím skautů a skautek u nás zažít podobně šťastné chvíle, které jsem díky skautingu měl možnost zažít (a dosud zažívám) já sám.

Marcela Mejstříková, dárkyně Mamma HELP

„Mamma HELP se stal mým druhým domovem. A protože jsem bohužel v životě ztratila své blízké a nemám nikoho, komu bych odkázala svůj majetek, rozhodla jsem se, že ho věnuji Mamma HELPu,” říká paní Marcela, která se dnes v organizaci věnuje především svému oblíbenému umění: šije a tvoří krásné předměty a také navazuje na to, čemu se věnovala v pracovním životě – instaluje výstavy.

Paní Marcele se ulevilo, že má svůj odkaz vyřešen a může svou obdivuhodnou energii věnovat tomu, co dělá ráda: chodí na procházky, koncerty, výstavy a další kulturní akce. „Nejsem asi úplně typickou důchodkyní. Na minulost příliš nevzpomínám, žiju přítomností a budoucností,” říká optimisticky.

Více informací o Měsíci dobročinné závětiwww.zavetpomaha.cz.

Pro více informací o daru ze závěti právě směrem ke Zdravotnímu klaunovi, kontaktujte prosím naši ředitelku fundraisingu a marketingu, paní Alenu Seoud – alena@zdravotni-klaun.cz

 

PRÁZDNINOVÉ KLAUNIÁDY ǀ Malá rekapitulace velké letní legrace

Být v nemocnici není nikdy tak úplně příjemné, ale co teprve když jste školák a máte zrovna prázdniny?! A právě proto si Zdravotní klauni na prázdniny nehrají a raději hrají na ukulele po dětských odděleních. Ale nejen tam… Podívejte kolik radosti jsme v létě rozdali! 

 

A samozřejmě i v září klauni září! Zajímá vás, kde nás můžete potkat v následujících dnech? V tomto případě stačí jeden klik na – PLÁN NÁVŠTĚV :-)

Těšíme se na vás!  

HLASOVÁNÍ TESCO ǀ Srdečně děkujeme za vaše hlasy!

Vy rozhodujete, my pomáháme

 

 

 

 

 

 

 

 

I letos jsme se zapojili do projektu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco. O hlasech pro Zdravotního klauna jste rozhodovali na 69 prodejnách ve 25 městech České republiky. 

Srdečně tedy děkujeme za 340 304 hlasů, které znamenaly 11 prvních, 10 druhých a 4 třetí místa! Vážíme si vaší důvěry, která nám přinesla krásných 530 000 Kč, které přeměníme ve smích těch, kterým do smíchu není.  

LETNÍ LETNÁ 2018 ǀ Osvěžení smíchem i vodní mlhou

_DSC0131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již potřetí jsme byli součástí festivalu nového cirkusu Letní Letná. V rámci Víkendu Zdravotního klauna jsme opět nechali návštěvníky nahlédnout do naší práce prostřednictvím Klaunské ambulance, a pobavili je pěti zábavnými divadelními kousky. 

“Jééé, tak na vás jsem se nejvíc těšil z celý Letný! A kdy dorazí doktor Huba?”. Tak touto větou nás v sobotu 18. 8. uvítal na Letní Letné osmiletý Kuba, který festival navštěvuje každý rok. Doktor Huba byl již na místě a na Dětské scéně se připravoval na své vystoupení, které si následně malý Kuba i desítky dalších dětí náramně užili. 

Dopoledne s panem Hubou

A užili si také všechna ostatní představení z dílny Zdravotních klaunů…

Baroni

Squadra Sua – Bomberos, foto: Letní Letná

Břéťa a Čeněk za čárou, foto: Letní Letná

Squadra Sua – Happy Hour, foto: Letní Letná

V Klaunské ambulanci i čekárně bylo plno celý víkend. Postupně ordinovalo 12 Zdravotních klaunů, kteří dokázali vyléčit i ty nejvážnější choroby jako akutní nedostatek smíchu nebo vzácnou motýlkiózu. Rodiče i děti si tak mohli udělat představu, o tom, co je v nemocnici v přítomností našich klaunů čeká, a že se hospitalizace nemusí bát - nudit se nebudou! 

Posuďte sami… 

Prohlédněte si více fotek a šťastných obličejů z Letní Letné na našich facebookových stránkách. 

CIRKUS PACIENTO ǀ Co vše dětem přináší? A co je to PRAsurfing?

DSC_7461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesně před týdnem se v Brně konalo slavnostní zakončení Cirkusu Paciento v areálu Fakultní nemocnice. Celý brněnský Cirkus se díky spolupráci s Moravským zemským muzeem nesl v duchu pravěku, a tak bylo všechno „PRA“. A děti si to nesmírně užily!

A poPRAvdě jak by také ne! Cirkus Paciento do života dává opravdu mnoho…

  • Kamarádství

Děti dlouhodobě izolované v nemocnici od svých vrstevníků strádají. Týden strávený s dalšími malými pacienty vždy přinese spoustu nových přátelství, a s kamarádem po boku se vše zvládá lépe, ať je vám 5 nebo 50.

  • 5 minut slávy, která trvá věčnost

Blízké nemocných dětí zcela logicky zajímá hlavně to, aby se uzdravily. Děti jsou tedy často obletovány, kontrolovány, a vlastní soukromou aktivitu často nemají. Stoupnout si tedy na pomyslné „jeviště“, zažít pocit nervozity v bříšku, pak velké soustředění a následně si vychutnat potlesk publika je pro jejich duše živou vodou!

  • Vytržení z rutiny, chuť uzdravit se a aktivně žít

Při vážné a dlouhodobé nemoci jsou malí pacienti pod přísným dohledem a v jistém zajetém režimu, který je třeba dodržovat. Když trvá léčba již příliš dlouho, výsledky jsou stále negativní, a malí pacienti stále nemohou jít domů hrát si s kamarády, chuť do života a uzdravení se z nich pomalu vytrácí. Týden Cirkusu Paciento je vytrhne ze zaběhlé rutiny, dá jim pocit vlastní důležitosti a ukáže, co vše dokážou!

  • Získat netradiční dovednosti

Žonglování, kouzlení, hraní na jednoduché hudební nástroje – no kde se toto běžně naučíte?

  • Užít si legraci

Čas se Zdravotními klauny je prostě jasnou zárukou legrace, a jak je známo smích a dobrá nálada napomáhají k uzdravení.

Týden s malými pacienty tentokrát strávili sestry Užvaněná a Neškodná a doktoři Spokojený a Hrdlička. Právě doktor Květoš Hrdlička (Jan Šprynar) k brněnskému Cirkusu uvedl: „Díky slunečnému počasí a suchu děti prostředí hodilo zpátky v čase, což jim pomohlo postavit se čelem k dané době. Vše do sebe krásně zapadlo a lovci mamutů se vrátili na své působiště, na Jižní Moravu.“

A jak vypadal takový PRAsurfing?

 

 

 

 

 

 

 

Jaké další PRAparádní triky děti předvedly?