Archiv autora: Zdravotní klaun

Odkaz

Vážení přátelé Zdravotního klauna,

přinášíme vám zaručeně čerstvou, ještě teplou, jako vždy dokřupava propečenou Závěrečnou zprávu o naší delikátní činnosti v roce 2015.

Z našeho menu Závěrečná zpráva á la Zdravotní klaun pro vás jako degustaci vybíráme: 

Aperitiv

Přání zakladatele Zdravotního klauna k již 15. narozeninám organizace – ano – již tak dlouho jsme tu s vámi a pro vás…a rádi!

Předkrm

Informace o dětských klauniádách, kterých se v roce 2015 uskutečnilo v 64 nemocnicích po celé České republice celkem neuvěřitelných  3 112! A věděli jste, že se do nemocnic díky Zdravotním klaunům těší nejen děti? 

„Moc Vám děkuji za Váš úúúžasný nápad. Setkáváme se s klauny na onkologii v Brně, kde se léčí můj desetiletý syn. Do FN se těšíme hlavně na ně. Tuto vážnou nemoc se snažíme léčit dobrou náladou, smíchem a vtipem. Takže i Vaši klauni jsou pro nás medikamentem. Nejenže baví naše děti, ale i nás – mamky, pro které je nemocnice druhým domovem. Přeji Vám spoustu rozzářených dětských tváří. Ani se nedá popsat, jakou úctu k Vám cítím. Děkuji z celého srdce.“                                                                                                                                maminka J. B. se synem Jakubem

Hlavní chod

Báječnou zprávu z našeho programu NOS! Nejenže se v roce 2015 uskutečnilo celých 172 návštěv, ale na operační sály doprovází klauni malé pacienty již ve 4 nemocnicích! Na operační sály tak jezdí s úsměvem na rtu děti v Praze-Motole, v Ostravě-Porubě, v Hradci Králové a nově od března 2015 také v Plzni.

Desert

Radostné informace o tom, že se mění celospolečenský pohled na seniory. Stáří už není opomíjeným tématem, o kterém se mlčí. Proto ani my mlčet nebudeme – v loňském roce jsme seniory v 7 geriatrických zařízeních navštívili celkem 270x!

“Zdravotní klauni jsou naši přátelé, mají v našem domově své pevné místo a budeme šťastní, když tomu bude i nadále.“                                                                                                                                                                    Jana Kopecká, vedoucí Domova pokojného stáří Kamenná

Digestiv

Hlášení o tom jak se rozvíjíme, vzděláváme a kooperujeme. V rámci nadnárodní spolupráce se naši klauni setkávají nejen se zahraničními kolegy, ale také lektory, se kterými absolvují klaunské workshopy a semináře. Nejrůznější dílny a školení jsou však pravidelně na programu zejména doma v České republice a vévodí jim tzv. Národní setkání, na kterém se potká všech 86 klaunů, aby společně nacvičovali, vyměňovali si zkušenosti, ale také plánovali. Svou účastí vyjádřil svou podporu organizaci i odborník na smích, MUDr. Karel Nešpor, který dostal “do kolen” všechny zúčastněné. Podívejte se, jak se nosilo “dříví do lesa”.

Zde si můžete v klidu prolistovat a popřípadě stáhnout celé menu:

Závěrečná zpráva 2015

*Informace o obsažených alergenech a další informace jsou k vyžádání na našich webových stránkách v sekci Kontakty.

Věříme, že vám menu zachutná, pohladí duši, vykouzlí úsměv na tváři a svou přízeň nám zachováte i roce 2016 – v našem narozeninovém roce.

Příjemné počtení, vaší náklonností jsme poctění!

Odkaz

Pro to, abychom se dobře naučili světový jazyk, udrželi svůj chrup zdravý, pěstovali dobré mezilidské vztahy, zajistili si správný chod metabolismu, byli dobrými hráči tenisu, či udrželi svůj vůz pojízdný, k tomu všemu je potřeba jedna důležitá věc – pravidelnost. A s efektivním dárcovstvím tomu není jinak.

Jen v případě, že budeme pravidelně sedět nad slovníkem, navštěvovat stomatologa, setkávat se s přáteli a rodinou, pravidelně jíst a spát, na kurtu trénovat podání a v určených intervalech navštěvovat autoservis, bude vše dlouhodobě fungovat jak má a naše konání přinese ovoce. Jen ten, kdo se poctivě a pravidelně učil italsky, si na dovolené v Itálii vychutná prohlídku musea s místním průvodcem, a ten kdo se aktivně věnuje svým dětem, si bude moci dlouhodobě užívat lásky a spokojené rodiny. A jedině pravidelnou podporou nám pomůžete roznášet radost a smích do nemocnic desetitisícům dětí a seniorů po celé České republice – ano, přesně tak velký bude mít váš čin dopad!

4 HLAVNÍ DŮVODY PROČ DAROVAT PRAVIDELNĚ

1. Dar dostane přímo obdarovaná organizace.

Trvalý příkaz nebo inkaso jsou bezhotovostní operace. To značně zvyšuje možnost kontroly – kdykoli můžete snadno ověřit, že účet příjemce je opravdu bankovním účtem dané organizace.

2. Víte co se s darem děje.

Nejste pouze anonymní částkou na sbírkovém účtu, ale stáváte se skutečným dárcem. Vámi vybraná organizace vás zná, za dar vám poděkuje a informuje vás o jeho využití.

3. Darujete bezpečně a pod kontrolou.

Trvalý příkaz i inkaso vždy vidíte ve svém internetovém bankovnictví a můžete je plně spravovat. Ztratí -li organizace vaši důvěru, můžete darování kdykoli zrušit. Získává si organizace vaše sympatie stále více? Můžete dar kdykoli navýšit!

4. Zajišťuje organizaci skutečnou stabilitu.

Stovky a u některých organizací i tisíce pravidelných dárců – to je významná nejen finanční, ale i morální podpora.

4 HLAVNÍ DŮVODY PROČ PRAVIDELNĚ DAROVAT PRÁVĚ ZDRAVOTNÍMU KLAUNOVI

1. Vaše pomoc ovlivní desítky tisíc lidí ročně.

Našich 86 zdravotních klaunů roznáší díky vaší finanční podpoře radost a smích již 15 let a to do 64 nemocnic a 7 geriatrických zařízení po celé České republice. Během jednoho roku se uskuteční téměř 3500 klauniád! Podívejte se na mapu klaunů, kteří vaše finance přeměňují ve smích!

2. Váš dar pravidelný dar nám pomůže růst a roznášet ještě více radosti.

Díky poctivé práci se Zdravotnímu klaunu dostalo za 15 let činnosti výborného renomé a téměř dalších 70 institucí by stálo o pravidelné návštěvy zdravotních klaunů. Rozšíření působnosti je však závislé právě na dlouhodobé a pravidelné finanční podpoře dárců. Podívejte se na mapu klauniád, kterou bychom i díky vám mohli ještě rozšířit.

3. Vaše pomoc vždy putuje jen tam kam má.

Zdravotní klaun si zakládá na 100% transparentnosti. Právě kvůli transparentnosti a z úcty k našim dárcům nevybíráme finanční příspěvky na ulicích do kasiček, ani neprodáváme žádné reklamní předměty, jako jsou magnetky, či plyšová zvířátka. Přispět lze pouze bezhotovostně – tedy platební kartou, či bankovním převodem. Dle hesla „důvěřuj, ale prověřuj“ si prohlédněte důležité dokumenty organizace.

4. Vaše pomoc vykouzlí slzy štěstí nad vzpomínkami na mládí seniorům, zvonivý smích dětí, úlevný smích rodičů, či smích drobného rozptýlení zdravotnickému personálu.

„Včera jsem v Českých Budějovicích jako doprovod navštívila “Večer zázraků” coby poděkování přispěvatelům. Vše co jsem tam viděla a hlavně slyšela mě hluboce zasáhlo a přestože přispívám již jiné organizaci, rozhodla jsem se, že budu přispívat i na Zdravotního klauna. Poté co představení skončilo, jsem chtěla jít za všemi těmi úžasnými lidmi a říct jim, jak moc je obdivuji, jak jsou ohromní v tom co dělají a taky jak se mi líbila jejich muzika i klaunské výstupy …, ale byla jsem tak dojatá, že jsem měla oči plné slz a nemohla jsem vůbec mluvit. Takže to dodatečně napravuji: JSTE ÚŽASNÍ, VÝBORNÍ, OHROMNÍ, obdivuji Vás! Myslím si, že vytáhnout peníze z peněženky je strašně jednoduché a oproti tomu co děláte Vy, to nejmenší, co mohu udělat. Děkuji.“                                                                                                                                                           Jana Šoberová

Inspirovala vás slova paní Šoberové? Pak už jste jen několik kliků od myšlenky k činu a svůj čin můžete začít zakoupením PLNÉ NÁRUČE SMÍCHU!

Jak TŘI KLAUNOVÉ jako TŘI KRÁLOVÉ hledali Ježíška ve FN Brno

Tři králové         …aneb, událo se za dávných časů ve FN Brno. Kašpar (sestra Bistrá), Melichar (Dr. Plcina) a Baltazar (Dr. Spokojený) mají společný cíl – najít na dětských pokojích Ježíška a obdarovat chudé pocestné. Tři králové se opatrně ptají, zda smí vstoupit a zda-li se na pokoji nalézá ten vyvolený Ježíšek, kterého hledají. Poněkud neorganizovaně se cpou do dveří a ještě méně organizovaně hledají Ježíška. Bohužel vždy nacházejí jen pacienta, který tvrdí, že Ježíšek není. Tři králové se tedy optají, zda by mohli píseň svoji zapěti, čemuž je často přidán souhlas. Zpívají tedy píseň My tři králové jdeme k vám v doprovodu moderní techniky – kláves Melichara i s valčíkovými rytmy bicích, ovšem Melichar občas plete noty a černej Baltazar si zase nepamatuje text. Kašpar zachraňuje situaci zuby nehty a po zdárném ukončení písně vinšuje přítomným vše dobré do nového járu. Velectění mágové nakonec obdarují chudé pocestné cennými dary – magickou vícebarevnou pastelkou až z daleké země Koh-i-nooru nebo zlatým penízem ze zemí kakaovými boby oplývajícími. Po drobné roztržce, kdo má jít první, druhý, třetí, opouštějí pokoj a pokračují ve své cestě k Betlému.

“Dobročinný raut” Gymnázia Jiřího Ortena byl letos opravdu bohatý!

Dobročinný raut Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře           Ani v roce 2015 studenti a přátelé Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře na Zdravotní klauny nezapomněli. Z vlastní iniciativy, která začala již v roce 2014 se letos rozhodli uspořádat tzv. “dobročinný raut”, jehož výtěžek věnovali na úsměvy nejmenších.  Prodejem šperků na tomto rautu získalo gymnázium částku 7 984 Kč, která se ještě navýšila díky ve­li­ké po­mo­ci škol­ní­ho sbo­ru Gau­de­a­mus, kte­rý při­spěl „na Klau­na“ svým vá­noč­ním vy­stou­pe­ním, v rámci kterého se vybralo 7 274 Kč. Cel­kem te­dy v ro­ce 2015 přispěli zaměstnanci, studenti a přátelé Gymnázia Jiřího Ortena krásnou částkou 15 258 Kč. “Moc dě­ku­je­me těm, kte­ří při­spě­li na „úsměv“ ma­lých pa­ci­en­tů, a všem pře­je­me, ať úsměv ja­ko nej­krás­něj­ší a nej­vzác­něj­ší šperk oz­do­bí vás i va­še blíz­ké po ce­lý rok 2016.” – Mgr. Jana Štrůblová z GJO KH Zdravotní klaun děkuje gymnáziu a všem, kteří se na akci podíleli za jejich báječnou proaktivitu, které si nesmírně vážíme!

Kupte si plnou náruč smíchu a pošlete ho dál

          Pro letošní rok jsme pro Vás připravili krásnou vánoční kampaň s názvem Kupte si plnou náruč smíchu a pošlete ho dál. V rámci tohoto projektu můžete přispět částkou dle vlastního uvážení a ihned po zaplacení si vytisknout dárkový certifikát. Pokud tedy stále ještě nemáte vánoční dárky, nevíte jaké zvolit nebo prostě chcete jen někoho potěšit, máte ideální příležitost zde. Bez čekání, stresu, nervozity ve frontách, máte během pěti minut dárek, který přinese radost a smích do několika dětských nemocničních pokojů!  

Harmonogram vánočních a svátečních návštěv 2015

Vánoční klauniády           Nemoci neznají kalendář, proto ani o svátcích nezůstanou dětská oddělení bez pacientů, ale díky zdravotním klaunům ani bez smíchu a radosti. Podívejte se, která místa navštíví během vánočních svátků. Zkrátka nepřijdou ani senioři v geriatrických zařízeních. I ti se mohou těšit na své oblíbené klauny, kteří je přijdou potěšit a přinesou jim adventní atmosféru až do jejich pokojů. Dětské klauniády  Datum          Čas           Instituce                               Oddělení 
24.12.2015 14:00 FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkologie, JIP, transpl.jedn.
24.12.2015 14:00 FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Neurologie, ortopedie 16
24.12.2015 16:00 FN Motol – pediatrie Speciální klauniáda
28.12.2015 13:30 FN Na Bulovce Chirurgie, pediatrie, ortopedie, JIP
28.12.2015 14:00 FN v Motole Neurologie, kardiochirurgie, kardiologie JIP
28.12.2015 14:00 FN v Motole Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP, ORL odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
28.12.2015 12:30 FN Brno-Bohunice Popáleniny, ortopedie,  ORL, neurochirurgie,ortopedie JIP, spinální jednotka, psychiatrie
28.12.2015 14:00 FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkologie, JIP, transpl.jedn.
28.12.2015 14:00 FN Ostrava-Poruba Hematologie, ambulance, pediatrie
28.12.2015 14:00 Nemocnice s poliklin. Karviná-Ráj p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
28.12.2015 14:15 KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z. Dětské odd., ORL
28.12.2015 13:00 FN Plzeň – Lochotín Psychiatrie, neurochirurgie, ortopedie, chirurgie
28.12.2015 14:00 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Dětské odd., chirurgie
29.12.2015 13:00 FN v Motole Dětská hematologie a onkologie malé a velké děti, transpl.jedn.
29.12.2015 14:00 FN v Motole Ortopedie a traumatologie malé děti, velké děti, neurochirurgie, JIP
29.12.2015 14:00 FN Olomouc Onkohematologie, JIP, pooperační, diagnosické a dětské odd.
29.12.2015 14:00 FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětské infekční odd.
29.12.2015 13:00 FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Pediatrie 67 + 48
29.12.2015 13:00 Nemocnice Jihlava, p.o. Dětské odd., JIP
29.12.2015 09:00 Kroměřížská nemocnice a.s. Dětské odd., ORL, oční školka
29.12.2015 14:00 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Dětské odd., JIP
29.12.2015 14:00 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Dětské odd., JIP
29.12.2015 14:00 FN Hradec Králové Větší děti, kožní, chir., hematoonkol.,JIP
29.12.2015 09:00 Orlickoústecká nemocnice, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců a batolat, JIP
29.12.2015 14:00 Nemocnice České Budějovice, a.s. Onkohematologie, odd. větších, menších dětí, JIRP
29.12.2015 10:45 KKN a.s., nemocnice v K.Varech Dětské odd. větších, menších dětí, JIP, Dětský domov
29.12.2015 14:00 KKN a.s., nemocnice v Chebu Odd. menších, větších dětí
29.12.2015 13:00 Nemocnice s poliklinikou Č. Lípa, a.s. Dětské odd., JIP
30.12.2015 09:30 FN v Motole Hematologie
30.12.2015 13:00 VFN Praha Klinika dětského a dorostového lékařství odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
30.12.2015 14:00 FN v Motole – PA  a  -1C dosp.bud. Pediatrie odd. malých dětí, velkých dětí, expektace, JIP
30.12.2015 14:00 FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Dětská oční klinika, ARO 19, chirurgie 8
30.12.2015 13:00 FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkolog. stacionář, pediatrie 69 + 46
30.12.2015 09:30 Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Odd. kojenců, batolat a větších dětí
30.12.2015 14:00 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dětské odd., JIP
30.12.2015 14:00 FN Ostrava-Poruba JIP, neurologie, chirurgie, pediatrie
30.12.2015 14:15 KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. Dětská klinika chirurgie, IMP, JIP
30.12.2015 08:45 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Chirurgie, dětské odd., JIP, ambulance
30.12.2015 14:00 FN Hradec Králové ORL, neuro., neurochir., ortopedie
30.12.2015 09:30 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Odd. větších dětí, kojenců, JIP
30.12.2015 12:30 Jedličkův ústav, p.o., Liberec
30.12.2015 10:00 Nemocnice Tábor, a.s. Odd. menších, větších dětí, JIP, ambulance
30.12.2015 14:00 Dětská psychiatrická léčebna Opařany DPL
30.12.2015 14:00 Dětská psychiatrická léčebna Louny
31.12.2015 14:00 FN v Motole Psychiatrie – přízemí, diagnostické oddělení
31.12.2015 14:00 FTN dětská klinika IPVZ, Praha Chirurgie odd. malých dětí, velkých dětí, JIP
31.12.2015 08:30 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. a Dětský domov, p.o. Odd. větších dětí, menších dětí, JIP, Dětský domov
31.12.2015 14:00 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Odd. větších dětí, menších dětí, kojenců, JIP
31.12.2015 14:00 FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Onkologie, JIP, transpl. jedn.
31.12.2015 14:00 FN Brno, (Černopolní 9, Brno) Neurologie, ortopedie 16
31.12.2015 14:00 FN Ostrava-Poruba Hemato-onkologie, neurologie, pediatrie
31.12.2015 10:00 KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z. Oční, ORL, chirurgie
31.12.2015 09:30 SMN a.s., Nemocnice Přerov Dětské odd.
31.12.2015 14:00 SMN a.s., Nemocnice Prostějov Dětské odd., JIP
Geriatrické klauniády Datum           Čas           Instituce                                   Oddělení 
29.12.2015 14:00 Domov pro seniory Kobylisy Domov pro seniory
1.1.2016 13:45 Domov Sv. Karla Boromejského Domov pro seniory
 

InspiroMatky v rámci své InspiroKavárny podpořily Zdravotního klauna

12314526_949137058494375_1652314974909004837_o InspiroMatky, to je spolek tří báječných žen, matek, které chtějí žít spokojený život, rovnoměrně naplněný prací i rodinou a okořeněný neustálým seberozvojem. Založily spolek, který napomáhá rodičům na mateřské a rodičovské dovolené tak, aby se lépe uplatnili na trhu práce a dokázali úspěšně sladit práci a rodinu. Pravidelně se v rámci projektu InspiroKavárny setkávají u dobré kávy nebo čaje a otevírají témata, která souvisí s návratem do zaměstnání, work-life balancem, hledáním vlastních hodnot a svého já.   InspiroKavárna, která se konala 28. listopadu v mamacoffee Karlín nesla název “InspiroMatky pečou se Zdravotním klaunem” a mimo jiné se povídalo právě o zdravotních klaunech a jejich poslání. Akce se zúčastnila nejen ředitelka Zdravotního klauna – Kateřina Slámová Kubešová, ale i zdravotní klaunka – Hanka Maleníková, se kterou přítomné ženy diskutovaly o její práci i o tom, že i malý nos může být někdy velkou maskou. V závěru večera předaly organizátorky Zdravotnímu klaunovi výtěžek z akce ve výši 7 700,- Kč. Inspirativní nemyslíte?! Pokud jste se inspirovali, zkuste se zamyslet jak byste mohli přispět třeba i vy. Nemáte -li právě kreativní náladu, přispět můžete i zde: http://www.zdravotniklaun.cz/chci-pomahat/.

Nenechte si ujít dva zajímavé články o Zdravotních klaunech

petr čte Práce zdravotních klaunů je krásná, často náročná, rozhodně zajímavá, ale bezesporu i velmi netradiční, proto tak trochu stále zůstává pod rouškou tajemna. Pokud se chcete dozvědět více o klaunské práci, neváhejte a začtěte se do těchto dvou zajímavých rozhovorů.  Rozhovor s jedním z nejzkušenějších klaunů, Lukášem Houdkem, alias doktorem Motykou:

13. 10. 2015, Jádu, autor: Ester Dobiášová

Rozhovor s uměleckým ředitelem Zdravotního klauna, Petrem Jarčevským, alias doktorem Kolíčkem: 

22. 11. 2015, lidovky.cz, autor: Markéta Holinková

             

Z onkologie přímo do kosmu – Cirkus Paciento plní dětské sny!

_DSC0210           Cirkus Paciento není záležitostí jen letních dní! I na podzim se malí pacienti baví s našimi klauny, kteří by se přetrhli, aby jim vyloudili úsměv na tváři, a ještě lépe, aby se celým oddělením nesl hurónský smích. Přesně tak tomu bylo i 22. 10. ve FN Brno, na onkologii. Cirkus byl tentokrát ve znamení výletu do kosmu a zejména intimní rodinné atmosféry. Do programu se zapojili i rodiče, kteří prožívají náročné období, a bylo obrovskou radostí vidět, jak se spolu s dětmi spontánně baví a dokáží se  alespoň na chvíli odpoutat od každodenních strastí. Maminky točily obručemi, tatínkové žonglovali, i babičky se ochotně pouštěly do akrobatických kousků! Sestra Zita Zářivá a doktor Kokotík vypravovali malé cestovatele do vesmíru a Dr. Plcina s Dr. Iljou Prudkou rozdávali zasvěcené rady. Nechyběly kosmické písně v podání klaunské kapely, hvězdná mlhovina, vesmírná raketa ani tajemná světla. Roli zářivých hvězdiček převzaly samy děti. Atmosféra? NEOPAKOVATELNÁ! Po přistání zpět na planetu Zemi uklidili napadaný hvězdný prach, a nadšené děti se vrátily zpět do svých nemocničních postýlek. Chcete i vy přispět k plnění dětských snů? Pak neváhejte a podpořte násVíce informací o našich programech najdete i na našem facebooku.

13. 9. je Mezinárodním dnem závětí – je to i naše téma!

200467315-001           Jen loni připadlo v České republice 180 milionů korun státu z majetku zemřelých, kteří neměli dědice. I tato statistika dovedla české neziskovky k tomu, že spolu s těmi zahraničními oslaví v neděli 13. září Mezinárodní den závětí. Chtějí lidem připomenout, že odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým organizacím je jednoduchá možnost, jak podpořit dobrou věc. Na webu www.zavetpomaha.cz, neziskovky vybízejí k tomu, aby sepsáním poslední vůle dárci zabezpečili především svou rodinu i své blízké, teprve poté je čas díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace.

„S dary ze závěti se v Česku setkávám již několik let. Při osobním jednání s takovými dárci mě vždy překvapí, jakou úlevu a pocit klidu v nich rozhodnutí vypořádat své majetkové poměry vyvolává. Nejčastěji se jedná o dárce, kteří znají konkrétní dobročinnou organizaci a jsou jasně rozhodnuti, jakou část majetku chtějí předat svojí rodině a jakou část věnovat na dobrou věc,“ vysvětluje mluvčí kampaně Tomáš Vyhnálek. I proto se se heslem české kampaně stal slogan: Pomáhám za života, budu i po něm.

Zatímco v Anglii, USA či Kanadě sepíše závěť přes polovinu obyvatel, v Česku jde stále o citlivou věcspojenou s mnoha dogmaty. „Lidé se bojí, že pak dříve zemřou nebo, že naštvou své příbuzné,“ vypráví Vyhnálek. Přitom například průzkum z USA ukazuje, že lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, se dožívají vyššího věku než zbytek populace. Anketa serveru Novinky.cz mezi více jak 8000 čtenáři zase ukázala, že 82,5 % z nich by nevadilo, kdyby jejich příbuzní odkázali část svého majetku na dobročinnost. Ve světě se Mezinárodního dne dědictví zúčastní přes tisícovku významných neziskových organizací.V mnoha zemích už kampaně z dřívějších let přináší plody. Ve Velké Británii odkázali lidé na charitu v loňském roce 2,24 miliardy liber (83 miliard korun v celkem 113 000 závětech). Podle průzkumů se většinou jedná o ženy, které za svého života dobročinnou organizaci podporovaly ať již formou darů, nebo například dobrovolnictvím. Pomohla k tomu kampaň i Legacy10, které se podařilo prosadit pro dárce slevy na dědické dani. Do kampaně se zapojilo i 250 notářů, kteří v druhém zářijovém týdnu se svými klienty hovoří o možnostech daru ze závěti pro neziskové organizace. V Holandsku proudí na charitu každý rok půl miliardy euro (13,5 miliardy korun) od lidí, kteří se jim rozhodli odkázat celé nebo část svého jmění. I když v Česku je dar ze závěti spíše ojedinělý, na stránkách www.zavetpomaha.cz je shromážděna více než desítka příběhů českých dárců, kteří se rozhodli pro tuto formu daru. K darování existuje několik možností, nejde však o složitý proces. Na stránkách kampaně najdou případní dárci rady, jak postupovat. Věděli jste, že? • Polovina českých seniorů pravidelně nebo příležitostně přispívá na dobrou věc. • Pokud v ČR nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. Loni tak státu propadlo bezmála 180 milionů korun. • 70 % odkazů v závěti zanechají ženy, které nemají děti, nebo jsou jejich děti již dostatečně zajištěny. • Ve Velké Británii odkázali lidé v roce 2014 přes 2.24 miliardy liber na charitu. • Ve Spojených státech darují lidé v závětích dobročinným organizacím více peněz, než všechny americké firmy. • Typickým dárcem závěti jsou lidé, kteří za svého života podporovali charitu dary a dobrovolnictvím. • Podle výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, dožívají vyššího věku než zbytek populace. • Při myšlení o závětích se aktivizují jiné části mozku než při myšlence na normální dar. • Ve Velké Británii je díky fondům zřízeným ze závěti milionářem 8 psů, 3 kočky a jeden papoušek.