Archiv autora: Zdravotní klaun

Jak se hraje na podložní mísy?

DSC_5111 Dětská onkologie ve FN Brno je místo, kde mi vždy naskočí spousta emocí. Není to jen smutek, ale i radost a obdiv ke všem, kteří spolu tohle místo sdílejí. Projekt Cirkus Paciento je zde vždy velká událost, které věnují pozornost nejen děti a jejich rodiče, ale i sestřičky a lékaři. Zdravotní klauni Petra (dr. Rentgenová) a Saša (dr. Kokotík) sem minulý týden každé odpoledne přicházeli za dětmi, tentokrát v civilu, a jak pacientům nemoc dovolila, se společně učili různá kouzla a legrácky. Stěžejních čísel, která děti na závěrečné slavnostní vystoupení natrénovaly, bylo hodně. Ale jak to na onko bývá, ti nejnadšenější a nejtrénovanější šli v den produkce na náročný zákrok nebo premedikaci a jejich nemoc jim nedovolila předvést ostatním, co se naučili. Jiní, kterým kapala chemoterapie, tak aby mohli v cirkuse vystoupit, zapojili zbytek svých sil a nezvraceli nebo předvedli své kouzlo jen ve své posteli. Jako např. DJ Roman, který za pobrukování ovládal svými prsty podložní mísy, které se tím pádem změnily na DJ pult. A děti-umělci, kterým ten den bylo líp, pak před oponou a v záři reflektorů ukázali ostatním, např. jak umí přeseknout ocelový plát, jak se z nudle z nosu zázrakem stanou nudle opravdové nebo jak se živá myška promění na myšku počítačovou. Všichni umělci bez rozdílu sklidili velký potlesk obecenstva a cítili se jako hvězdy. Když slavnostní vystoupení proběhlo a my jsme se Sašou po náročném týdnu začali cítit únavu, hlavou mi blesklo, jak báječné bylo blbnout celý týden s děckama, a že ty kluky a holčičky to opravdu bavilo. Petra Bučková-dr. René Rentgenová  

Trempové v nemocnici rozdělávali oheň!

DSC_5172 Skalní trempové doktor Prkýnko a doktor Vemeno vybaveni ešusy, celtami, kytarou a čelovkami vyrazili na čundr směr opavské hvozdy. Vzhledem k tomu, že se počasí zhoršilo a oni ne a ne na nějaký ten vhodný lesík narazit, rozhodli se, že raději s písní na rtech  zamíří za dětmi do nemocnice.

  „V nohách máme už tisíc mil, stopy déšť a vítr smyl Vemeno a  i já jsme cestou znaveni. Těch tisíc mil, těch tisíc mil má jeden směr a jeden cíl, Opavská nemocnice, to malý bílý stavení………“

Prkýnko a Vemeno se ale v nemocnici nehodlali vzdát trempského života,  a tak k překvapení dětí i zdravotních sestřiček začali na pokojích rozdělávat ohýnek a opékat na něm buřty. Vemeno začal drnkat na kytaru tklivé táborové písně a Prkýnko nabízel sestřičkám rumíček na zahřátí. Nemocným dětem se to líbilo a cítily se jako pod širákem. Když však začali trempové vybalovat spacáky, že v nemocnici přenocují, bylo načase, aby je sestřičky poslaly domů. Pozn: Ujištujeme vás, že nikdo zde nebyl zraněn ani neuhořel. Speciální táborová klauniáda pro opavské pacienty se prostě vydařila:-)

Profesor Janda o Gary Edwardsovi

DSC_0278 Dne 4. října 2012 byl při příležitosti X. českého pediatrického kongresu v Liberci na návrh České pediatrické společnosti vyznamenán pan Gary Edwards medailí České lékařské společnosti. Předání proběhlo před naplněným auditoriem velkého sálu a dlouhotrvající potlesk přítomných odrážel známý fakt: “Gary je velkou osobností a to, co udělal pro děti hospitalizované na dětských lůžkových odděleních v České republice, zasluhuje velké poděkování spojené s obdivem. Přejeme Garymu a celému sdružení Zdravotní klaun hodně úspěchů v jejich užitečné činnosti, ať je provází zasloužená radost z jejich práce. Odměnou všem je  zlepšení nálady a pohody nejen malých pacientů, ale často i jejich rodinných příslušníků.” Prof. MUDr. Jan Janda – předseda České pediatrické společnosti

Děkujeme, že pomáháte!

modrý kluk Cílem projektu Koš plný humoru je předat drobné dárky vážně nemocným pacientům a současně s tím předat doušek radosti a laskavého humoru. “Chtěla bych jménem nejen svým, ale i svých pacientů poděkovat za krásnou myšlenku a realizaci projektu: ”Koš plný humoru”. Zdravotním klaunům za ni patří velký dík. Pracuji na Klinice dětské hematologie a onkologie déle než 20let, z toho téměř polovinu na onkologické ambulanci. S přibývajícími léty v každodenním kontaktu s dětskými pacienty, kteří jsou vážně nemocni a vystavování stresovým situacím, bolestivým vyšetřovacím technikám či opakovaným hospitalizacím poznáváme, že i drobný dárek dokáže zázrak – vyvolá úsměv na tváři dítěte i rodiče, napomáhá překonat strach, zbavuje úzkost a podporuje běžnou zvídavost a radost. Právě dětský úsměv a radost je tou nejkrásnější odměnou všem těm, kteří napomáhají zvládat rodičům a dětem jejich svízelnou situaci a zdravotníkům jejich velmi náročnou práci. Vám všem, kteří se na dětském úsměvu podílíte a nám umožňujete předávat Koše plné humoru, patří můj dík.” MUDr. Marta Ganevová Vedoucí lékař onkologické ambulance Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Praha Motol

Být klaunem není jen tak

Lukáš Houdek #2 Klaun je řemeslo, práce s vlastní historií, tradicí, postupy a zákony. Lidé, kteří této práci propadli (u většiny můžeme skutečně mluvit o nefalšovaném nadšení), jsou různí (malí, velcí, vousatí, holí, tencí, širocí, zadumaní, usměvaví). Mají-li svou profesi vykonávat svědomitě a dobře, musejí nejen rozumět oněm zákonitostem, ale také a především dokázat tyto holé pravdy rozkošatit a uvést do života prostřednictvím svých velmi rozmanitých klaunských postav. Klaunská postava přitom není ani tak rolí, jako spíš vydestilovanou esencí našich vlastních životů (jako taková má také nespočet různých podob, stejně jako my sami), se zvláštním přihlédnutím k tomu, co je na nás nikoliv snad směšné, ale legrační, co bychom často sami raději skryli, ale čemu se u ostatních od srdce zasmějeme. Smějeme se přitom nikoliv úlevou nad tím, že nám se něco podobného stát nemůže, ale spíše radostí z toho, že se podobné věci stávají i druhým. V této činnosti, stejně jako v kterékoliv jiné, kterou bereme vážně (byť by to byla a je legrace), je potřeba se nejen neustále procvičovat, ale také zdokonalovat. Z předchozího odstavce možná není na první pohled patrné, že se jedná o zjednodušený pokus shrnout účel, náplň a zaměření našich průběžných klaunských dílen. Každoročně pořádáme pro zdravotní klauny pět menších národních dílen. Pracujeme například konkrétně na jednotlivých klaunských postavách, na spolupráci ve dvojicích, na výstavbě gagu atd. Důležité je, aby se každému zdravotnímu klaunovi dostalo potřebné pozornosti a také aby se ostatní alespoň na chvíli ocitli v roli diváků „zvenku“. Cílem je zjistit, na čem je třeba ještě intenzivně pracovat a také dostat zpětnou vazbu nejen v podobě smíchu či ticha, ale také přesně cílených analýz a rad. Posuďte sami, jak se nám to daří na tomto videu: Fotografie: Lukáš Houdek – Zdravotní klaun a umělecký ředitel zdravotních klaunů

Vyznal lásku každé, na kterou narazil

Dr. Žouželík Doktor Žouželík je kardiolog a je specialista na ženská srdce. Také proto byl pozván na Den otevřených dveří břeclavské nemocnice. Kromě otevírání dveří, otevřel Žouželík své srdce všem zdravotním sestřičkám, které ten den v nemocnici pracovaly. Vlastně se rozhodl, že potěší každou ženu, kterou potká. Jeho praktiky, které již mnohé sestřičky na dětských odděleních znají, např.náhlé žouželíkovo okouzlení, vysávání stresu z hlavy pomocí speciální hadičky, mazání medu kolem pusy nebo recitace milostných básní, už mnohé ženy dostaly do kolen. Zvláště, když si Žouželík pozval na pomoc doktorku Prudkou a nařídil ji, aby u toho ještě speciálním drbátkem drbala sestrám záda.

Zklidnil se, až když se setkal s Patálií

Dr. Výborná a Patálie Když jsme vešly do chodby na neurologii, z jednoho pokoje se linul přímo lví řev jednoho z pacientů. U paní doktorky jsme se dozvěděly, že chlapeček má těžkou diagnozu a je strašně zklamaný, že nemůže jít domů. Byla tam s ním velice rozrušená maminka a pořád se ho snažila nějak uklidnit. On na ní křičel, že chce jít domů, že to je v nemocnici hnusný a že skočí z balkonu, když si ho nevezme domů. Zdravotní klauni dr. Výborná a sestra Patálie na chvilku zkoprněly a chvíli přemýšlely, co udělat a jestli vůbec za klukem na pokoj jít. Zeptaly se paní doktorky a ta jim řekla, že mohou, ale že zřejmě nepochodí. Také se zeptaly té rozsypané maminky, ale ta jen mávla rukou. A tak ji klaunky poprosili, jestli by nezůstala na chodbě. Výborná s Patálií se z hluboka nadechly a vrazily do pokoje. Chlapec ležel zarputile v posteli a vůbec je nechtěl vidět. Klaunky projevily o kluka očividný nezájem a začaly kontroloval pokoj. Výborné u toho začaly však padat spoďáry a celý nemonciční pokoj se začal proměnovat v kouzelný pokoj. Začaly se dít divné věci např. proměna klukova zubního kartáčku, který se díky zaříkávadlu změnil ve žlutý šátek. Chlapec dělal, že si toho nevšímá, ale po očku začal sledovat všechna kouzla a hlavně se sklidnil. Maminka plakala a nevěřila svým očím. Pak přišla paní psycholožka a když viděla, co se v pokoji děje s respektem nechala dr. Výbornou a sestru Patálii dokončit klauniádu. Snad naše kouzla a čáry tomu neštastnému kloučkovi alespoň trochu pomohly a uklidnil se.

Zapálený sokol zařadil do sestavy prostocvik s nosem

Lukáš Houdek Zdravotní klauni se tentokrát pacientům představili v roli kavárenského povaleče Ivana a v roli sokola Vomáčky. Atmosféra při předávání Košů plných humoru se proto nesla v duchu rozmanitých cvičebních prvků sokola Vomáčky, který svým nadšením pro pohyb nakazil nejen znuděného povaleče Ivana, ale i některé pacienty. Nejvíce se osvědčila holubička na levé noze, při které se pravým ukazováčkem dotýkáte špičky nosu, nejlépe vlastního …dokonce i diváci tleskali jako na všesokolském sletu. Pacienty mile zaskočené nečekanou návštěvou a dárky, zdravotní klauni po čtyřech hodinách opustili s příslibem, že se brzy vrátí s další dávkou humoru. Projekt „Koš plný humoru“ je určen vážně nemocným pacientům, kteří jsou nejen v nemocnicích, ale i v hospicích. Zdravotní klauni, tentokrát bez bílých pláštů, přesto v humorných rolích přinášejí pacientům koše s dárky, například zábavné CD, humorné knihy nebo „lék HUMORIN“. Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech je jedním z míst, kde mohu zdravotní klauni prostřednictvím těchto košů předávat doušky radosti nevyléčitelným pacientům. Od září totiž budou zdravotní klauni zdejší pacienty navštěvovat pravidelně!

Soutěžili jste o klaunský nos? Známe vítěze!

Nos Vážení přátelé, včera večer jsme vylosovali vítěze soutěže o klaunské nosy. Všichni teď budou o výsledcích souteže informováni emailem. Seznam šťastně vylosovaných najdete níže. Jsou to:
  • paní Brožová
  • pan Johaník
  • paní Rychlá
  • pan Balabán
  • pan Vilímek
  • paní Sachetová
  • pan Chylek
  • pan Limberk
  • paní Nováková
  • paní Stašová
Děkujeme všem, kdo se zapojili a výhercům gratulujeme! Zároveň výherce prosíme o zaslání fyzické adresy na email ahoj@zdravotni-klaun.cz. To abychom jim mohli odeslat nos :) Děkujeme!

Humor pro děti v nemocnicích, protože smích pomáhá

Nos Vážení přátelé, vítáme všechny, kdo chtějí pomáhat dlouhodobě nemocným dětem, které potřebují trvalou pomoc! Stačí vložit email do pole níže a zašleme Vám formulář k zadání trvalého příkazu. Údaje z formuláře můžete využít i pro zadání trvalého příkazu prostřednictvím internetového bankovnictví. Každý, kdo zadá trvalý příkaz se automaticky stává členem Klubu přátel zdravotních klaunů. Žádám o zaslání formuláře k zadání trvalého příkazu na 155 Kč měsíčně na emailovou adresu.