Archiv autora: Zdravotní klaun

Hýčkáme si vaše data ǀ GDPR je tu, víme, že se týká i nás

Hýčkáme si vaše data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přátelé Zdravotního klauna, 

velice si vážíme vaší důvěry i dárcovství. Již několik dní je v platnosti nařízení všeobecně známé jako GDPR, které má nám všem, občanům členských států Evropské unie, zaručit především větší ochranu našich osobních údajů a předejít jejich zneužívání.

Ve Zdravotním klaunovi jsme se dlouhodobě a intenzivně věnovali tomu, abychom byli plně v souladu s tímto významným nařízením. Jako naši dárci máte práva, která vám zaručujeme prostřednictvím Klubu přátel Zdravotních klaunů. O dodržování těchto práv se starají nejen naši zaměstnanci a ředitelka organizace, ale veškeré aktivity pravidelně kontroluje také naše správní rada. Ta jako nejvyšší orgán, dohlíží na to, aby byla práva členů Klubu přátel Zdravotních klaunů dodržována. Zpracování osobních údajů dárců, kteří jsou členy Klubu přátel Zdravotních klaunů, se řídí dle Zásad ochrany a zpracování osobních údajů Zdravotního klauna, o.p.s.

 

20. 6. 2018 ǀ Benefiční galakoncert Rolanda Villazóna pro Zdravotního klauna

Benefiční galakoncert Rolanda Villazóna

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé Zdravotního klauna,

s radostí Vás zveme na jedinečnou hudební událost – první benefiční galakoncert v historii organizace. Na podporu Zdravotního klauna zazpívá  světoznámý operní pěvec Rolando Villazón. Fenomenální hlas proslulého tenoristy a našeho ambasadora prostoupí 20. 6. 2018 Španělský sál Pražského hradu.

Rolando Villazón zná svět profesionálních klaunů v nemocnicích velmi dobře, protože on sám zdravotně klaunský plášť několik let oblékal jako ´Dr. Rollo´. Jsme hrdí na to, že Zdravotní klauni zůstali jeho srdeční záležitostí a jsou jeho jediným podporovaným projektem.

„Již mnoho let jsem vášnivým ambasadorem Zdravotního klauna, protože dokážou přeměnit slzy ve smích. Vnášejí do nemocničních pokojů štěstí a barevnost. Díky Zdravotním klaunům je i v nemoci a obavě možné pocítit záblesk štěstí a radosti. A každý z nás bez ohledu na svůj věk musí vědět, že se můžeme a měli bychom smát. A to obzvláště v těžkých chvílích. Smích je naší součástí!“
Rolando Villazón

Maestro Villazón, který se vzdal nároku na honorář, vystoupí s recitálem Mezi Starým a Novým světem a zazpívá ve španělštině a francouzštině. Doprovodí ho klavíristka světového věhlasu Carrie-Ann Matheson.

„Nesmírně nás těší, že interpretem galakoncertu je právě náš ambasador Rolando Villazón, který myšlence Zdravotních klaunů rozumí, protože byl sám jedním z nich. Zazpívá tedy nejen z dobré vůle, ale zejména ze srdce a vlastní zkušenosti. Hudba a smích mají jedno společné – povznášejí lidskou duši. Výjimečný zážitek, korunovaný pomocí potřebným, si tak odnesou příznivci Zdravotních klaunů i příznivci operního zpěvu.“
ředitelka Zdravotního klauna Kateřina Slámová Kubešová

Přečtěte si více informací o koncertu a vstupenkách

Těšíme se na setkání s vámi!

KLAUNSKÉ JARO V RYTMU HUDBY ǀ Zveme vás na tři jedinečné hudební události

Klaunské jaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudba a zpěv přinášejí radost a dělají dobře lidské duši. To není jen domněnka, ale naše dlouholetá zkušenost z dětských klauniád i návštěv u seniorů. Udělejte své duši dobře i vy a přijďte za námi na jednu ze tří jarních hudebních akcí se Zdravotními klauny.

Hudba zní pro Zdravotního klauna, aby mohl dětských smích znít českými nemocnicemi!

DOKTORFEST – 26. května 2018 – Praha, Písecká brána

 

 

 

 

Zdravotní klauni jsou nedílnou součástí lékařského prostředí, a tak nemůžeme chybět ani na tomto festivalu!
Přijďte si poslechnout skvělou hudbu, nechat se vyšetřit v klaunské ambulanci a prohlédnout si výstavu kreseb naší Zdravotní klaunky Mirky Zezulové, alias sestry Gizely Kyselé.

VSTUPENKY: dobrovolné vstupné bude věnováno Zdravotnímu klaunovi
VÍCE INFORMACÍ na našem facebooku a www.doktorfest.cz

KONCERT GARY EDWARDS AND THE STATEMENT – 27. května 2018 – Brno, Stará Pekárna

 

 

 

 

 

Prožijte jedinečný večer ve společnosti mezinárodního seskupení profesionálních hudebníků. Těšit se můžete výhradně na skladby z dílny Garyho Edwardse, ovlivněné jazzem, popem a gospely. Tato hudba je založena na chytlavých melodiích s důrazem na vokální harmonie a vynikající sóla.

Mezi hudebníky uvidíte hned několik aktivních Zdravotních klaunů, kteří se s vámi po koncertě jistě rádi zapovídají.

VSTUPENKY: dárci Zdravotního klauna, kteří přinesou některý z našich dopisů, mají vstup zdarma  
VÍCE INFORMACÍ na našem facebooku

BENEFIČNÍ GALAKONCERT ROLANDA VILLAZÓNA – 20. června 2018 – Praha, Pražský hrad

 

 

 

 

Světoznámý operní pěvec Rolando Villazón zazpívá na podporu Zdravotního klauna. Fenomenální hlas výjimečného tenoristy a našeho ambasadora prostoupí Španělský sál Pražského hradu ve prospěch dětského smíchu v nemocnicích. 

Maestro Villazón, který se vzdal nároku na honorář, vystoupí s recitálem Mezi Starým a Novým světem a zazpívá ve španělštině a francouzštině. Doprovodí ho klavíristka světového věhlasu Carrie-Ann Matheson.

VSTUPENKY A VÍCE INFORMACÍ na www.zdravotniklaun.cz/koncert

♫ Těšíme se na viděnou a na slyšenou! 

Zdravotní klauni obdrželi Cenu Michala Rabase za záchranu

Pardubický tým Zdravotních klaunů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….. 

2. 5. 2018 poděkoval Pardubický kraj osobnostem, které přispěly k rozvoji regionu, šíří jeho dobré jméno nebo vykonaly výjimečný skutek. Ve Východočeském divadle v Pardubicích si z rukou hejtmana Martina Netolického převzali Cenu Michala Rabase za záchranu
i naši Zdravotní klauni.

Cenu Michala Rabase za záchranu obdrželi Zdravotní klauni za svoji dlouholetou práci, při které přinášejí svými klaunskými návštěvami radost nemocným dětem a pomáhají jim tak lépe zvládat stres z pobytu v nemocnici nebo před závažnějším ošetřením.

Slavnostního večera se zúčastnil šestičlenný pardubický tým Zdravotních klaunů, kteří v kraji pravidelně dochází na dětská oddělení nemocnic v Pardubicích, Svitavách a Ústí nad Orlicí a do Domova seniorů Sloupnice. „Denně čtu zpětné vazby vděčných rodičů, sleduji neutuchající zápal, poctivou práci a pravidelné vzdělávání našich klaunů. Tohoto ocenění si proto nesmírně vážíme a považujeme ho za velkou odměnu pro pardubický tým, ale i pro celou organizaci.“, uvedla ředitelka Zdravotního klaun, Kateřina Slámová Kubešová, která přijela klauny na slavnostní udílení podpořit.

Nominace na cenu vzešla z Orlickoústecké nemocnice, která byla jednou z prvních, již Zdravotní klauni začali před 17 lety navštěvovat. Mezi příznivce Zdravotních klaunů se řadí i primář místního dětského oddělení MUDr. Luděk Ryba: „Každé dítě, které tady zažije návštěvu klaunů, si odnese vzpomínku. Na tyto zážitky upře svou pozornost a ty nepříjemnosti, které jsou bohužel s hospitalizací spojené, zůstávají stranou. Je to krásné odvedení pozornosti. To je práce Zdravotních klaunů – odvést pozornost od nepříjemných věcí k věcem radostným, barevným, veselým. Neumím si představit lepší způsob, jak to udělat.“

Dnes naši Zdravotní klauni navštěvují pravidelně přes 70 zařízení po celé republice, protože čím dál více odborníků věří, že zlepšení psychiky pacientů vede k jejich lepšímu zdravotnímu stavu.

VZDĚLÁVÁNÍ ǀ Setkali jsme se s kolegy a lékařskými kapacitami ze 49 zemí světa

Konference HCIM 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tři dny plné vzdělávání a odborných diskusí za sebou mají účastníci konference The Healthcare Clowning International Meeting 2018, která se uskutečnila 4.-6. dubna 2018 ve Vídni. Mezi čtyřmi stovkami hostů ze 49 zemí a 150 organizací světa, jsme jako aktivní a nedílná součást hostitelské organizace Red Noses International, nemohli chybět!

Letošní mezinárodní setkání o zdravotní péči neslo podtitul Umění klaunství – propojování kultury zdraví a vědy, a jeho primárním cílem bylo vyvolat diskusi o všech aspektech, kde se lékařská věda a zdravotní klaunství potkávají.

Dohromady tak svedlo pacienty i přední kapacity nejrůznějších oborů – výzkumníky, lékaře, a samozřejmě zdravotní klauny z celého světa. Setkání přineslo nezbytnou mezinárodní výměnu osvědčených postupů, rozvíjení nových partnerství i spolupráce na projektech. „Jsem přesvědčena, že právě kontinuita vzdělávání, mezinárodní spolupráce a vysoká umělecká kvalita, jsou nedílnou součástí naší organizace a také prostředkem k radostnějšímu prostředí ve zdravotnických zařízeních“, vyzdvihla důležitost konference ředitelka Zdravotního klauna, Kateřina Slámová Kubešová. 

O zvyšování zmíněné umělecké kvality v organizaci Zdravotní klaun pečuje i Lukáš Houdek, který se v rámci konference ujal vedení plenární schůze s tématem Psychologická péče o děti s chronickými nemocemi: „Neustále se snažíme prohlubovat spolupráci se zdravotnickým personálem a s jeho pomocí hledat místa, kde by naše přítomnost a řemeslo mohlo ještě výrazněji přispět k péči o pacienty. Nejsme sami, o to samé usilují zdravotně-klaunské organizace z celého světa. O to víc jsme uvítali aktivní účast lékařů na konferenci, ať to byly odbornice na dětskou nefrologii a akutní péči z Litvy nebo dánský anesteziolog, který s místní klaunskou organizací spolupracuje už dvanáct let a klauni, ale i rodiče, u něj doprovázejí děti až na operační sál. Ti všichni, spolu s bratislavským klinickým psychologem z dětského onkohematologického oddělení, se zúčastnili naší debaty.“

České barvy ve Vídni dále reprezentovali i naši Zdravotní klauni, Michal Chovanec a Ondřej Klíč, kteří působí v Divadle Bolka Polívky, a sklidili velký úspěch se svým čísle na večerním Kabaretu..

SEZNAMTE SE ǀ Jak tráví Velikonoce evangelický farář a Zdravotní klaun David Najbrt?

David Najbrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velký muž velkého srdce a velkého množství životních rolí – to je David Najbrt. Svůj čas dělí mezi povinnosti evangelického faráře, Zdravotního klauna, otce tří dětí a manžela.

Davide, jak vlastně dokážeš o Velikonocích skloubit všechny své role?

“Přestože lidové velikonoční tradice mají s těmi křesťanskými pramálo společného, myslím, že mohou pokojně fungovat vedle sebe. Není zrovna mým šálkem kávy hledat nějaké více či méně krkolomné paralely mezi lidovými zvyky a křesťanskou oslavou Kristovy smrti a vzkříšení, ale nemám sebemenší problém stihnout obojí. V mém případě letos zejména v kostele a nemocnicích, na doma to přece jen moc nevychází. 

Velikonoční program faráře pro mne obvykle začíná čtvrtkem, kdy se v církevní tradici připomíná poslední večeře Ježíšova s učedníky. Na Velký pátek připravuji večerní bohoslužby. V neděli a pondělí pak vedu dopolední bohoslužby a pojedu i do kazatelské stanice – na „odloučené pracoviště“. Příprava bohoslužeb se plánuje asi na jeden pracovní den, takže je zřejmé, že s rodinou se přes svátky moc neužijeme. 

V rámci rodiny tak budu úřadovat nejvíce ve čtvrtek, kdy doprovázím synka na drobný zákrok do nemocnice. Žena s dětmi pak pojedou k babičce, ke které je to jinak z Břeclavi s malými dětmi dost daleko. Tradičně nám ale doma roste jarní travička, která se letos trochu moc povedla, až se v ní kašírovaná kuřátka ztrácejí. Vajec máme plnou lednici, tak když stíháme, jakože letos ne, něco i upečeme. 

Ani roli Zdravotního klauna o Velikonocích nezanedbám, a najdu si čas na dvě sváteční návštěvy. sobotu v domově pro seniory v Kamenné čtvrti, a na Velikonoční pondělí na onkologii v dětské fakultní nemocnici v Brně. Pomlázku bere doktor Hajný pochopitelně s sebou – letos konečně samonaváděcí se zabudovaným detektorem pozadí.”

A co bys vzkázal přátelům Zdravotního klauna k nadcházejícím svátkům? 

“K velikonocům bych chtěl všem popřát, aby ty sváteční volné dny využili co nejpříjemněji a našli prostor i na ty důležité věci, na které nám všem tolikrát čas v běžném všedním provozu nezbývá. Rozmyslet zase o kus dál, to, co je v životě opravdu důležité, o co opravdu jde. Nejenom z perspektivy dne, týdne, roku, ale celého života, od začátku až do konce. Kdybych měl nadhodit něco k přemýšlení na křesťanskou velikonoční notu, tak bych si dovolil citovat jednoho ze svých učitelů, profesora Jana Hellera – “Smysl života je v moci oběti.” Požehnané Velikonoce!”

David Najbrt (38)
Jako farář David působí od roku 2006. Mezi Zdravotní klauny se zařadil před deseti lety jako doktor Hajný. V současnosti je nedílnou součástí brněnského týmu, kde je zapojen do programů dětských a geriatrických klauniád a Cirkusu Paciento. Je ženatý, má tři děti a radost mu pravidelně dělá hudba.

Na daně fikaně a charitativně!

Na daně fikaně a charitativně!

 

 

 

 

 

 

 

Na daně fikaně a charitativně!

I letos jsme se zapojili do skvělého projektu Daňové přiznání pomáhá, který ušetří váš čas, nervy i peněženku!

✔ vyplníte jednoduše v online aplikaci
✔ hotovo máte za 15 minut
✔ finální verzi obdržíte okamžitě na svůj email

Peníze, které jste ušetřili za služby účetní, můžete věnovat na dobrou věc. Stačí zaslat roční DMS a podpoříte tak smích dětí v nemocnicích.

Daňové přiznání si takto můžete vyplnit až do začátku dubna, ale raději na nic nečekejte a ulevte svému finančnímu svědomí ještě dnes!

ZAČÍT VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 

REPORTÁŽ ǀ Stovky květin z rukou klaunů rozzářily oči žen v Motole i domově seniorů

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen se pro nás i letos stal ideální příležitostí jak poděkovat, a potěšit spoustu výjimečných žen. Na řadu přišel nejen smích a zpěv, ale také záplava květin.

Díky laskavé podpoře Zahradnictví Chládek, které nám pro tuto příležitost darovalo 300 tulipánů všech barev, jsme uskutečnili dvě klauniády, které byly ještě o malinko výjimečnější, než ty běžné.

8. března – Onkologická ambulance v Motole

9:00 – Lavičky před dveřmi onkologických ambulancí jsou obsazeny malými pacienty a jejich rodiči, ale i dospělými pacienty. Hovoří se zásadně polohlasem, nikdo nechce vyrušovat. Mnoho přítomných napjatě čeká na své výsledky a nevyhne se chmurným myšlenkám.

9:02 – Jedny z mnoha modrých dveří se otevírají, každý přítomný zvedá zrak, vycházejí dvě osoby v bílých pláštích. Ale jsou zvláštní – mají červené nosy. Jsou to sestra Fáčová a doktor Hustoles. Jejich pestré kostýmy a tóny ukulele okamžitě poutají pozornost všech a na chmurné myšlenky už není prostor. Každá z přítomných žen i slečen si vychutnává píseň na přání a dostává kytičku. Podarovat a potěšit klauni nezapomenou ani všechny zdravotní sestry a lékařky.

10:00 - S další várkou květin míří na další oddělení a zanechávají za sebou úplně jinou chodbu, než do které vstupovali…

9. března – Domov sv. Karla Boromejského v Řepích

14:00 – Z klubovny domova se ozývají tóny harmoniky Ladi Kouckého – dnes musí obzvláště dobře naladit. Kapitán Archibald se na poslední chvíli rozhoduje, které kalhoty se pro dnešní slavnostní příležitost lépe hodí k uniformě.

14:05 – Ve společenské místnosti stacionáře již čekají senioři, personál i obligátní napečené dobroty. Všichni vědí, že klauni přijdou na pravidelnou návštěvu, Archibaldova náruč plná tulipánů však budí zvědavost. Během chvilky se všem dostane vysvětlení, a klientovi, panu Václavovi role gentlemana, který každou dámu podaruje tulipánem. Všichni zpívají oblíbené písně, žertují, vzpomínají, kapitán Archibald dámám i zatančí.

14:30 – Společenskou místnost opouštíme za zvonivého smíchu a vydáváme se do pokojů za ležícími klienty. V tom prvním čekají hned tři dámy, jejichž radost v očích lze jen těžko popsat. Každé dámě se dostalo květiny i polibku na hřbet ruky od nonšalantního Archibalda, a v jejich pohledu jsme doslova četli vzpomínky na mládí, které se v nich probudily. Opouštíme pokoj a necháváme za sebou tři dojetím zvlhlé páry očí a tři široké spokojené úsměvy.

14:50 – Na chodbě potkáváme paní primářku. „Hoši moji zlatí, tak ráda vás tu zase vidím, zase jste sem přinesli dobrou náladu!“. Tulipánek do ruky, pusa, pusa, a pokračujeme dál… Ještě mnoho tulipánů, čeká na svou příležitost udělat radost jedné z mnoha výjimečných žen v Domově.

17:00Nádobka na květiny zeje prázdnotou, ale každý pokoj v Domově je naplněn radostí. Tak zase brzy na viděnou!

VZDĚLÁVÁNÍ ǀ Tři dny s výjimečným pedagogem Josem Houbenem

Dílna Jose Houbena

………..

Být Zdravotním klaunem obnáší nejen věnovat čas samotným klaunským návštěvám, ale také vzdělávání. Třídenní dílna Jose Houbena, herce a pedagoga světového jména, proto byla pro naše klauny velkým svátkem!

Během práce s klobouky a převleky se umělecký vedoucí Lukáš Jose zeptal, zda je všechno v pořádku. „Jasně že je všechno v pořádku. Podívej se na ně,“ ukázal na kolegy, kteří ve dvojicích bojovali s kusy oblečení ve zdánlivě nekoordinovaném tanci. „Ti blázni se už hodinu a půl pokouší obléct si sako a ještě se jim to nepovedlo!“ Tedy pochvala, jakkoliv by v normálním světě působila spíše opačně. „The king of comedy,“ zazubil se pak Jos na jednoho brněnského klauna, který právě vynašel nový způsob, jak místo sebe „omylem“ obléci do saka a klobouku svého kolegu. 

Naučte se od Jose Houbena…

Hlavním vyjadřovacím prostředkem zůstává tělo, nikoliv tvář, která často sklouzává k pitvořivosti, doslovnosti, grimase. „Problém s grimasou je ten,“ říká Jos, „ že jejím prostřednictvím strháváme pozornost k obličeji, čímž ji ovšem ubíráme tělu. Tvář přitom diváckou pozornost už dávno má.“

• V rámci vzdělávání a osvojování si nových věcí kráčíme po cestě vytyčené čtyřmi základními body. To, co se nám zprvu zdá nemožným, stává se při analytickém přístupu a pomocí opakování možným. Možné se dalším tréninkem postupně stává snadným a od snadného už není daleko k výkonu virtuóznímu.

„Udělejte z nemožného možné,“ zaznělo mnohokrát během dílny. „Většina lidí se chce z nemožného stát rovnou virtuózy. Pak se ale úkol, před kterým stojí, stává skutečně nemožným.“

Komický efekt se rodí teprve z autenticity a pravdivosti, ze schopnosti ukázat, přehrát skutečný život. Nepramení z hledání humoru, gagu, vtipu. Tak pracují i klauni. Důležitá je přesvědčivost (byť s dramatickou nadsázkou) postavy a situace, teprve z nich se mohou rodit skutečně komické okamžiky.

Jos Houben

Jos Houben

je belgický rodák, který vystudoval na škole L’École Jacques Lecoq, kde je od roku 2000 profesorem. Režíroval a podílel se na scénáři kultovní komediální společnosti The Right Size. Pro britskou televizi Thames napsal a vytvořil němou dětskou komediální show Mr. Fixit. Spolupracoval na několika projektech s řeckým hudebním skladatelem Georgesem Aperghisem. S jeho one-man show Umění smíchu několikrát procestoval svět. Působí jako učitel, ředitel a konzultant pro různé komediální soubory, operní společnosti, cirkusové školy, workshop a festivaly, taneční školy.

SPECIÁLNÍ KLAUNIÁDA ǀ Zimní olympijské hry ve FN Ostrava 2018

IMG_4274

………..

Celý svět s nadšením sleduje sportovní souboje na zimních olympijských hrách v Pjongčangu. Každý je zvědav, kdo si domů odveze vysněný cenný kov. Ty největší boje však neprobíhají na sportovištích, ale v životě, a to moc dobře vědí právě naši Zdravotní klauni. Cenné čokoládové medaile proto ve středu obdrželi všichni malí pacienti dětského oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě.

Zdravotní klauni pravidelně navštěvují dětské pacienty této ostravské nemocnice již přes deset let. Humorem zpříjemňují jejich pobyt a rozptylují strach a stres, který i přes krásné prostředí a laskavý přístup personálu, přichází. Obzvláště nyní, v době zákazu návštěv z důvodu chřipkové epidemie.

Na středeční návštěvu si proto sestra Kiki Kyslíková a doktorka Nouzová, připravily speciálku v duchu zimních olympijských her. Vybaveny teplými čepicemi, lyžařskými proprietami i boby, vytvořily každému dítku legrační disciplínu a zapojily ho do hry. Každý malý pacient pak obdržel zlatou medaili za svůj výkon, ale zejména za statečný boj s nemocí.

 

Po odchodu klaunek zůstala na oddělení svěží atmosféra, plná radosti. Veselým pacientům svítily oči, a jejich telefony vyzváněly „obsazeno“, jak se každý medailista hned hrdě chlubil rodičům.

„V souvislosti se zákazem návštěv, je tu mnoho dětí bez rodičů. Já jsem měla štěstí. Byli jsme přijati ještě před jeho vyhlášením a mohla jsem tu tak s dcerkou zůstat. Ze Zdravotních klaunek jsem byla naprosto nadšená. Dcera už s nemocí bojuje celé měsíce, a už dlouho jsem neslyšela, aby se takto smála. Nejradši bych je ani nepustila pryč“, uvedla maminka jedné z hospitalizovaných holčiček.

Vyhovět této mamince klaunky sice nemohly, ale ona i malí pacienti se na ně mohou znovu těšit již příští pondělí. Zdravotní klauni dochází do FN Ostrava až čtrnáct krát do měsíce, a to nejen v rámci klasických dětských návštěv, ale také s programem Na Operační Sál!. Fakultní nemocnice Ostrava je jedním ze čtyř míst, kde tento unikátní a vysoce ceněný program probíhá.

Podívejte se, kdy potkáte Zdravotní klauny ve vašem okolí.