Archiv autora: Zdravotní klaun

TURNÉ PLNÉ SMÍCHU 2017 I Opět po roce…opět nezapomenutelné!

Turné plné smíchu 2017

………..

Po loňském úspěchu akce Turné plné smíchu vyrazili Zdravotní klauni opět rozdávat radost na místa, kam nemohou docházet pravidelně. Během čtyř dnů tak rozvezli smích a rozptýlení do osmi zařízení, kde potěšili nemocné děti, osamělé seniory i pacienty LDN. 

Nasajte atmosféru i energii Turné z foto prezentace: 

 

 

 

 

 

24. 4. – Strakonice (dětské oddělení)

24. 4. – Opařany (dětská psychiatrická nemocnice)

25. 4. – Klatovy (dětské oddělení)

25. 4. – Příbram (LDN, oddělení následné péče)

26. 4. – Liberec (LDN, oddělení následné péče)

27. 4. – Nové Město na Moravě (dětské oddělení)

27. 4. – Brno (dětské oddělení) 

………..

“Dobré ráno,

ještě jednou moc děkujeme za včerejší návštěvu klaunů na odděleních Následné péče v ON Příbram. Protože jsem už zažila 2 předchozí návštěvy, věděla jsem, co můžu čekat a na vás všechny se těšila. 

Jeden z mých postřehů ke včerejšku je obrovská vlna bezprostřednosti a pozitivity, kterou klauni přenesli nejen na pacienty, ale i na personál. Setkávám se někdy s názorem, že klauni na LDN a podobná oddělení nepatří, že to není důstojné, protože lidé jsou zde s kombinací těžkých onemocnění, na pokraji životních sil, v nepříznivé životní situaci a podobně, tedy spíš s názorem, že ticho a klid léčí. Včera jsem byla několikrát svědkem viditelné změny nálady a přerodu nedůvěry našich pracovníků i pacientů – po setkání s klauny a jejich citlivostí a přizpůsobením se situaci na oddělení se nemračil nikdo. Podařilo se skvěle rozehnat prvotní nedůvěru a obavu ze zesměšnění u pacientů i personálu. 

Opakovaně mne překvapuje, jak pozitivně působí návštěvy Zdravotních klaunů na lidi s omezenou orientací v čase a místě, na osoby s demencí. Je neuvěřitelné jak právě tito lidé dokáží nejrychleji navázat kontakt s humornou nadsázkou a vplout do rolí a komunikace po klaunském způsobu. Jakoby u nich už nehrála roli rezervovaná maska nás ostatních, pro které tvoří představa znemožnění a ztrapnění někdy nepřekonatelnou bariéru v komunikaci. Kouzelné byly ovšem i roztančené pacientky Následné rehabilitace, které kráčely chodbou v jazzovém rytmu za doprovodu klaunské kapely, pánové, potěšeni návštěvou a tancem usměvavých děvčat, dojaté pacientky s růžemi v ruce.

Opravdu mně opakovaně pozitivně překvapilo (nebo možná už nepřekvapilo), jak dokáží klauni zareagovat velmi pružně na situaci na pokoji nebo na oddělení celkově, na kterou se předem nemohou připravit. Jste fakt dobří! Mějte se prima a příště vás zase moc rádi uvidíme!

Mgr. Monika Ciklerová – zdravotně sociální pracovnice a koordinátorka

BĚŽECKÁ SEZONA 2017 I Zaletět si z Arábie zaběhnout maraton pro Zdravotního klauna? Proč ne?!

RJ1

………..

Na letošním Volkswagen Maratonu Praha, který se konal 7. května, měl i Zdravotní klaun svého zástupce. A ne ledajakého! 

Na startu 42kilometrového závodu stál tentokrát jen jeden zástupce v nepřehlédnutelném puntíkatém dresu a s úsměvem od ucha k uchu. Rowell Joel Malabanan, zvaný RJ, přiletěl do Prahy ze Spojených arabských emirátů a časem 4:17:17 rozhodně neudělal ostudu! 

“RunCzech maraton předčil má očekávání ve všech směrech. Závod byl dobře zorganizovaný, trať byla nepopsatelná – doslova výkladní skříň panoramat Prahy. Tento závod naprosto dostál svému mottu „Všichni běžci jsou krásní“. Mám pevnou víru v misi Zdravotních klaunů, a zejména v jejich přesvědčení, že všem trpícím, především dětem, vykouzlí úsměv. To je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl běžet právě pro Zdravotního klauna. Běžet s červeným nosem je určitě nezapomenutelný zážitek! Je to jeden z nejzajímavějších a nejkrásnějších běžeckých momentů, které si chci v mysli zachovat navždy! Jsem velmi hrdý na organizaci Zdravotní klaun, respektive na to, že jsem za ni mohl běžet! Děkuji za magický zážitek!”, dodal po závodu RJ. 

RJ byl naprosto fantastickým zástupcem Zdravotních klaunů, protože jeho energie a dobrá nálada z něj přímo prýštila do okolí. Posuďte sami! 

 

FEBIOFEST 2017 I Diváci si užili skvělé filmové projekce a podpořili dobrou věc

Kamil Spacil Zdravotni klaun

………..

Zdravotní klaun byl charitativním partnerem letošního, již 24. ročníku, Mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST Praha! Pod heslem “nejen filmy potřebují své hrdiny” jsme se představili stovkám diváků, kteří měli rovněž možnost finančně podpořit naši činnost. Podtrženo sečteno, srdečně děkujeme za 14 751 Kč, za které zvládneme zrealizovat zhruba 4 tříhodinové klauniády. 

“Myšlenka propojit filmové hvězdy s hrdiny v podání lékařů, zdravotních sester a vážně nemocných dětí přirozeně zapadla do konceptu letošní festivalové kampaně. Zdravotní klauni potěšili svou přítomností na festivalu i řadu našich dětských diváků. Klaunský nos se stal letos jedním z našich nejoblíbenějších symbolů a neváhali si ho nasadit například jeden z našich letošních filmových hrdinů herec Miroslav Krobot, ale i prezident festivalu Fero Fenič nebo ředitel Kamil Spáčil. Ať žijí filmoví hrdinové, ať žijí Zdravotní klauni!“, uvedla produkční festivalu, Lenka Pólová. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ I Přednášel nám první nositel doktorského titulu v oboru Zdravotní klaunství

Amnon Raviv, PhD.

………..

V rámci dlouhodobého vzdělávání našich Zdravotních klaunů jsme v pražské kanceláři přivítali pana Amnona Raviva – prvního nositele titulu PhD. v oboru medical clowning (zdravotní klaunství) a současně izraelského zdravotního klauna, který navštěvuje jak dětská oddělení, tak dospělé s vážnými onemocněními i hospice. Přesto, že si posluchači těžko dokázali představit stejný způsob klaunování v českých podmínkách a kultuře, bylo nesmírně zajímavé vyslechnout jeho zkušenosti a příběhy, které vybízely k zamyšlení, diskusi a pro mnohé byly velkou inspirací. 

Jak začal Amnonův příběh…
“Maminka mi řekla – jdi něco studovat, nebo skončíš jako klaun, a měla pravdu. Díky ní jsem se stal zdravotním klaunem. Když mi bylo zhruba 20 let, začal jsem cestovat. Dělal jsem streetshows, hrál divadlo, žongloval, a podobně, pro ta nejrůznorodější publika. Na cestách jsem byl celé 4 roky. Jednou za rok jsem zajel za svojí rodinou, abych je viděl a řekl jim, že jsem v pořádku a viděl, že i oni se mají dobře. Když mi jednoho dne táta zavolal, že maminka dostala rakovinu, byla to obrovská rána. Moje máma?! Rakovina?! Sportovala, plavala…přišlo mi to šílené. Sedl jsem na první letadlo a vyrazil za ní domů. Vzal jsem flamencovou kytaru a hledal její pokoj v nemocnici. Byla nesmírně překvapená, že mě vidí. Seděli jsme tam jen tak bez řeči, já hrál na kytaru a oba jsme se smáli. Toho dnes jsem se rozhodl, že budu přinášet úsměvy do nemocnic pravidelně.”

Přednáška začala krátkým filozofickým úvodem o jednotě protikladů, která předpokládá, že každá věc potřebuje ke své existenci svůj protiklad, tedy např. tragédie potřebuje ke své existenci komedii, idea nemoci potřebuje ke své existenci ideu zdraví. Zdravotní klaun se podívá na pacienta a nevidí pouze jeho nemoc a utrpení, vidí vše, člověka ve své celistvosti, přináší radost tam, kde je smutek, převrací význam věcí a zavedený pořádek. 

Amnon poté navázal na historické kořeny klaunování. Jedním z předků klaunské postavy je postava šamana, jedná se o liminální postavu, která stojí na prahu mezi tím, co je dole a co nahoře, mezi pozemským a sakrálním světem; to jí dovoluje působit na lidi léčebně. Zmínil se o kmenech Kung a Azande, které využívají k léčení právě smích a humor. Druhým předkem klauna je karnevalový klaun z dob antických Dionýsií. Během těchto oslav se stíraly rozdíly mezi chudými a bohatými, mocnými a bezmocnými, přinášely úlevu od zavedeného pořádku a pravidel, kterých je po zbytek roku potřeba. A stejně tak do nemocnic úlevu přináší od zavedených pravidel a pořádku Zdravotní klaun. Převrací zavedené role „bezmocných“ v „mocné“ a naopak.

„Pokud si dítě šest let po propuštění z nemocnice nepamatuje různá vyšetření a bolestivé procedury, ale pouze klauny, musí to mít smysl!“

Ke konci pohovořil o tom, co klaun potřebuje ke své práci, co funguje, a jaká je v nemocnici jeho úloha a místo. Nabádal posluchače k diskusi o osobních hranicích, hranicích klaunování v nemocničním prostředí, kulturních okolnostech, empatii, spolupráci se zdravotnickým týmem, rodinou pacienta, využívání sociálních médií apod. Ve spoustě posluchačů zůstaly otázky, na které budou hledat odpovědi pravděpodobně celý život. Amnon je člověk energický a plný nadšení do své práce, což rezonovalo s nejedním klaunem v posluchačstvu, který dostal možnost se podívat na svou práci zase s jiného úhlu pohledu.

Amnon Raviv v současné době pracuje pro organizaci Dream Doctors, která čítá zhruba 100 zdravotních klaunů, kteří doprovází děti pří více než 40 léčebných procedurách. Jejich práce je vysoce ceněna, a zároveň nedocenitelná! 

BĚŽECKÁ SEZÓNA 2017 I První běh úspěšně za námi!

Běžci Zdravotního klauna - Sportissimo 1.2Maraton Praha - 2017

………..

První běh pro úsměvy nemocných dětí je pro letošek za námi. V barvách, respektive nepřehlédnutelných puntíkatých/nosatých dresech si pražský Sportisimo 1/2Maraton zaběhlo celkem 21 běžců! Naši “Hrdinové dětských úsměvů” si běh naplno užili, a to, že jeden z nich na svůj běh ještě vybíral finance není žádný apríl, přestože se běželo 1. dubna! 

Pan Miroslav Kůs se rozhodl běžet svůj běh pro Zdravotního klauna, čímž nás potěšil poprvé, podruhé to bylo jeho rozhodnutím, že na svůj běh bude ještě vybírat finance. Stanovil si částku 10 598,- Kč, kterou hravě překonal a na smích dětem do nemocnic tak nakonec přispěl krásných 14 400,- Kč!

„Premiérově jsem si vyzkoušel roli “dobroběžce” v barvách Zdravotního klauna. Zážitky z tratě se dají slovy jen těžko popsat… Reakce fanoušků podél trati byly senzační. Neustále se odněkud ozývalo “jééé hele Zdravotní klaun”, občas bylo slyšet i “Hi red noooose”! Lidem, především dětem dělalo radost, když jsme si plácli. Ke konci závodu, kdy teplota stoupala a síly ubývaly to byl pro mě fajn doping :-). Všem, kteří mě na trati podpořili děkuji za úžasný zážitek.

Potřetí nás pan Miroslav potěšil informací, že to rozhodně nebyl jeho poslední běh v našich barvách! “Už se těším, až se za měsíc vydám do pražských ulic na maratonskou trať, opět v dresu Zdravotního klauna… A to se bez vašeho dopingu určitě opět neobejdu :-) Na trati mě poznáte – budu mít velký červený nos :-).” Těšíme se, pane Mirku! 

Pokud vás naši běžci inspirovali, stále se k nim ještě můžete přidat, a to na Volkswagen Maraton Praha, 7. 5., na který máme stále ještě volná čísla. Zde najdete více informací a registrační formulář. Budete -li po vzoru pana Mirka chtít i vybírat finance na svůj běh – podívejte se jakou pěknou stránku vám k tomu vytvoříme :-). 

“Jsem moc rád, že jsem mohl být tentokrát součástí tohoto puntíkatého běhu. Pocity ze závodu byly naprosto fantastické. Kdykoliv jsem viděl hlouček malých dětí, nasadil jsem nos a “placák” to jistil. Takže si myslím, že jsem zdravotního klauna reprezentoval se vší odpovědností a nasazením.
už se těším, až si to zopakuji, tedy jestli alespoň něco natrénuji :-)”.
František Havlík

“Co se pocitů z běhu týče, tak byly skvělé. Vzdálenost jsem běžel poprvé a proto radost z pokoření této “hranice” byla pro mě o to větší, navíc s vědomím toho, že jsem běžel pro dětské úsměvy. Závod je to krásný, plný emocí, energie a sebepřekonání. Děkuji za možnost běžet pro Zdravotního klauna.”
Daniel Karas

“Let me add that we all enjoyed enormously this run. The organisation was excellent, the itinerary great, all was perfect. And we are proud of having contributed to Zdravotni Klaun.”
Marco Onida a jeho přátelé z Belgie

Závod doslova nezapomenutelný! Můj první půlmaraton… V životě jsem tak daleko a dlouho neběžel, v tréninku maximálně 17 km a bylo to úplně v pohodě, takže jsem si říkal, že 4 km navíc nebudou problém…Když se na to teď dívám zpětně, uvědomuji si několik chyb, které jsem před a v průběhu závodu udělal. A další důležitá věc – spojení se Zdravotním klaunem a snahou pomáhat jiným – nikdy nevíte, kdy pomoc budete sami potřebovat… Snažil jsem se pomoci pacientům v nemocnici a sám jsem tam po závodě neplánovaně skočil.“

Jaromír Štěpán

FEBIOFEST 2017 I Nejen filmy potřebují své hrdiny!

Vizuál pro web ZK

………..

Srdečně vás zveme na 24. ročník tradičního Mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST Praha, jehož jsme hrdým charitativním partnerem! A proč? Protože nejen filmy potřebují své hrdiny!

Každý film potřebuje svého hrdinu, ať už je to Superman, udatný princ, vědec, který odvrátí živelnou katastrofu, či statečný létající pes. Pomineme –li filmy dle skutečné události, my Zdravotní klauni vidíme denně stovky hrdinů udatnějších, než jsou ti filmoví. Jsou jimi lékaři, zdravotní sestry, vážně nemocné děti a jejich trpící rodiče. Ale právě pro tyto hrdiny jsou jejich osobními hrdiny právě Zdravotní klauni. To oni totiž dokáží svým smíchem porazit bolest, nudu, i strach, a to bez scénáře, kostymérky, maskérky a vidiny zlaté sošky Oscara. Jejich oceněním je dětský smích a třeba dojaté špitnutí maminky: „Děkuju! Dnes se Evička po dvou měsících poprvé usmála!“.

CHARITATIVNÍ PROJEKCE
Zažijte příjemné filmové chvilky, a zároveň podpořte činnost Zdravotních klaunů. Vybrat si můžete z následujících charitativních promítání se zvýšeným vstupným (139,- Kč):

pátek 24. 3. / 15:30 – Loving
pátek 24. 3. / 17:30 – Janis
sobota 25. 3. / 17:00 – Lady Macbeth
středa 29. 3. / 17:00 – Matka

„Charitativním partnerem právě festivalu Febiofest jsme velmi rádi, protože myslím, že máme mnoho společného. Film probouzí představivost, přináší radost i rozptýlení, a to samé dokáží naši Zdravotní klauni. A tak jako film potřebuje své hrdiny, tak nemocné děti a osamělí senioři potřebují své hrdiny – Zdravotní klauny“, Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka Zdravotního klauna.

Podívejte se na video našich hrdinech: 

O FESTIVALU

Mezinárodní filmový festival Praha – FEBIOFEST, byl založen v roce 1993 nezávislou filmovou a televizní společností FEBIO. Začínal jako akce pořádaná téměř bez peněz, ale s nadšením pro přátele a filmové fanoušky, se během let proměnil ve velký filmový festival, který si ale stále zachovává svůj původní profil a cíl: všechno pro diváka.
Díky programu, přinášejícímu v širokém záběru to nejlepší a nejnovější z celého světa, kvalitním projekcím a slavným hostům přitahuje festival každý rok početnější, otevřené a zvídavé publikum všech věkových kategorií a vzbuzuje zájem domácí kritiky a tisku, stejně jako místních distributorů.
Po ukončení programu v Praze putují vybrané snímky do dalších měst v rámci regionálních ozvěn, a Febiofest tak nabízí možnost vidět kvalitní filmy i divákům mimo hlavní město.

FEBIOFEST PRO MIMOPRAŽSKÉ
Hradec Králové 3. – 5. 4.
Děčín 4. – 6. 4.
Plzeň 5. – 7. 4.
České Budějovice 6. – 8. 4.
Pardubice 10. – 13. 4.
Liberec 11. – 13. 4.
Jihlava 12. – 14. 4.
Chomutov 13. – 15. 4.
Brno 18. – 19. 4.
Olomouc 19. – 21. 4.
Mikulov 21. – 23. 4.
Ostrava 24. – 26. 4.
Zlín 26. – 28. 4.

Nejen filmy potřebují své hrdiny! Podpořte nás – děkujeme! 

 

 

BĚŽECKÁ SEZÓNA 2017 I Staňte se Hrdiny dětských úsměvů i vy

Jakub Halanič – pro web

………….

S přicházejícím jarem jste jistě zaregistrovali i zvýšený počet běžců, kteří si po dlouhé zimě s chutí vyrazili protáhnout nohy. Někteří jen rekreačně, jiní vyloženě trénovat na blížící se závody. Pokud vy, či vaši blízcí patříte do druhé skupiny, zbystřete.

Běháte pro radost?
Běháte pro zdraví?
Máte chuť se pustit do závodu?
Máte chuť svým během pomoci?
Že nevíte jak a komu?

Běžte za tým Hrdinů dětských úsměvů Zdravotního klauna! Svou účastí v závodech přispějete Zdravotním klaunům, kteří roznášejí smích a radost nemocným dětem a osamělým seniorům po celé České republice!

➝ ➝ ➝ VYBERTE SI ZÁVOD

1. 4. – Sportisimo 1/2Maraton Praha – tento běh je již zcela vyprodán
7. 5. – Volkswagen Maraton Praha
24. 6. – Mattoni 1/2Maraton Olomouc

➝ INSPIRUJTE SE

JAKUB
„Velice rád jsem běžel za Zdravotního klauna. Dostal jsem od vás dres i nos a mohl jsem vás podpořit. Když jsem běžel a volali na mě „klaune“ a malé děti si chtěly většinou plácnout, bylo to úžasné, nádherné, nepopsatelné. Zážitek, který bych určitě někdy rád zopakoval a běžel za vás znova. Když lidé viděli klaunský nos, povzbuzovali mě a hnali kupředu.“
(Jakub Halanič, běžec a Hrdina dětských úsměvů 2016)

PETRA
“Pokud svým během vykouzlím byť jen jediný úsměv na tváři, splnila má výzva můj cíl. Běžím za Zdravotního klauna, aby se děti smály, podpořte i Vy radost dětí!”
(Petra Pastyříková, běžkyně a Hrdinka dětských úsměvů 2016)

➝➝➝ INFORMUJTE SE A PŘIHLASTE

❒ BĚŽEC, či ❒ BĚŽKYNĚ nebo ❒ HRDINA DĚTSKÝCH ÚSMĚVŮ? Vyberte si, kam chcete patřit vy!

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016 I Narozeninový rok Zdravotního klauna předčil očekávání

Závěrečná zpráva - 2016

………….

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016 I Narozeninový rok Zdravotního klauna předčil očekávání 

Máme za sebou další úspěšný rok, s vámi, majiteli dobrých srdcí a smyslu pro humor, po boku. Nebyl to však ledajaký rok, byl narozeninový, a Zdravotní klaun dostal pomyslnou “občanku”. Slavili jsme prací, dárky rozdávali potřebným, a vykouzlili tak číslo 3710! Přesně tolik klauniád jsme v loňském roce uskutečnili!

V naší Závěrečné zprávě za rok 2016 najdete Zdravotní klauny v grafech, číslech, písmenkách i fotkách. Dále se v ní mimo jiné dozvíte, že:

  • nepolevujeme ve vzdělávání, ale naopak i vzděláváme ostatní,
  • nepolevujeme v mezinárodní spolupráci, ale naopak ji podněcujeme, 
  • nově nosíme smích i do “Jiného světa”.
čtěte zde:

 

 

 

 

 

 

 

Milí majitelé dobrých srdcí a smyslu pro humor, děkujeme, že pevně stojíte po našem boku. Jen díky vám jsme v loňském roce dokázali uskutečnit téměř o 100 klauniád více než v roce předchozím! 

Nezapomeňte proto sledovat, jak si povedeme letos – přidejte si nás na facebooku nebo se přihlašte k odběru šťavnatých novinek ze světa Zdravotních klaunů. 

ADVENTNÍ KONCERT ČESKÉ TELEVIZE l Výjimečný večer s výjimečným přínosem

Adventní koncert Zdravotní klaun

 

ADVENTNÍ KONCERT ČESKÉ TELEVIZE l Výjimečný večer s výjimečným posláním

V letošním roce slavíme již 15. narozeniny! Oslavy probíhaly v průběhu celého roku, ovšem pod heslem „my slavíme, ale dárky rozdáváme potřebným“. Adventní koncert České televize pro nás tedy byl obrovským narozeninovým dárkem, který si s námi však rozbalili i miliony diváků České televize. Jak se říká „nomen omen“, koncert v Chrámu sv. Mikuláše byl štědrý, jako sám sv. Mikuláš! 

Tradiční předvánoční sbírka České televize – Adventní koncerty, je pro mnohé akcí, která naplno otevírá pomyslnou bránu Vánoc, a zároveň lidských srdcí. Patří k nejstarším projektům tohoto typu u nás a již šestadvacet let pomáhá realizovat projekty neziskových organizací. Pro rok 2016 jsme byli vedle organizací Mikasa, Tulipán a Klubíčko Beroun vybráni i my! 

Koncert se konal v nádherných prostorách barokního chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a atmosféra byla nepopsatelná! Dech beroucí však byla nejen krása historické budovy, ale i vystoupení hvězd českého hudebního nebe. Přítomní hosté včetně zakladatele Zdravotního klauna, Garyho Edwardse, i diváci u televizních obrazovek si tak mohli poslechnout operní pěvce Štefana Margitu a Adama Plachetku, zpěvačku Leonu Machálkovou, Komorní orchestr Pražských symfoniků, houslistu Jana Mráčka, Veroniku Jugasovou, Kateřinu Kosovou, Michala Novenka, Pražské Mozartovo trio, Yvonu Škvárovou i soubor Karmína. 

Večer moderovali Ester Janečková a Jan Potměšil, který si v závěru přenosu užil i bezprostřední blízkost Zdravotních klaunek sestry Fáčové a sestry Patálie. Právě Jan Potměšil během večera zpovídal uměleckého ředitele Zdravotního klauna, Petra Jarčevského a ředitelku organizace, Kateřinu Slámovou Kubešovou, která po koncertu uvedla: „Cítím obrovský vděk. Chtěla bych poděkovat nejen všem umělcům, ale i České televizi a jejím divákům za podporu. Ve vybrané finanční částce vidím nejen obrovskou pomoc naší organizaci, ale také signál, že to, co děláme, má obrovský smysl.“

Během koncertu bylo vybráno téměř 1 800 000 Kč! Tato nádherná částka však bude připočtena k částkám ze třech zbývajících koncertů a rovným dílem rozdělena mezi všechny čtyři zapojené organizace. Výtěžek, který obdržíme, využijeme na udržení stávajícího vysokého počtu pravidelných návštěv u nemocných dětí (přes 3 500 návštěv za rok) a na realizaci dalších Cirkusů Paciento. „Letošní 15. výročí založení jsme oslavili také akcí ´Turné plné smíchu´, kdy jsme jednorázově zavítali do 15 zařízení, která teď nemůžeme z důvodu lidských i finančních kapacit pravidelně navštěvovat. Získané prostředky bychom proto rádi použili i na akce pro nová zařízení, která o návštěvy Zdravotních klaunů velmi stojí“, upřesnila Kateřina Slámová Kubešová.

Patronem večera byl sportovní komentátor Petr Vichnar, který ani během přenosu nezapřel své řemeslo a okomentoval videozáznam z Cirkusu Paciento. Roznášení smíchu do nemocnic považuje za nesmírnou pomoc těžce nemocných a tento projekt vysoce oceňuje: „Jsem rád, že jsem se mohl blíž seznámit s touto organizací. Jako dítě jsem dvakrát trávil poměrně dlouhý čas v nemocnici a dodnes si vzpomínám, jak smutný a opuštěný jsem si tam připadal. Každá návštěva mě nesmírně povzbudila a posílila. V té době ještě pochopitelně Zdravotní klauni neexistovali, ale živě si dovedu představit, jak by to tenkrát moji dětskou dušičku potěšilo.“ 

Pokud jste Adventní koncert chtěli vidět, ale nestihli jste to, stále máte možnost v archivu České televize. Pokud jste chtěli na Adventní koncert finančně přispět, ale nestihli jste to, i tuto možnost stále máte, a to přes sbírkový účet Adventních koncertů - 692 692 692 / 0800. Nebo můžete…

4. ADVENTNÍ NEDĚLE I Zapalte s námi čtvrtou adventní svíčku – za naději

4. advent úvod

4. ADVENTNÍ NEDĚLE
Zapalte s námi čtvrtou svíčku – za naději

 ✼ ❄ ❅

Dnes je zlatá neděle. Výjimečná neděle. Uvařte si proto voňavý čaj, zapalte čtvrtou adventní svíčku, v 17:30 nalaďte ČT1 a vychutnejte si spolu s námi Adventní koncert České televize, věnovaný právě Zdravotnímu klaunovi. Do té doby si najděte chvilku sami pro sebe a přečtěte následující krátké zamyšlení…

Na adventním věnci hořely čtyři svíce. V místnosti bylo naprosté ticho. Takové ticho, že bylo slyšet, co si ty čtyři svíce vyprávěly.

První vzdychla a řekla: „Já se jmenuji POKOJ. Moje světlo svítí, ale lidé nemají pokoj a bojují mezi sebou. Nechtějí mír.“ Její světlo se zmenšovalo, až zhaslo.

Druhá svíce zablikala a řekla: „Já se jmenuji VÍRA. Ale jsem přebytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic vědět. Nemá smysl, abych dál svítila“. Místností se přehnal průvan a druhá svíce zhasla.

Potichu a smutně se přihlásila o slovo třetí svíce. „Já se jmenuji LÁSKA. Už nemám sílu dál hořet. Lidé mě dávají stranou. Vidí jen sami sebe a ne druhé, které by měli milovat.“ A svíce zablikala naposled.

V tom přišlo do místnosti dítě. Pohlédlo na svíce a řeklo: „Ale, ale, proč nesvítíte?”, a bylo mu skoro do pláče. Tu promluvila čtvrtá svíce: „Neboj se! Pokud hořím já, můžeme zapálit i ostatní svíce. Já se jmenuji NADĚJE.“ A dítě zapálilo pomocí této svíce znovu ostatní.

 ✼ ❄ ❅

 Zapalte s námi čtvrtou adventní svíčku a zažehněte naději! 

✼ ❄ ❅

Chcete -li dát naději na radostí rozsvícené oči malým dětem v nemocnicích, či osamělým seniorům v domovech, a darovat jim tak opravdu “veselé Vánoce”, podpořte práci Zdravotních klaunů.