“Dobročinný raut” Gymnázia Jiřího Ortena byl letos opravdu bohatý!

Dobročinný raut Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře           Ani v roce 2015 studenti a přátelé Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře na Zdravotní klauny nezapomněli. Z vlastní iniciativy, která začala již v roce 2014 se letos rozhodli uspořádat tzv. “dobročinný raut”, jehož výtěžek věnovali na úsměvy nejmenších.  Prodejem šperků na tomto rautu získalo gymnázium částku 7 984 Kč, která se ještě navýšila díky ve­li­ké po­mo­ci škol­ní­ho sbo­ru Gau­de­a­mus, kte­rý při­spěl „na Klau­na“ svým vá­noč­ním vy­stou­pe­ním, v rámci kterého se vybralo 7 274 Kč. Cel­kem te­dy v ro­ce 2015 přispěli zaměstnanci, studenti a přátelé Gymnázia Jiřího Ortena krásnou částkou 15 258 Kč. “Moc dě­ku­je­me těm, kte­ří při­spě­li na „úsměv“ ma­lých pa­ci­en­tů, a všem pře­je­me, ať úsměv ja­ko nej­krás­něj­ší a nej­vzác­něj­ší šperk oz­do­bí vás i va­še blíz­ké po ce­lý rok 2016.” – Mgr. Jana Štrůblová z GJO KH Zdravotní klaun děkuje gymnáziu a všem, kteří se na akci podíleli za jejich báječnou proaktivitu, které si nesmírně vážíme!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>