Máme nos na dobré firmy!

Abyste pomohli hospitalizovaným dětem, nemusíte mít červený nos a kapsy plné balónků. Zdravotních klaunů je 86. Dobrých lidí, kteří jejich činnost umožňují, však není nikdy dost. Naprostá většina peněz, které potřebují ke své činnosti, pochází od mimořádně laskavých lidí. Přispějte prosím částkou, která odpovídá možnostem Vaší firmy.

Přidejte se k dobrým firmám!

Zašlete jednorázový dar nebo nastavte trvalý příkaz k číslu účtu 100 100 105 / 0600 určenému pro přijímání firemních darů a pomozte rozdávat radost a smích tam, kde se jich nedostává.

Podpořím jinou částkou

PODPOŘ TEĎ

Děkujeme, že přinesete do nemocnic radost, smích a dobrou náladu a stanete se členem Klubu přátel Zdravotních klaunů. 

Podpořím bankovním převodem

PODPOŘ TEĎ

Časté dotazy

 • 1. Kdo je firemní dárce?

  Firemní dárcovství, které se také často označuje jako firemní filantropie, se považuje za součást společenské odpovědnosti firem (v angličtině používaný výraz CSR = Corporate Social Responsibility). Společensky odpovědné firmy se vedle vytváření vlastního zisku, podílejí i na řešení společenských problémů, ať už lokálních, nebo globálních. Motivací k takovému počínání může pro firmy být mimo jiné, také zlepšení vnímání firmy jak u zákazníků, tak především mezi zaměstnanci. Filantropie se tak stává silnou stránkou a viditelnou hodnotou vaší firmy. Firemní dary, které neziskové organizace přijímají, musí neziskové organizace využít jenom k naplňování účelu, pro které byly založeny.

  Od firemního dárcovství se odlišuje sponzoring. Sponzoringem se označuje cílená komerční komunikace, která v myslích zákazníků spojuje značku či produkt s třetí stranou (sportovcem, známou osobností, nadací a pod.). Značka se tedy za úplatu napojuje na asociace spojené se sponzorovanou událostí, člověkem, pořadem, objektem nebo médiem..

  Ocenění firemního dárcovství

  Každý rok vyhlašuje Fórum dárců a Nadace Via oceněné skutky. Svým dobrým skutkem se můžete nominovat nebo být nominováni dle pravidel uvedených na webových stránkách těchto dvou organizací.

 • 2. Jak nás můžete podpořit?

  Přímá podpora projektů

  finance, materiál, služby

  Můžete nás podpořit libovolnou částkou nebo i poskytnutím svých služeb nebo výrobků, které dokážeme v naší činnosti uplatnit. Svůj finanční dar můžete poukázat na náš účet číslo 100 100 105 / 0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s., který je určený pro firemní dárce nebo nám jej můžete zaslat prostřednictvím online platební brány zpřístupněné v úvodní části této webové stránky www.zdravotniklaun.cz/firmy

  Marketingová spolupráce

  Event Vaší firmy, dárcovská výzva, částka věnována z prodejní ceny vašeho produktu/služby

  Pořádáte benefiční akce, koncerty, výstavy nebo chcete svůj firemní večírek zaměřit na pomoc hospitalizovaným a nemocným dětem nebo seniorům? Jednou z častých metod firemní podpory jsou také zaměstnanecké sbírky, které firma posléze sama zněkolikanásobí. Nebo máte produkt nebo službu u které chcete prezentovat vaší podporu myšlence Zdravotního klauna. Podělte se s námi o svůj nápad, jak byste nás chtěli podpořit. Kontaktujte nás na alena@zdravotniklaun.cz

  Strategické partnerství

  Dlouhodobá pomoc

  Zaměřujeme se na budování dlouhodobých partnerství, propojujeme kreativně náš svět s tím Vaším a společně pomáháme nemocným dětem a osamělým seniorům. Strategické partnerství je silné právě v tom, že společně vidíme výsledky našich aktivit.

 • 3. Jak získám darovací smlouvu a potvrzení o daru?

  Pod tímto linkem naleznete vzor české darovací smlouvy a pod tímto linkem naleznete vzor darovací smlouvy anglické. Prosíme vyplňte ho a nechte darovací smlouvu podepsat statutárním zástupcem Vaší firmy. Uvítáme, pokud do darovací smlouvy doplníte variabilní symbol z dopisu, který jste od nás obdrželi, nebo jako variabilní symbol uveďte své IČ.

  Následně ji, prosíme, pošlete naskenovanou elektronicky na adresu: usmev@zdravotniklaun.cz, nebo v obálce poštou na naši adresu:

  Zdravotní klaun, o.p.s.
  Kateřina Voborská
  Paříkova 355/7
  190 00 Praha 9

  My Vás obratem kontaktujeme a pošleme Vám námi podepsanou darovací smlouvu zpět. Po obdržení vašeho daru vám následně můžeme vystavit i potvrzení o přijetí daru.

 • 4. Jak si odečíst dar z daní?

  Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota darů v roce činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle §34 zákona o daních z příjmů. Tento odpočet nemohou uplatnit tzv. veřejně prospěšní poplatníci tj. poplatníci, jejichž hlavní činností není podnikání (§17a zákona o daních z příjmů).

  Některým finančním úřadům stačí přiložit k daňovému přiznání darovací smlouvu. Rádi Vám však vystavíme potvrzení o daru, které obsahuje všechny potřebné náležitosti. Toto potvrzení slouží jako odčitatelná položka od základu daně z příjmu právnických osob.

 • 5. Co je NOS!, Cirkus Paciento a klauniáda?

  NOS! Na Operační Sál!

  Při chirurgickém zákroku u dětí dochází k celé řadě stresových okamžiků. Tuto proceduru lze zjemnit pomocí citlivé intervence humorem. Speciálně vyškolení Zdravotní klauni provázejí pacienty a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a tráví s nimi i celou cestu na operační sál až do doby, než si dítě přebere personál zodpovídající za samotnou operaci. Během celého dopoledne, kdy se pohybují mezi pokoji, rozehrávají s dětmi a rodiči růžné situace a hry, které děti zklidní a pobaví. Ve chvíli, kdy děti zůstávají na sále, provázejí Zdravotní klauni rodiče do místnosti jim určené. Posláním Zdravotního klauna v tomto programu je vnést pozitivní energii a odreagování do stresových okamžiků, které vznikají těsně před chirurgickým zákrokem.

  Pilotní projekt NOS! (Na operační sál) jsme spustili na podzim 2013, nyní probíhá na dětském chirurgickém oddělení již čtyř nemocnic: v Praze-Motole, v Ostravě-Porubě, v Hradci Králové a od března 2015 také v Plzni.

  CIRKUS PACIENTO

  Cirkus Paciento je týdenní program určený především dlouhodobě nemocným dětem. Zdravotní klauni je navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o dovednosti z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků. Tří až čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením, na kterém děti rodičům, ostatním dětem a zdravotnickému personálu předvádějí své nově nabyté cirkusové dovednosti.

  Hlavní poslání Cirkusů Paciento je vzbudit u malých pacientů aktivní zájem o život a uzdravení, a i proto se Cirkus Paciento stává součástí celkového léčebného procesu. Projekt Cirkus Paciento probíhá zčásti v nemocnicích a zčásti v dětských léčebnách, v nichž děti tráví delší dobu. Děti se učí novým dovednostem dle možností a svého zdravotního stavu buď na oddělení dané nemocnice, nebo v pravém cirkusovém stanu, který Zdravotní klauni postaví v areálu příslušné nemocnice, nebo léčebny.

  Zdravotní klauniády pro děti

  V současné době realizují zdravotní klauni cca 300 klauniád měsíčně. Klauniáda začíná konzultací se zdravotním personálem o psychickém a zdravotním stavu pacientů, dezinfekcí rekvizit a rukou. Pak už Zdravotní klauni zaťukají na dveře pokoje a zeptají se, jestli mohou dál. Pro každé dítě vzniká improvizací nová legrační situace s využitím různých rekvizit a hudebních nástrojů. Záleží na věku pacienta, na jeho psychickém a zdravotním stavu. Zdravotní klauni mají legrační jména a zajímavé kostýmy, doplněné bílým lékařským pláštěm, nepoužívají žádné líčidla na obličej, protože jsou to klauni Zdravotní.

  Cílem pravidelných návštěv je dětského pacienta myšlenkově oddělit od jeho nemoci a psychické nepohody, zaujmout ho hrou, zapojit ho do ní, přivodit magický okamžik a vykouzlit tak na dětské tváři úsměv. To pomáhá v uzdravení. Nejen děti, ale i jejich rodiče, zdravotní sestřičky nebo lékaři bývají vtáhnutí do netradiční lékařské vizity, kterou vede legrační doktor a zmatená sestřička. Během klauniády je důležité změnit atmosféru na oddělení a přinést čerstvý vzduch zvenčí.

 • 6. Jak prezentovat podporu Zdravotního klauna (CSR)?

  Získáte od nás materiály, které můžete využít na prezentaci svého rozhodnutí o podpoření Zdravotního klauna:

  • ● Logo Zdravotního klauna, které můžete umístit na své stránky,

  • ● letáčky o činnosti Zdravotního klauna

  • ● knihu Malé zázraky II. - opravdové příběhy, které sesbírali a vyprávějí samotní Zdravotní klauni

  • ● sadu červených nosů, se kterými se jako dobrá firma můžete vyfotit - moc rádi Vám tuto fotku upravíme do jednotného vizuálu Dobrých firem, který si následně můžete vystavit

  • ● stanete se členem klubu Zdravotního klauna a rádi vám budeme pravidelně posílat informace o našem dění a plánovaných aktivitách

 • 7. Jak bude váš dar využit?

  Váš dar bude využit k naplňování účelu Zdravotního klauna, který přináší humor a radost hospitalizovaným a těžce nemocným dětem po celé České republice, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů. Váš dar, budete-li souhlasit, může být využit i pro program Humoru pro dříve narozené, tj. Speciálního programu určeného seniorům umístěným v různých specializovaných zařízeních.

 • 8. Co je veřejná sbírka?

  Zdravotní klaun, o.p.s. je obecně prospěšná společnost. Jako nestátní nezisková organizace je registrovaná k veřejné sbírce. Číslo účtu veřejné sbírky je: 20 20 20 20 20 /0600.

  Co je veřejná sbírka?

  Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí. Každý provozovatel veřejné sbírky je povinen podávat přehled a vyúčtování veřejné sbírky na příslušný krajský úřad.

 • 9. Kdo nás již podporuje?

  HLAVNÍ FIREMNÍ PARTNEŘI

  Kika Tesco doubleshot
  ISP dm CSOB Alltoys
  brembo

   

   

   

  FIREMNÍ PARTNEŘI

  Daquas Dataviso De4t i3cz JaGa Jirous Nadace_CEZ
  OEM Pharmonia SD SimulPlast Slevomat TCPP UPC ZS_Popovice

   

  FIRMY A ORGANIZACE, KTERÉ NÁS PODPORUJÍ

  AC-T servis, spol. s r.o. 
  Aerosol - service a.s. 
  ALBI Česká republika a.s. 
  Alena Ciencialová 
  AVANT investiční společnost, a.s. 
  AVAST s.r.o. 
  AVECO s.r.o. 
  Bisnode Česká republika, a.s. 
  COPOLA s.r.o. 
  DOBROVSKÝ s.r.o. 
  DRUID CZ s.r.o. 
  Enelex spol. s r.o. 
  FEBIOFEST, s.r.o. 
  FINIDR, s.r.o. 
  Fox Hunter s.r.o. 
  Garp Integrated s.r.o. 
  Gemalto, s.r.o. 
  Global Trading, spol. s r.o. 
  CHROMSPEC spol. s r. o.
  Ingredi Europa s.r.o. 
  INTERLINK CS, spol. s r.o. 
  Jičín - město pohádky 
  Kerio Technologies s.r.o. 
  KREATURA s.r.o. 
  Letní Letná 
  LICITA s.r.o. 
  LOEX s.r.o. 
  MARMONT, s.r.o. 
  MED´a s.r.o. 
  Monitora Media s.r.o. 
  MUDr. Jitka Řezáčová 
  My hotel Apollon 
  Národní divadlo 
  OPERA SILVATICA s.r.o. 
  PASSERINVEST GROUP, a.s. 
  PHG s.r.o. 
  PCH výroba a projekty s.r.o. 
  ProTrade, s.r.o.
  PROXIM s.r.o. 
  Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
  Robert Hron 
  SIKO KOUPELNY a.s. 
  Slevomat.cz, s.r.o. 
  SPOREA s.r.o. 
  Stanton Chase Praha s.r.o. 
  Tessuti Sport s.r.o. 
  Tritón Pardubice, spol. s r. o. 
  UNION COSMETIC s.r.o. 
  VEIDEC s.r.o. 
  Výstaviště Holešovice 
  We Love To Help ! z.s. 
  ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. 
  ZONER software, a.s.

   

   

  MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  BAUER MEDIA v.o.s. 
  Česká televize 
  euroAWK s.r.o. 
  H-Media s.r.o. 
  JCDecaux Neonlight s.r.o. 
  NEWTON Media 
  Seznam.cz, a.s.
 • 10. Co je klub přátel Zdravotních klaunů?

  Členem Klubu přátel Zdravotních klaunů se stává člověk, nebo společnost, pokud jednorázově nebo pravidelně zasílá finanční dar na základě osobního dopisu nebo platebních kanálů na webových stránkách, Facebooku a dalších dostupných on-linových nástrojů určených pro podporu Zdravotního klauna, o.p.s.. Členové klubu dostávají pravidelně informace o činnosti naší organizace a především aktivitách, které svým laskavým rozhodnutím podporují.

 • 11. Jak nás můžete kontaktovat?

  Zdravotní klaun, o.p.s.
  Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9
  Telefon: +420 222 713 416
  Email: usmev zdravotniklaun.cz

  IČ: 26 54 79 53
  DIČ: CZ 26 54 79 53
  Zápis v rejstříku o.p.s. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka č. 1175

  GARY ALVEN EDWARDS – zakladatel organizace, předseda správní rady

   

  Mgr. KATEŘINA SLÁMOVÁ KUBEŠOVÁ – ředitelka

  tel.: 724 597 247, katerina@zdravotni-klaun.cz

  Ing. ALENA SEOUD – ředitelka fundraisingu a marketingu

  tel.: 602 670 300, alena@zdravotni-klaun.cz

  ODDĚLENÍ PÉČE O DÁRCE – vystavuje potvrzení o darech, provádí změny v údajích dárců

  tel.: 222 713 416, usmev@zdravotni-klaun.cz

  Bc. KATEŘINA VOBORSKÁ – péče o firemní partnery a běžce pro dobrou věc

  tel.: 777 328 443, katka@zdravotni-klaun.cz

  JAN JAŠEK – péče o firemní partnery

  tel.: 797 979 786, jan.jasek@zdravotni-klaun.cz

  Ing. SYLVA KOLÍSKOVÁ – péče o individuální dárce, potvrzení o darech

  tel.: 602 310 291, info@zdravotni-klaun.cz

  MAGDALENA ŠTĚPÁNKOVÁ – péče o individuální dárce, správa kontaktních údajů o dárcích

  tel.: 724 286 066, office@zdravotni-klaun.cz

  MgA. PETR JARČEVSKÝ – umělecký ředitel

  tel.: 725 018 770, petr@zdravotni-klaun.cz

  Bc. VENDULA ČULÍKOVÁ – manažerka financí a lidských zdrojů

  tel.: 777 538 775, vendula@zdravotni-klaun.cz

  Mgr. KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ – manažerka komunikace

  tel.: 774 161 499, komunikace@zdravotni-klaun.cz

Na daně fikaně a charitativně! Vytvořte si daňové přiznání za rok 2018 online a ušetřete čas, nervy i peněženku.VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ HNED
+