Programy

Hlavním projektem Zdravotních klaunů jsou zdravotní klauniády pro malé pacienty. Realizujeme však také další zajímavé programy. Kliknutím na jednotlivé názvy se dozvíte více.

ZDRAVOTNÍ KLAUNIÁDY PRO DĚTI

V současné době realizují Zdravotní klauni přes 300 klaunských návštěv měsíčně. Klauniáda začíná konzultací se zdravotním personálem o psychickém a zdravotním stavu pacientů, dezinfekcí rekvizit a rukou. Pak už Zdravotní klauni zaťukají na dveře pokoje a zeptají se, zda mohou dál. Pro každé dítě vzniká improvizací nová legrační situace s využitím různých rekvizit a hudebních nástrojů. Záleží na věku pacienta, na jeho psychickém a zdravotním stavu. Zdravotní klauni mají legrační jména a zajímavé kostýmy, doplněné bílým lékařským pláštěm.

Cílem pravidelných návštěv je pacienta myšlenkově oddělit od jeho nemoci a psychické nepohody, zaujmout ho hrou, zapojit ho do ní a vykouzlit tak na dětské tváři úsměv. To pomáhá v uzdravení. Nejen děti, ale i jejich rodiče, zdravotní sestřičky nebo lékaři bývají vtaženi do netradiční lékařské vizity, kterou vede legrační doktor a zmatená sestřička. Důležité je během klauniády změnit atmosféru na oddělení a přinést čerstvý vzduch zvenčí.

 

NOS! NA OPERAČNÍ SÁL! 

Při chirurgickém zákroku u dětí dochází k celé řadě stresových okamžiků. Tuto proceduru lze zjemnit pomocí citlivé intervence humorem. Speciálně vyškolení Zdravotní klauni provázejí pacienty a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a cestou na operační sál. Během celého dopoledne, kdy se pohybují mezi pokoji, rozehrávají s dětmi a rodiči různé situace a hry, které děti zklidní a pobaví. Ve chvíli, kdy děti zůstávají na sále, provázejí klauni rodiče do místnosti jim určené. Posláním Zdravotního klauna v tomto programu je vnést odreagování a pozitivní energii do stresových okamžiků, které vznikají těsně před chirurgickým zákrokem.
Pilotní projekt NOS! (Na operační sál!) jsme spustili na podzim roku 2013 a v současné době probíhá na dětských chirurgických odděleních čtyř nemocnic: v Praze-Motole, v Ostravě-Porubě, v Hradci Králové a Plzni.

Aktualita 2018 – výzkum vlivu programu Na Operační Sál! 

Po několika měsících pečlivých příprav jsme spustili výzkum v rámci programu Na Operační Sál! v pražském Motole. Budeme zjišťovat Vliv Zdravotních klaunů před operačním zákrokem na děti 3 – 12 let. Do výzkumu se zapojily i studentky psychologie, které budou natáčet interakce mezi Zdravotním klaunem a malým pacientem. Zároveň budou dotazníkovým šetřením zjišťovat názory na činnost klaunů od rodičů dětí. Výzkumný tým tvoří Gabriela Markova (vedoucí vědeckých výzkumů Red Noses International), Zuzana Kocábová (primářka Oddělení klinické psychologie ve FN Motol), a Lukáš Houdek z uměleckého vedení Zdravotního klauna. První výsledky očekáváme na konci roku 2018. 

KUTÁLKA

Kutálka (původní název Karavana Orchestr) je speciální program pro děti s kombinovaným postižením, který vznikl v Holandsku. Je to něžné představení kombinující jednoduchý příběh s hudbou a několika málo rekvizitami, mezi něž patří v první řadě hromada klíčů všech tvarů a velikostí. Kutálka se hrála poprvé na konci roku 2012 a od té doby navštívili potulní klaunští muzikanti již mnoho dětí. Klauni zhudební a zazpívají jméno každého účastníka – zvuk vlastního jména dokáže jako zázračný klíč otevřít většinu srdcí. Kutálka je představení vlídné a laskavé, zanechávající za sebou ovzduší radosti, a téměř vždy se ho podaří zakončit společným radostným tancem alespoň těch zúčastněných, kterým to jejich zdravotní stav umožní.

CIRKUS PACIENTO

Cirkus Paciento je týdenní program určený především dlouhodobě nemocným dětem. Zdravotní klauni je navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o dovednosti z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků. Tří až čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením, na kterém děti rodičům, ostatním dětem a zdravotnickému personálu předvádějí své nově nabyté cirkusové dovednosti.

Hlavním posláním Cirkusů Paciento je vzbudit u malých pacientů aktivní zájem o život a uzdravení, a i proto se Cirkus Paciento stává součástí celkového léčebného procesu. Projekt Cirkus Paciento probíhá zčásti v nemocnicích a zčásti v dětských léčebnách, v nichž děti tráví delší dobu, a to buď na oddělení dané nemocnice, nebo v pravém cirkusovém stanu venku.

Do Cirkusu Paciento je již několik let zapojeno západočeské sdružení Ledovec, které pořádá program pro pacienty v psychiatrických léčebnách.

Podívejte se na video a nasajte pravou Cirkusovou atmosféru!

Prohlédněte si fotografie z Cirkusu Paciento, FN Brno, 31. 7. 2015
 

HUMOR PRO DŘÍVE NAROZENÉ

Zdravotní klauni přinášejí na geriatrická oddělení humor, vzpomínky a hlavně chuť do života. Klauniády pro seniory jsou založeny na stejném principu jako klauniády pro děti, přesto se od nich v mnohém liší. Klauni nosí jiné kostýmy a mají jiná jména, vytvářejí odlišné příběhy a situace, jejichž součástí jsou i techniky tréninku paměti. Od personálu a hlavně od klientů, kteří se na klaunské návštěvy velice těší, máme velice pozitivní reakce. I pro Zdravotní klauny jsou návštěvy na geriatrických odděleních vzácnou a obohacující zkušeností. V těchto zařízeních se několikrát ročně konají různé slavnosti a kavárny. Tyto aktivity jsou velice vítané, protože jsou často také posledním přívalem radosti pro někoho, kdo už tady za rok, měsíc, možná týden nebude.

PŘEZŮVKY MÁME!

Zdravotní klaun se za dobu své existence stal nedílnou součástí léčebného procesu, což dokládá i program Přezůvky máme!. Jde v podstatě o běžnou klauniádu, která se však liší tím, že se po konzultaci s lékařem koná přímo u těžce nemocného dítěte doma. Klauni přijedou na předem domluvenou návštěvu ve dvojici a v příjemné atmosféře stráví s malým pacientem, jeho rodinou či kamarády čas plný improvizace a zábavy, přizpůsobené jeho zdravotnímu stavu. Cílem návštěvy je poskytnout duševní podporu nemocnému dítěti i jeho rodině, a vnést do jejich domova závan radosti.

Vyjádření MUDr. Petra Lokaje, lékaře dětské onkologie, který se Zdravotními klauny na tomto programu spolupracuje.

V případě zájmu o návštěvu Zdravotních klaunů u vážně nemocného dítěte v domácí péči, se obraťte na naši koordinátorku Kláru Palečkovou. Kontakt: tel.: 797 977 444, klara@zdravotni-klaun.cz

KOŠ PLNÝ HUMORU

Humor v nemocnicích je důležitý nejen pro děti a seniory, ale i pro dospělé pacienty. Program Koš plný humoru je postavený na základní myšlence Zdravotních klaunů – humorem v lidech vyvolávat zájem a naději. Koše obsahují humorné knihy od českých i zahraničních spisovatelů, veselá CD, křížovky a klaunský lék Humorin. Rozdávají je sami Zdravotní klauni nebo zdravotnický personál dospělým, vážně nemocným pacientům, kterým tyto dárky přinášejí laskavý a milý doušek radosti. Další Koše pak zůstávají na odděleních také pro nově příchozí pacienty.

JINÝ SVĚT 

Posláním Zdravotního klauna je pomáhat nemocným a trpícím. Utrpení však nepramení jen z nemoci, ale i z komplikované nebo stresující životní situace. Proto klauni v roce 2016 a 2017 navštěvovali děti, které v Česku pobývají v uprchlických zařízeních. A to převážně v Kostelci nad Orlicí - pobytovém středisku sloužícího k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami.  Přestože děti přicházejí z “jiného světa”, klauni zjišťují, že jsou všude na světě stejné a oni dokážou svým humorem nešťastné děti znovu rozesmát.

V roce 2017 proběhlo 24 návštěv.
Program je spolufinancován Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

Zdravotní klaun pořádá vzdělávací semináře pro zdravotní sestry, lékaře a mediky. Tyto semináře jsou akreditovány Českou asociací sester. Cílem je poskytnout možnost praktického tréninku pro zdravotnický personál, který přichází denně do kontaktu s pacienty. V rámci seminářů jim předáváme znalosti a zkušenosti, které pomáhají navázat a prohloubit bezprostřednější kontakt s pacienty a posílit vzájemnou důvěru.

Aktualita 2018 – spolupráce se 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy

V roce 2017 jsme značně rozšířili a zintenzivnili naši přednáškovou činnost s cílem rozvíjet v posluchačích schopnost radostné a hravé komunikace nejen s pacienty, ale i kolegy a rodinnými příslušníky. Nově jsme navázali pedagogickou spolupráci se 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Zástupci Zdravotních klaunů přednášejí medikům a studentům oboru Všeobecná sestra v rámci povinně volitelného předmětu Radost a hra jako nástroj účinné komunikace s dětmi. 

V letech 2010-2013 jsme ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři zdarma nabízeli program Malý záchranářvýuku první pomoci pro základní školy odlehčenou formou. V současné době však naše síly soustředíme na přímou práci s nemocnými dětmi a opuštěnými seniory.