VZDĚLÁVÁNÍ I Přednášel nám první nositel doktorského titulu v oboru Zdravotní klaunství

Amnon Raviv, PhD.

………..

V rámci dlouhodobého vzdělávání našich Zdravotních klaunů jsme v pražské kanceláři přivítali pana Amnona Raviva – prvního nositele titulu PhD. v oboru medical clowning (zdravotní klaunství) a současně izraelského zdravotního klauna, který navštěvuje jak dětská oddělení, tak dospělé s vážnými onemocněními i hospice. Přesto, že si posluchači těžko dokázali představit stejný způsob klaunování v českých podmínkách a kultuře, bylo nesmírně zajímavé vyslechnout jeho zkušenosti a příběhy, které vybízely k zamyšlení, diskusi a pro mnohé byly velkou inspirací. 

Jak začal Amnonův příběh…
“Maminka mi řekla – jdi něco studovat, nebo skončíš jako klaun, a měla pravdu. Díky ní jsem se stal zdravotním klaunem. Když mi bylo zhruba 20 let, začal jsem cestovat. Dělal jsem streetshows, hrál divadlo, žongloval, a podobně, pro ta nejrůznorodější publika. Na cestách jsem byl celé 4 roky. Jednou za rok jsem zajel za svojí rodinou, abych je viděl a řekl jim, že jsem v pořádku a viděl, že i oni se mají dobře. Když mi jednoho dne táta zavolal, že maminka dostala rakovinu, byla to obrovská rána. Moje máma?! Rakovina?! Sportovala, plavala…přišlo mi to šílené. Sedl jsem na první letadlo a vyrazil za ní domů. Vzal jsem flamencovou kytaru a hledal její pokoj v nemocnici. Byla nesmírně překvapená, že mě vidí. Seděli jsme tam jen tak bez řeči, já hrál na kytaru a oba jsme se smáli. Toho dnes jsem se rozhodl, že budu přinášet úsměvy do nemocnic pravidelně.”

Přednáška začala krátkým filozofickým úvodem o jednotě protikladů, která předpokládá, že každá věc potřebuje ke své existenci svůj protiklad, tedy např. tragédie potřebuje ke své existenci komedii, idea nemoci potřebuje ke své existenci ideu zdraví. Zdravotní klaun se podívá na pacienta a nevidí pouze jeho nemoc a utrpení, vidí vše, člověka ve své celistvosti, přináší radost tam, kde je smutek, převrací význam věcí a zavedený pořádek. 

Amnon poté navázal na historické kořeny klaunování. Jedním z předků klaunské postavy je postava šamana, jedná se o liminální postavu, která stojí na prahu mezi tím, co je dole a co nahoře, mezi pozemským a sakrálním světem; to jí dovoluje působit na lidi léčebně. Zmínil se o kmenech Kung a Azande, které využívají k léčení právě smích a humor. Druhým předkem klauna je karnevalový klaun z dob antických Dionýsií. Během těchto oslav se stíraly rozdíly mezi chudými a bohatými, mocnými a bezmocnými, přinášely úlevu od zavedeného pořádku a pravidel, kterých je po zbytek roku potřeba. A stejně tak do nemocnic úlevu přináší od zavedených pravidel a pořádku Zdravotní klaun. Převrací zavedené role „bezmocných“ v „mocné“ a naopak.

„Pokud si dítě šest let po propuštění z nemocnice nepamatuje různá vyšetření a bolestivé procedury, ale pouze klauny, musí to mít smysl!“

Ke konci pohovořil o tom, co klaun potřebuje ke své práci, co funguje, a jaká je v nemocnici jeho úloha a místo. Nabádal posluchače k diskusi o osobních hranicích, hranicích klaunování v nemocničním prostředí, kulturních okolnostech, empatii, spolupráci se zdravotnickým týmem, rodinou pacienta, využívání sociálních médií apod. Ve spoustě posluchačů zůstaly otázky, na které budou hledat odpovědi pravděpodobně celý život. Amnon je člověk energický a plný nadšení do své práce, což rezonovalo s nejedním klaunem v posluchačstvu, který dostal možnost se podívat na svou práci zase s jiného úhlu pohledu.

Amnon Raviv v současné době pracuje pro organizaci Dream Doctors, která čítá zhruba 100 zdravotních klaunů, kteří doprovází děti pří více než 40 léčebných procedurách. Jejich práce je vysoce ceněna, a zároveň nedocenitelná! 

2 komentáře u „VZDĚLÁVÁNÍ I Přednášel nám první nositel doktorského titulu v oboru Zdravotní klaunství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>