Výzkum

Účinky intervence Zdravotních klaunů u dětí 3 až 12 let před operačním zákrokem

V roce 2018 zahájil Zdravotní klaun ve spolupráci s pražskou fakultní nemocnicí Motol, Vídeňskou univerzitou a se studenty psychologie Univerzity Karlovy výzkum - Účinky intervence Zdravotních klaunů u dětí 3 až 12 let před operačním zákrokem. Smyslem výzkumu bylo sledovat interakci mezi Zdravotním klaunem a malým pacientem před operačním výkonem a následně vyhodnocovat komplexní dopad programu NOS!. Výzkumu se po předchozí domluvě s rodiči účastní děti ve věku od 3 do 12 let. Výběr pacientů je náhodný a podléhá souhlasu rodičů. Výzkum je založen na metodě pozorování pomocí videonahrávek a na dotazníkovém šetření, kterého se účastní malí pacienti, jejich rodiče a personál nemocnice. Dotazníkové šetření zkoumá celkové vnímání dětí, rodičů i zdravotního personálu na hospitalizaci v nemocnici. Spolu s audiovizuálními nahrávkami se hodnotí psychická pohoda pacienta před operačním zákrokem v přítomnosti Zdravotního klauna a bez jeho přítomnosti.

Chcete se zeptat?

Lukáš Houdek
lektor a kouč
T: 724 220 424

Cílem výzkumu

je objektivně změřit vliv Zdravotního klauna na dětskou psychiku v situaci před operací a na základě získaných dat odborně zpracovat pocity dítěte. Výzkum poslouží organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. především v komunikaci s odbornou veřejností. Jeho výsledky mají potvrdit stávající hypotézy pozitivních účinků intervence Zdravotních klaunů u dětí v nemocnici a přinést nové argumenty úspěšné aplikace humoru ve zdravotnických zařízení.

Česká republika tímto výzkumem rozšíří světové poznatky v oblasti humoru a komunikace ve zdravotnictví a zařadí se po bok několika málo zemí jako je Itálie, Izrael a Portugalsko, kde byly obdobné výzkumy úspěšně provedeny.

První fáze výzkumu v terénu byla ukončena k 31.1.2019. Výsledky výzkumu vyhodnocujeme a budou brzy zveřejněny.

Členové výzkumného týmu

Mag. Gabriela Marková PhD - vedoucí vědeckých výzkumů Red Noses International
Mgr. Zuzana Kocábová - primářka Oddělení klinické psychologie ve FN Motol
Lukáš Houdek -  umělecké vedení Zdravotního klauna.