sestra Svíčková

Miroslava Vydrová
“Výzva, jak to vše, v podmínkách daných, zařídit tak, aby vznikl humor a smích.”

Klaunské jméno

Sestra Svíčková

Vzdělání 

Divadelní fakulta Akademie múzických umění 

Kdo je sestra Svíčková?

Sestra Svíčková je načuchlá člověčinou. Projevuje se to tak, že rozlišuje věk dětí a podle toho jedná. Rozlišuje i věk dospělých a podle toho nejedná. Evelína, která navštěvuje domovy pro seniory, je taky načuchlá člověčinou a spoustou vlastních vzpomínek, které ráda sdílí s ostatními.

Kdo je Miroslava Vydrová?

Vyzvěděli jsme, co Mirku přivedlo ke Zdravotnímu klaunovi. “Klaun (ka) - protože jsem žena, byl logický důsledek cítění člověka v dobách komunistické totality. Klaunkou jsem se stala o mnoho dřív, než vznikla organizace Zdravotní klaun. Proč jsem Zdravotním klaunem se váže k tomu, že mám ještě jiný rozměr (kromě divadla) a přišlo mi bezvadné, že mohu spojit svoje sociální zkušenosti s mou profesí divadelníka.” A to vlastně dělá i bez lékařského pláště a červeného nosu. Hraje v divadle Bořivoj, občas vede dílny práce s hlasem a výrazem a věnuje se individuálním terapiím (Gestalt terapie, Rogersovská psychoterapie).