O nás

Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Tím přispívá ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

V současné době 86 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 62 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 1 hospic. Aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti.

Zdravotní klaun je partnerem RED NOSES International (RNI) a European Federation of Hospital Clowning Organizations (EFHCO)

Zdravotní klaun je členem Koalice za snadné dárcovství a řídí se společným etickým kodexem.

Profesionální Zdravotní klauni jsou v současnosti považováni za účinnou součást léčebného procesu.

HLAVNÍ CÍLE ZDRAVOTNÍCH KLAUNŮ

  • Zajišťovat návštěvy Zdravotních klaunů na dětských a geriatrických lůžkových odděleních v nemocnicích v České republice, tak aby se Zdravotní klaun stal běžnou součástí každé nemocnice
  • Pomáhat ke zlepšení celkového psychického a tím i zdravotního stavu dětí a seniorů hospitalizovaných v nemocnicích, v domovech pro seniory
  • Přispět k uvolnění atmosféry nemocničního prostředí, v domovech pro seniory
  • Udržovat a rozvíjet vysokou profesionalitu návštěv Zdravotních klaunů tak, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné procedury
  • Zajišťovat vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem
  • Šířit a medializovat myšlenku Zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní léčebné péče
  • Poskytovat podporu, know-how a výměnu informací s dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a/nebo poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors International a jejích spolupracujících partnerů

ZAKLADATEL ORGANIZACE

Koncept „léčby humorem“ rozvinul v České republice Američan Gary Edwards. Gary navštívil nemocnici v roli klauna poprvé v roce 1976 a od té doby vyučuje a pomáhá k rozvoji projektů zaměřených na nemocniční klaunství po celém světě. Po hudebních studiích v Kalifornii získal stipendium na první americké akreditované klaunské škole Dell Arte School of Physical Theater.

V roce 1998 zaznamenal absenci nemocničních klaunů v České republice a v roce 2001 založil občanské sdružení Zdravotní klaun. První tři roky projekt financoval z vlastních úspor. Svými projevy na zdravotnických konferencích upozorňoval na stěžejní význam humoru v nemocnicích. V organizaci působil jako umělecký (do roku 2011) a výkonný ředitel (2013). V současné době je předsedou správní rady Zdravotního klauna a konzultantem mezinárodní organizace Red Noses International..Ve volném čase skládá hudbu.

V roce 2012 byl na návrh České pediatrické společnosti oceněn Českou lékařskou společností (J. E. Purkyně) medailí za dlouhodobý a významný přínos do zdravotnictví.
Gary diplom

KDO JE ZDRAVOTNÍ KLAUN?

Zdravotní klauni – profesionálové
Zdravotní klaun je člověk s přirozeným klaunským nadáním, schopností improvizace, s vrozenou empatií a s hudebním talentem. Většinou má dramatické vzdělání (DAMU, JAMU, FAMU), ale není to podmínkou k přijetí. Kladný vztah k dětem a chuť se neustále vzdělávat jsou samozřejmostí.
Jak se stát Zdravotním klaunem?
Noví uchazeči o práci Zdravotního klauna procházejí poměrně náročným sítem výběru na konkurzu, poté školícím programem a následně tříměsíční zkušební lhůtou. Během tohoto úvodního zaškolení jsou připravování po umělecké stránce, dostávají také informace týkající se jejich pohybu na dětských lůžkových odděleních, seznamují se s etickým kodexem Zdravotního klauna a vůbec s organizací celého projektu.
 
Vzdělávání a mezinárodní spolupráce
K udržení vysoké profesionality týmu Zdravotních klaunů organizuje pro ně organizace pravidelně specializované umělecké dílny a školení, které vedou čeští i zahraniční lektoři. Cílem je neustále se vzdělávat v improvizaci, ve hře na hudební nástroje nebo pohybově. Naučit se nové techniky, které pak slouží k vytváření humorných situací na nemocničních pokojích. Gary Edwards rovněž zodpovídá za pravidelný koučink klaunů, kdy přímo v nemocnicí sleduje jejich práci a radí jim, jak zlepšit a vyladit jejich vystoupení po kreativní i obsahové stránce. Společnost také zajišťuje odborné semináře vedené lékařem nebo zdravotním personálem. Cílem je získat odbornější informace, např. o chodu oddělení nebo o dětských nemocech, jak se projevují a jaká omezení dětem přinášejí.

Každý klaun musí být originál, jinak by to klaun ani nebyl. A přitom by mělo být na každém klaunovi na první pohled poznat, že klaunem je (odhlédněme přitom na okamžik od červeného nosu). Co má tedy tým Zdravotních klaunů společného? Jak už to bývá, bude jednodušší začít tím, čím se liší.

Tým Zdravotních klaunů

Každý klaun musí být originál, jinak by to klaun ani nebyl. A přitom by mělo být na každém klaunovi na první pohled poznat, že klaunem je (odhlédněme přitom na okamžik od červeného nosu). Co má tedy tým Zdravotních klaunů společného? Jak už to bývá, bude jednodušší začít tím, čím se liší.

Různorodost
Stávající více než osmdesátičlenný tým Zdravotních klaunů je mimořádně různorodý. Zatímco první klauni se objevili hned v roce založení, další nadále přicházejí. Najdete mezi námi jak vystudované a praktikující činoherní herce, tak umělce, kteří čerpají své zkušenosti přímo z ulic a náměstí. Kromě herců jsou Zdravotními klauny i ženy a mužové s kvalifikací pedagogů dramatické výchovy, stejně jako hudebníci, učitelé, filmaři, dramaturgové, překladatelé, jeden sklář a mnoho dalších.

“Problémy jsou náš chleba”
Všechny tyto lidi spojuje zájem o zvládnutí nesnadného klaunského řemesla spolu s touhou být v blízkém kontaktu s dětmi i dospělými zdánlivě odkloněnými z proudu života do budov nemocnic a dalších institucí. Jedna ze základních klaunských pouček zní, že „problémy jsou náš chleba“. Instinktivně tedy straníme těm, kdo čelí nějakému skutečnému problému, a v rámci možností našeho radostného řemesla se jim snažíme všemi silami pomoci.

PRÁCE U NÁS

SPECIALISTA SPOLUPRÁCE S NEMOCNICEMI A ODBORNÉ PROPAGACE

Hledáme kolegyni/kolegu na nově vznikající pozici, který bude pečovat o spolupráci mezi organizací
Zdravotní klaun, o.p.s., a nemocnicemi či zařízeními pro seniory. Hledáme člověka, který bude
ambasadorem krásného projektu a dokáže prohloubit vztahy s nemocnicí svým profesionálním a
empatickým přístupem. Člověka, který dokáže reprezentovat a prezentovat náročnou práci, kterou
profesionální Zdravotní klauni vykonávají, a to jak nemocničnímu personálu, tak širší odborné
veřejnosti.

Podrobnější popis a kontakt

HISTORIE

Historie myšlenky Zdravotních klaunů se datuje do roku 1986, kdy Michael Christensen, ředitel organizace Big Apple Clown Cirkus sdružující profesionální klauny, přišel s nápadem vyzkoušet jejich přítomnost na dětských lůžkových odděleních. Již jako koncept to bylo zavedeno v presbyteriánské nemocnici v New Yorku.

Zjistilo se, že pravidelné návštěvy klaunů přispívají ke zlepšení psychického a tudíž i zdravotního stavu pacientů, a to včetně těžce nemocných. V současnosti jsou profesionální Zdravotní klauni považováni za důležitou součást léčebného procesu na dětských odděleních nemocnic nejen v Americe, ale též po celé Evropě.

V roce 2013 Zdravotní klauni získali certifikát z berlínské univerzity Steinbeis Hochschule Berlin, na mezinárodním institutu pro Zdravotní klaunování (International Institute for Medical Clowning). Zdravotní klaun se tak stal první organizací svého druhu na světě, která má certifikované odborníky, již navštěvují pravidelně pacienty a přinášejí jim úsměv a dobrou náladu!

Veškeré milníky organizace Zdravotní klaun naleznete na oficiální Facebook stránce, v sekci O nás.

ŘEKLI O NÁS

Od rodičů

Dobrý den, chtěla jsem Vám moc poděkovat za vystoupení – Přezůvky máme. Hlavně pak poděkovat Zdravotním klaunům – paní doktorce Kiki Kyslíkové a panu doktoru Vemenovi. Bylo to naprosto úžasné. Ještě asi hodinu jsme byli strnulí s otevřenou pusou v úžasu. Klauni to měli naprosto super připravené přesně napasované na Štěpána. Měla jste pravdu, že kdyby tady bylo více dětí, tak by to nebylo ono. Štěpán si to moc užil. A i když mu teď není nejlépe, chytil nějakou virózu a má problémy s dýcháním i přes den, tak jenom vzpomínka na klauny mu hned vyloudí úsměv na jinak jeho věčně zasmušilé tváři. Den předtím u nás byly děti ze Štěpánovy třídy a následující den jsme měli rodinnou oslavu a když jsme se ptali, co se Štěpánovi z narozenin líbilo, jednoznačně odpověděl že klauni….:-)

Zažili jsme s vámi již mnoho veselých setkání. Štěpán je starý nemocniční harcovník. V Motole dokonce vystupoval v Cirkusu paciento jako telepat. Jeho nemoc je těžká v tom, že nevíme, co mu vlastně je a nevíme, na co se máme dál připravit. Jediné pozitivní na tomto stavu je to, že člověk pozná spoustu úžasných lidí, kteří nám nezištně pomáhají v této nelehké situaci. A vy k nim jednoznačně patříte. Moc děkujeme!

Maminka od Štěpána

Ve čtvrtek 9.5. jsme byli s naší Aničkou na onkologické kontrole v Motole. Anička je po léčbě nádoru a má amputovanou nožku. A byla to jedna z nejhezčích kontrol díky klaunům. Potkáváme Vás v motolské nemocnici už od roku 2010 a chválabohu, dnes je Aničce už do vesela… Díky za vás!
Irena Schonweitzová

Vážení přátelé – „Zdravotní klauni“, chci vám všem velice poděkovat za tu nádhernou myšlenku i za vaši neutuchající aktivitu. Není nic smutnějšího než oči nemocného malého dítěte. A není nic krásnějšího, než když se tyto oči rozzáří a opět usmějí. Mám osobní zkušenost se svojí čtyřletou vnučkou, která musí být opakovaně hospitalizována na nefrologickém oddělení v Motole. Vaše návštěvy jsou vždy tím malým štěstíčkem v tomto smutném období – a její desetiletá sestra (tedy moje další vnučka) vždy žije v napětí, jestli se jí při návštěvě své sestřičky podaří náhodou zastihnout i vás. A když má to štěstí, s velikou radostí vás doprovází po celém oddělení, nadšená, jakou krásnou pohodu dokážete do té jinak pochmurné atmosféry přinést. Naši báječní „Zdravotní klauníci“ – moc vám za všechny ty potěšené děti děkujeme!
Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc., pražský chirurg

Dobrý den. Chtěla bych moc poděkovat Vašim klaunům za úžasnou práci s nemocnými. Můj tříletý syn den po operaci ručičky a návštěva KLAUNA A JEHO KOLEGY, kteří nám také zanechali červený nos, který si následně nasadili všichni, kdo nás přišli navštívit – to byl zlomový okamžik v rekonvalescenci malého pacienta a také jeho otřesené matky. Považuji Vaši práci za úžasnou a budu se co nejvíc snažit získat pro Vás sponzory a začnu sama s malým peněžitým darem. Ještě jednou děkuji a přeji všem KLAUNŮM hodně úspěchů.
Lenka Havránková

Z nemocnic

… chtěla bych jménem nejen svým, ale i svých pacientů poděkovat za krásnou myšlenku a realizaci „Koše plného humoru“. Je to úžasná myšlenka a všem za ni patří velký dík. Pracuji na Klinice dětské hematologie a onkologie déle než 20 let. S přibývajícími léty v každodenním kontaktu s dětskými pacienty, kteří jsou vážně nemocni a vystavování stresovým situacím, bolestivým vyšetřovacím technikám či opakovaným hospitalizacím poznáváme, že i drobný dárek dokáže zázrak – vyvolá úsměv na tváři dítěte i rodiče, pomáhá překonat strach, zbavuje úzkosti a podporuje běžnou zvídavost a radost. Právě dětský úsměv a radost je tou nejkrásnější odměnou všem těm, kteří pomáhají zvládat rodičům a dětem jejich svízelnou situaci a zdravotníkům jejich velmi náročnou práci. Všem, kteří se na dětském úsměvu podílejí a nám umožňují předávat Koše plné humoru, patří můj dík.
MUDr. Marta Ganevová, vedoucí lékař onkologické ambulance Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Praha Motol

… milí klauni, navštěvujete nás dvakrát týdně a všichni se na Vás moc těšíme. Nejen naši malí pacienti, ale i jejich rodiče a neméně natěšené jsme my, sestřičky. Vaše přítomnost je pohlazení na duši, vyvolává úsměvy na tvářích a znamená příjemnou změnu v zaběhnutém chodu oddělení. Obdivuhodný je Váš smysl pro humor a pohotovost, s jakou reagujete na aktuální situace. Moc děkujeme, že k nám na kliniku chodíte.
Bc. Martina Petlachová, vrchní sestra, Klinika dětské onkologie Brno

… obecně se domnívám, že cokoliv, co pacienta, ať malého či velkého, při hospitalizaci rozptýlí a pobaví, je pro jeho léčbu přínosné. Koše plné humoru považuji za skvělý nápad. Při prvním kontaktu se Zdravotními klauny jsem si nebyl zcela jist, zda je to forma vhodná pro naše pacienty. Ale po jejich návštěvě v ústavu jsem nabyl jistoty, že je to přesně to, co onkologičtí nemocní potřebují. Velice se bavili, dárky je potěšily a komunikace s klauny je rozptýlila tak, že na chvíli na svá trápení zapomněli. Osobně bych uvítal, kdyby k nám chodili častěji, ale jsem si vědom toho, že není pouze naše zdravotnické zařízení. Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podílejí a pacientům pomáhají. Budu rád, když opět do ústavu Zdravotní klauni s Koši plnými humoru přijdou”.
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., ředitel Masarykova onkologického ústavu, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

… ráda bych touto cestou co nejsrdečněji poděkovala Zdravotním klaunům za činnost, kterou provádějí na Klinice dětského lékařství FNO. Klauni přicházejí s pravidelností několikrát týdně, vždy s fantazií jejich vlastní. Přinášejí nemocným dětem radost a pohodu, také personálu dobrou náladu. Často sebou přinášejí drobné dárečky, které dětem dělají potěšení po celou dobu hospitalizace. Odměnou klaunům bývá jiskra v oku dětí, úsměv na tváři nemocných a personálu. Klauni zanechávají znatelnou stopu na oddělení, bez které si již nedovedeme představit chod naší kliniky. S Vaší činností jsme velmi spokojeni. Ještě jednou VELKÉ DÍKY!
Bc. Katina Svěchovská, vrchní sestra, Klinika dětského lékařství FN Ostrava

… chtěla bych Vám tímto poděkovat za celoroční práci všech klaunů a také všem, kteří tento projekt financují a bez jejichž podpory bychom každou středu čekali na klauny marně. Klauni přinášejí vždy radost a dobrou náladu dětem, maminkám i tatínkům, kteří je doprovázejí a v neposlední řadě vyvolají úsměv na tváři sestřičkám i lékařům. Budeme rádi, pokud se s klauny budeme moci setkávat na našem oddělení i v příštím roce a přejeme Vám všem hodně zdraví a vše dobré v roce 2013.
Jana Jírů, vrchní sestra pediatrie, Nemocnice Jablonec nad Nisou

…rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovníkům Zdravotního klauna, kteří pravidelně navštěvují naše klienty v jejich prostředí. Klienti i pracovníci se vždy těší na skvělou zábavu. Klauni jsou vždy empatičtí, snaží se vyplnit přání dětí vyprávěním příhod, muzicírováním, zpíváním. Je úžasné, jak zapojí celou skupinu klientů do celého programu. Jsou vždy milým a veselým rozptýlením a všichni je máme rádi.
Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel Jedličkova ústavu; Alena Horáková, vedoucí pobytových služeb

…ráda bych touto cestou poděkovala za vydařený výukový program Malý záchranář. Zábavnou formou zprostředkoval dětem užitečnou zkušenost, jak správně poskytnout první pomoc. V běžné výuce není mnoho prostoru pro toto téma, proto podobné programy velmi vítáme. Motivační část programu děti i mě pobavila a v praktické části si měly děti možnost samy vyzkoušet, jak v krizových situacích reagovat. Oceňuji také milý přístup lektorů a ještě jednou celému týmu děkuji za obě třídy, 4.A i 4.B.
Mgr. Jana Masníková, třídní učitelka 4.A, ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1

…dovolte mi, abych Vám jménem našich malých pacientů poděkovala za návštěvy Zdravotních klaunů na lůžkovém oddělení i jednotce intenzivní péče. Děti i rodiče jsou vždy nadšení a moc se těší na příští představení. Zvlášť důležité je to pro děti dlouhodobě hospitalizované, které tráví v izolaci na nemocničním lůžku mnoho týdnů bez kamarádů a běžných aktivit. Klauni jsou jedni z mála, kteří je dokáží rozveselit a potěšit, obdarovat dobrou náladou či drobným dárkem. Rodiče jsou pak šťastní, že se jejich nemocné dítě směje a je spokojené. Hojně také využíváme možnost komunikace dětí s klauny přes Skype, což nám umožnilo nainstalování kamer darovaných právě Klauny. Také spolupráce se zdravotníky je ze strany Zdravotních klaunů skvělá. Chovají se profesionálně, vždy konzultují zdravotní stav a možnosti dětí, spolupracují s přítomnými rodiči. Jsme opravdu moc spokojení a doufáme, že výborná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu!
Bc. Alice Řezníčková, kontaktní sestra pro rodiče a sociální pracovnice, Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice v Motole

…již několik let navštěvují pravidelně naše dětské oddělení SN Opava Zdravotní klauni, jejichž vystoupení sklízí mezi dětmi velký a také zasloužený ohlas. Vtáhnou do své hry jak rodiče i zaměstnance, a tak se alespoň na chvíli vrátíme do hravých dětských let. Myslím, že se všichni odreagujeme od našich denních povinností a starostí. Jsme spokojeni s tím, jak se Vám daří vyvolat úsměvy na tvářičkách našich malých pacientů, zbavovat je stresu z jejich nemoci a dokázat, že smích je také lékař, a že i léčení lze provádět jak po stránce psychické – to je vaše zásluha, tak po stránce fyzické, a o to se staráme my. Dohromady jsme jeden tým. Váš přínos je nesporný. Děkujeme.
kolektiv zaměstnanců dětského oddělení, Slezská nemocnice Opava

…milí Zdravotní klauni, již je to nějaký čas co jste navštívili naše dětské pacienty a tak jsme si řekli, že je také na čase poděkovat a dát vám zpětnou vazbu k vašim úžasným vystoupením. Jak jsme sami měli možnost poznat, jste naprosto profesionální a úžasní nejen herci a baviči, ale také ti co umí pohlédnout do dušičky vážně nemocných dětí a vidět tam to co ostatním bývá možná ukryto. Na základě toho malého tajemství pak umíte vykouzlit úsměv na tvářích dětí, které se potýkají s vážnou nemocí a jejichž život se chýlí ke konci. Stejně tak umíte alespoň na ten okamžik vaší přítomnosti rozzářit oči rodičů a sourozenců těchto dětí. Velice si vážíme toho, že se nám podařilo navázat spolupráci a že nám pomáháte v péči o naše dětské pacienty. Domníváme se, že společnými silami můžeme dětem, kterým již mnoho času nezbývá dopřát alespoň chvíli s úsměvem a to rozhodně není málo.
Radka Adamcová, Mobilní hospic Ondrášek

Zdravotní klauni z obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun docházejí do našeho domova pravidelně 1x týdně se svými programy „Léčba humorem pro dříve narozené“ již od července roku 2008. Přinášejí našim klientům venkovní svět, humor, vzpomínky, ale hlavně chuť do života. Věnují se individuálně všem klientům bez rozdílu. I těm, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nejsou schopni sami komunikovat. Jsou to profesionálové, kteří dělají klauniády srdcem, s láskou, pochopením a úctou. Klienti i pracovníci domova se na vzájemná setkání velice těší, přinášejí do jejich života radost. Pořádali pro nás několikrát zahradní slavnost, vernisáž fotografií, koncert, což se setkalo s velikým ohlasem, a tak se těšíme na další společné akce. Je třeba vyzdvihnout, že veškeré aktivity Zdravotních klaunů jsou pro naše klienty zdarma. Z vlastních prostředků by nebyli schopni si tyto báječné chvíle dopřát. Zdravotní klauni jsou naši přátelé, mají v našem domově své pevné místo a budeme šťastní, když tomu bude i nadále.
Jana Kopecká, vedoucí Domova pokojného stáří Kamenná

SPOLUPRACUJEME

KrtekLedovecOndrášekHCI

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY A DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Logo Zdravotní klaun. o.p.s.
Loga v tiskové kvalitě

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Závěrečná zpráva pro dárce 2018 - PDF ke stažení 
Závěrečná zpráva pro dárce 2017 – PDF ke stažení 
Závěrečná zpráva pro dárce 2016 – PDF ke stažení
Závěrečná zpráva pro dárce 2015 – PDF ke stažení
Závěrečná zpráva pro dárce 2014 – PDF ke stažení
Závěrečná zpráva pro dárce 2013 – PDF ke stažení
Závěrečná zpráva pro dárce 2012 – PDF ke stažení
Závěrečná zpráva pro dárce 2011 – PDF ke stažení
Závěrečná zpráva pro dárce 2010 – PDF ke stažení
Závěrečná zpráva pro dárce 2009 – PDF ke stažení

Statut organizace Zdravotní klaun
Etický kodex Zdravotního klaun, o.p.s.
Podmínky Klubu přátel Zdravotních klaunů
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů Zdravotního klauna, o.p.s.
Studie Mgr. Vlčkové o vlivu zdravotních klauniád

Organizace Zdravotní klaun byla od roku 2001 do srpna 2013 občanským sdružením (o.s.).
Od 16. 8. 2013 má novou právní formu, obecně prospěšná společnost (o.p.s.), protože s koncem roku 2013 v ČR zanikla právní forma občanské sdružení.