Spolupracujeme

Ledovec

Když se ředitel Ledovce Martin Fojtíček dozvěděl o programu Cirkus Paciento, požádal nás o možnost představit zdravotně-klaunský cirkus také na půdě psychiatrických léčeben pro dospělé. S nimi má jeho organizace dlouholetou zkušenost. Vzájemně obohacující spolupráce pokračuje dodnes. Postupně byla rozšířena také o konzultace pro klaunské návštěvy na dětských psychiatrických odděleních, kde děti vyžadují jiný přístup než ve většině ostatních nemocničních zařízení.

Mobilní hospic Ondrášek

Mobilní hospic Ondrášek byl jednou z prvních organizací, na kterou jsme se obrátili po zahájení programu domácích návštěv u vážně nemocných dětí Přezůvky máme! Dětská hospicová péče se stále postupně proměňuje, ale naše spolupráce s Ondráškem trvá, mimo jiné také formou vzájemného vzdělávání prostřednictvím seminářů.

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Nadační fond dětské onkologie Krtek se pro organizaci Zdravotní klaun stal přirozeným partnerem brzy po zahájení pravidelných návštěv na onkologickém oddělení Dětské fakultní nemocnice v Brně. Spolupráce se postupně rozrostla. Každoročně společně pořádáme v této nemocnici Cirkus Paciento. Spolupracujeme společně (na bázi praktických i odborých konzultacích) v rámci programu Přezůvky máme!

Koalice Za snadné dárcovství

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje více než třicet nejvýznamnějších českých neziskových organizací, které se pravidelně potkávají, vzdělávají a vyměňují si zkušenosti. Tato vzájemná spolupráce pozitivně a korektně formuje dárcovství v České republice. V roce 2014 jsme se s ostatními členy koalice připojili k nově vzniklému společnému projektu Závěť pomáhá. Koalice Za snadné dárcovství a její členové se řídí jednotným etickým kodexem.

abaton-monitoring