Kdo je klaun?

Zdravotní klaun profesionál

Zdravotní klaun je profesionál. Nebo spíš - profesionální umělec. Umí pracovat s psychikou. Ví, jaké trumfy vytáhnout z rukávu v danou chvíli. Ovládá mistrovskou disciplínu improvizace a dokáže tak reagovat i na nečekané situace. Zdravotní klauni mají většinou pedagogické, či umělecké vzdělání (JAMU, DAMU, FAMU).

Profesionální Zdravotní klaun se orientuje v medicínském prostředí. Pravidelně se informuje u lékařů nebo sestřiček o zdravotním stavu malých pacientů a své návštěvy u dětí maximálně uzpůsobuje konkrétnímu jednotlivci, jeho potřebám i omezením. Nezáleží na tom, zda je pacientovi osmdesát let, nebo dva roky. Zdravotní klaun si všímá detailů, umí zhodnotit momentální psychický stav pacienta a během pár minut ví, jaká dávka a druh humoru bude nejlepší.

Co Zdravotní klaun, to zkrátka originální postava, jméno a příběh. Naši Zdravotní klauni nemusí mít zrovna nasazené červené nosy. Poznáte je okamžitě, bez ohledu na to, zda je klaunem vystudovaný herec, učitel, hudebník, překladatel, dramaturg, nebo farář. Všechny naše Zdravotní klauny v týmu totiž spojuje smysl pro humor, zápal, empatie, blízkost k dětem a lidem obecně.

Jak se stát Zdravotním klaunem?

Důležitým předpokladem je znalost hereckého prostředí, zkušenosti s improvizací apod. Není to však nutnost, v týmu máme řadu učitelů, překladatelku, i evangelického faráře. Zdravotní klaun je profesionál, nikoliv dobrovolník. Pokud nad profesí Zdravotního klauna přemýšlíte, je důležité zvážit i následující:

  • budete mít dostatek času na vzdělávání - než se z uchazeče stane Zdravotní klaun, musí projít 3kolovým konkurzem a následně ho čeká několik týdnů příprav - účastní se povinných dílen, chodí na náslechy do nemocnic a postupně se seznamuje s klaunskou profesí po umělecké stránce i té praktické. Vzdělávání však provází Zdravotní klauny i dál, v rámci povinné mezinárodní certifikace.
  • budete mít dostatek času na klaunování - tak jako máme my jako organizace závazek vůči nemocnicím a domovům pro seniory a musíme dodržovat přesný harmonogram návštěv, musí i samotní klauni plnit měsíční min. počet klauniád - počítejte ⅓ - ½ plného pracovního úvazku. Na počet klauniád máme i horní max. hranici, aby měli kolegové čas a prostor na duševní hygienu. 

Profesionální Zdravotní klaun se orientuje v medicínském prostředí a řídí se Etickým kodexem a hygienickými pravidly. Pravidelně se informuje u lékařů nebo sestřiček o zdravotním stavu malých pacientů a své návštěvy u dětí maximálně uzpůsobuje konkrétnímu jednotlivci, jeho potřebám i omezením. Nezáleží na tom, zda je pacientovi osmdesát let, nebo dva roky. Zdravotní klaun si všímá detailů, umí zhodnotit momentální psychický stav pacienta a během pár minut ví, jaká dávka a druh humoru bude nejlepší. 

Vzdělávání

je pro naši organizaci opravdu velice důležité. Chceme udržovat vysoké standardy profesionality týmu Zdravotních klaunů. Proto pravidelně organizujeme nejrůznější specializované umělecké dílny a školení, která vedou domácí i zahraniční lektoři. Zajišťujeme ale také semináře vedené lékaři nebo zdravotnickým personálem. Naši klauni tak získávají a prohlubují své znalosti z medicínského prostředí. Přímo v terénu na klauny často dohlíží umělecké vedení organizace, které v nemocnicích sleduje jejich práci a radí, jak vylepšit vystoupení po obsahové i kreativní stránce.  

Mezinárodní certifikace

Vzdělání je důležité nejen pro malé, ale i velké! Díky partnerské spolupráci Zdravotního klauna s organizací RED NOSES International vznikly společné vzdělávací osnovy. Vzdělávání je povinné a každý klaun musí absolvovat všechny předepsané dílny a semináře nejpozději do pěti let, jinak nemůže s organizací dále spolupracovat.

Zdravotní klauni se vzdělávají v sedmi různých tematických oblastech. Získávají tak znalosti a dovednosti z praktických klaunských dílen, zdravotnického prostředí, ale také z psychologie, sociologie, komunikace, nebo práce se seniory. Po absolvování je Zdravotním klaunům udělen interní certifikát. Tím však pochopitelně povinné vzdělávání nekončí. Pro Zdravotní klauny jsou po celou jejich profesní dráhu připravovány nejrůznější dílny, semináře a školení.

PŘEČÍST SI VÍCE

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring