MÁME NOS NA DOBRÉ FIRMY!

Abyste pomohli hospitalizovaným dětem, nemusíte mít červený nos a kapsy plné balónků. Zdravotních klaunů je 94. Dobrých lidí, kteří jejich činnost umožňují, však není nikdy dost. Naprostá většina peněz, které potřebují ke své činnosti, pochází od mimořádně laskavých lidí. Přispějte prosím částkou, která odpovídá možnostem Vaší firmy.

PŘIDEJTE SE K DOBRÝM FIRMÁM!

Zašlete jednorázový dar nebo nastavte trvalý příkaz k číslu účtu 100 100 105 / 0600 určenému pro přijímání firemních darů a pomozte rozdávat radost a smích tam, kde se jich nedostává.

Časté dotazy

Firemní dárcovství, které se také často označuje jako firemní filantropie, se považuje za součást společenské odpovědnosti firem (v angličtině používaný výraz CSR = Corporate Social Responsibility). Společensky odpovědné firmy se vedle vytváření vlastního zisku, podílejí i na řešení společenských problémů, ať už lokálních, nebo globálních. Motivací k takovému počínání může pro firmy být mimo jiné, také zlepšení vnímání firmy jak u zákazníků, tak především mezi zaměstnanci. Filantropie se tak stává silnou stránkou a viditelnou hodnotou vaší firmy. Firemní dary, které neziskové organizace přijímají, musí neziskové organizace využít jenom k naplňování účelu, pro které byly založeny.

Od firemního dárcovství se odlišuje sponzoring. Sponzoringem se označuje cílená komerční komunikace, která v myslích zákazníků spojuje značku či produkt s třetí stranou (sportovcem, známou osobností, nadací a pod.). Značka se tedy za úplatu napojuje na asociace spojené se sponzorovanou událostí, člověkem, pořadem, objektem nebo médiem..

Ocenění firemního dárcovství

Každý rok vyhlašuje Fórum dárců a Nadace Via oceněné skutky. Svým dobrým skutkem se můžete nominovat nebo být nominováni dle pravidel uvedených na webových stránkách těchto dvou organizací.

Spojení businessu a pomoci druhým. Odpovědná firma vedle své hlavní činnosti myslí i na podporu těch, kteří to potřebují. Zkrátka a dobře, není jí lhostejné, co se okolo ní děje. Váš dar skrze naši organizaci Zdravotní klaun může pomoci například dětem ve vaší oblastní nemocnici nebo osamoceným seniorům v místním domově důchodců. Vytvářejte hodnoty prospěšné společnosti a staňte se tak i vy významným spolutvůrcem pozitivních změn ve vašem okolí.

Firemní dary využívá nezisková organizace Zdravotní klaun, o.p.s. v plné výši pouze k naplňování účelů, pro které byla založena. Víte proto zcela přesně, že úsměvy dětí, které kouzlí naši odborníci na dobrou náladu v nemocnicích, nebo dobrá nálada osamělých a trpících seniorů, se uskutečnily pouze díky vaší laskavosti a dobrému srdci.

Přímá podpora projektů

finance, materiál, služby

Můžete nás podpořit libovolnou částkou nebo i poskytnutím svých služeb nebo výrobků, které dokážeme v naší činnosti uplatnit. Svůj finanční dar můžete poukázat na náš účet číslo 100 100 105 / 0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s., který je určený pro firemní dárce nebo nám jej můžete zaslat prostřednictvím online platební brány zpřístupněné v úvodní části této webové stránky.

Marketingová spolupráce

Event Vaší firmy, dárcovská výzva, částka věnována z prodejní ceny vašeho produktu/služby

Pořádáte benefiční akce, koncerty, výstavy nebo chcete svůj firemní večírek zaměřit na pomoc hospitalizovaným a nemocným dětem nebo seniorům? Jednou z častých metod firemní podpory jsou také zaměstnanecké sbírky, které firma posléze sama zněkolikanásobí. Nebo máte produkt nebo službu u které chcete prezentovat vaší podporu myšlence Zdravotního klauna. Podělte se s námi o svůj nápad, jak byste nás chtěli podpořit. Kontaktujte nás na alexandra.pilarova[at]zdravotniklaun.cz.

Strategické partnerství

Dlouhodobá pomoc

Zaměřujeme se na budování dlouhodobých partnerství, propojujeme kreativně náš svět s tím Vaším a společně pomáháme nemocným dětem a osamělým seniorům. Strategické partnerství je silné právě v tom, že společně vidíme výsledky našich aktivit.

Pro zaslání daru není nutné se jakkoli registrovat, dar můžete samozřejmě vždy zaslat na účet veřejné sbírky. Ale preferujeme, pokud nám dar zašlete na základě vystavené darovací smlouvy, ve které bude uveden konkrétní variabilní symbol a číslo účtu pro přijímání firemních darů. Takto dokážeme dar mnohem snadněji identifikovat a také vám i vystavit příslušné potvrzení o daru. Pokud si stáhnete darovací smlouvu z našeho webu, uveďte prosím jako variabilní symbol své IČ.

Pod tímto linkem naleznete návrh české darovací smlouvy a pod tímto linkem naleznete návrh darovací smlouvy anglické. Prosíme vyplňte ho a nechte darovací smlouvu podepsat statutárním zástupcem Vaší firmy. Uvítáme, pokud do darovací smlouvy doplníte variabilní symbol z dopisu, který jste od nás obdrželi, nebo jako variabilní symbol uveďte své IČ.

Následně ji, prosíme, pošlete naskenovanou elektronicky na adresu: usmev(zavináč)zdravotniklaun.cz, nebo v obálce poštou na naši adresu:

Zdravotní klaun, o.p.s.
Klára Remešová
Paříkova 355/7
190 00 Praha 9

My Vás obratem kontaktujeme a pošleme Vám námi podepsanou darovací smlouvu zpět. Po obdržení Vašeho daru Vám následně můžeme vystavit i potvrzení o přijetí daru.

Právnické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota každého jednotlivého daru v roce činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů; to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2023, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle §34. Tento odpočet nemohou uplatnit tzv. veřejně prospěšní poplatníci tj. poplatníci, jejichž hlavní činností není podnikání (§17a zákona o daních z příjmů).

(Výklad pro zdaňovací období 2020 a 2021 dle podle § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmů. Pro zdaňovací období 2022 tento zákon doplňuje § 1,  Zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.)

NOS! Na Operační Sál!

Při chirurgickém zákroku u dětí dochází k celé řadě stresových okamžiků. Tuto proceduru lze zjemnit pomocí citlivé intervence humorem. Speciálně vyškolení Zdravotní klauni provázejí pacienty a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a tráví s nimi i celou cestu na operační sál až do doby, než si dítě přebere personál zodpovídající za samotnou operaci. Během celého dopoledne, kdy se pohybují mezi pokoji, rozehrávají s dětmi a rodiči růžné situace a hry, které děti zklidní a pobaví. Ve chvíli, kdy děti zůstávají na sále, provázejí Zdravotní klauni rodiče do místnosti jim určené. Posláním Zdravotního klauna v tomto programu je vnést pozitivní energii a odreagování do stresových okamžiků, které vznikají těsně před chirurgickým zákrokem.

Pilotní projekt NOS! (Na operační sál) jsme spustili na podzim 2013, nyní probíhá na dětském chirurgickém oddělení již čtyř nemocnic: v Praze-Motole, v Ostravě-Porubě, v Hradci Králové a od března 2015 také v Plzni.

CIRKUS PACIENTO

Cirkus Paciento je týdenní program určený především dlouhodobě nemocným dětem. Zdravotní klauni je navštěvují v průběhu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o dovednosti z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků. Tří až čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením, na kterém děti rodičům, ostatním dětem a zdravotnickému personálu předvádějí své nově nabyté cirkusové dovednosti.

Hlavní poslání Cirkusů Paciento je vzbudit u malých pacientů aktivní zájem o život a uzdravení, a i proto se Cirkus Paciento stává součástí celkového léčebného procesu.Projekt Cirkus Paciento probíhá zčásti v nemocnicích a zčásti v dětských léčebnách, v nichž děti tráví delší dobu. Děti se učí novým dovednostem dle možností a svého zdravotního stavu buď na oddělení dané nemocnice, nebo v pravém cirkusovém stanu, který Zdravotní klauni postaví v areálu příslušné nemocnice, nebo léčebny.

Zdravotní klauniády pro děti

V současné době realizují zdravotní klauni cca 300 klauniád měsíčně. Klauniáda začíná konzultací se zdravotním personálem o psychickém a zdravotním stavu pacientů, dezinfekcí rekvizit a rukou. Pak už Zdravotní klauni zaťukají na dveře pokoje a zeptají se, jestli mohou dál. Pro každé dítě vzniká improvizací nová legrační situace s využitím různých rekvizit a hudebních nástrojů. Záleží na věku pacienta, na jeho psychickém a zdravotním stavu. Zdravotní klauni mají legrační jména a zajímavé kostýmy, doplněné bílým lékařským pláštěm, nepoužívají žádné líčidla na obličej, protože jsou to klauni Zdravotní.

Cílem pravidelných návštěv je dětského pacienta myšlenkově oddělit od jeho nemoci a psychické nepohody, zaujmout ho hrou, zapojit ho do ní, přivodit magický okamžik a vykouzlit tak na dětské tváři úsměv. To pomáhá v uzdravení. Nejen děti, ale i jejich rodiče, zdravotní sestřičky nebo lékaři bývají vtáhnutí do netradiční lékařské vizity, kterou vede legrační doktor a zmatená sestřička. Během klauniády je důležité změnit atmosféru na oddělení a přinést čerstvý vzduch zvenčí.

Získáte od nás materiály, které můžete využít na prezentaci svého rozhodnutí o podpoření Zdravotního klauna:

  • Logo Zdravotního klauna, které můžete umístit na své stránky,

  • letáčky o činnosti Zdravotního klauna

  • knihu Malé zázraky II. - opravdové příběhy, které sesbírali a vyprávějí samotní Zdravotní klauni

  • sadu červených nosů, se kterými se jako dobrá firma můžete vyfotit - moc rádi Vám tuto fotku upravíme do jednotného vizuálu Dobrých firem, který si následně můžete vystavit

  • stanete se členem klubu Zdravotního klauna a rádi vám budeme pravidelně posílat informace o našem dění a plánovaných aktivitách

Váš dar bude využit k naplňování účelu Zdravotního klauna, který přináší humor a radost hospitalizovaným a těžce nemocným dětem po celé České republice, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů. Váš dar, budete-li souhlasit, může být využit i pro program Humoru pro dříve narozené, tj. Speciálního programu určeného seniorům umístěným v různých specializovaných zařízeních.

Zdravotní klaun, o.p.s. je obecně prospěšná společnost. Jako nestátní nezisková organizace je registrovaná k veřejné sbírce. Číslo účtu veřejné sbírky je: 20 20 20 20 20 /0600.

Co je veřejná sbírka?

Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí. Každý provozovatel veřejné sbírky je povinen podávat přehled a vyúčtování veřejné sbírky na příslušný krajský úřad.

Členem Klubu přátel Zdravotních klaunů se stává člověk, nebo společnost, pokud jednorázově nebo pravidelně zasílá finanční dar na základě osobního dopisu nebo platebních kanálů na webových stránkách, Facebooku a dalších dostupných on-linových nástrojů určených pro podporu Zdravotního klauna, o.p.s.. Členové klubu dostávají pravidelně informace o činnosti naší organizace a především aktivitách, které svým laskavým rozhodnutím podporují.

Alexandra Pilařová
manažerka marketingu a péče o firemní dárce
Vlastimil Nigrin
ředitel fundraisingu a marketingu
abaton-monitoring