Dokument Mocný zvuk

vznikal během muzikoterapeutických návštěv Zdravotních klaunů na dětském oddělení Následné intenzivní péče (NIP) v Nemocnici Hořovice. Přibližuje, jakým způsobem klauni navazují s dětskými pacienty kontakt a jak s nimi komunikují - především za využití muzikoterapie. Hlavně ale film zachycuje často překvapivé a povzbudivé reakce dětí s různými handicapy.  Film vnikl ve spolupráci kameramana a režiséra Petra Záruby a Lukáše Houdka, lektora a člena uměleckého vedení Zdravotního klauna.

V České republice jsou pouze dvě dětská oddělení NIP - v Nemocnici Hořovice a ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Zdravotní klauni pravidelně docházejí do obou. Zdravotní stav zdejších pacientů vyžaduje stálou přístrojovou podporu, která je drží při životě ale zároveň limituje jejich přirozený dětský projev. Stejně jako zdravé děti si i oni potřebují hrát a rozvíjet své smysly.

Navštěvovat tak specifické prostředí vyžaduje dokonalou přípravu a individuální přístup. Tým si proto vede vlastní dokumentaci, kam zaznamenává osobnostní preference jednotlivých pacientů, průběh návštěv a reakce na konkrétní podněty. Číst o pokroku některého z malých pacientů je pak velkou radostí.

 

Jak muzikoterapie funguje?

Jemné zvuky a tóny, které vychází z bubínků, grumle, kalimby a dalších nástrojů využívaných u muzikoterapie dokážou s dětmi často apatickými udělat úplné zázraky.  

 Výsledky na malých pacientech pozorují i zaměstnanci oddělení NIP Nemocnice Hořovice: „Vidět můžeme například vizuálně patrnou relaxaci svalů, změnu výrazu tváře, fixaci zrakem, úsměv, či dokonce smích. Projevuje se i snížení spasticity po návštěvě klaunů, zklidnění nebo celkové snížení výskytu projevů psychické deprivace,“ uvádí zástupkyně primáře Jana Djakow. I ona ostatně využívá možnosti muzikoterapie. Společně s dalším personálem nemocnice totiž navštěvuje muzikoterapeutická sezení pořádaná klauny fungující jako prevence syndromu vyhoření. 

Dokument Mocný zvuk měl online veřejnou premiéru 21. února 2024. Součástí záznamu je i následná debata s primářem hořovické NIP MUDr. Danielem Blažkem a Honzou Kynclem, Zdravotním klaunem a muzikoterapeutickým lektorem. Moderovala spisovatelka a influencerka Tereza Salte.

Záznam online premiéry a debaty

abaton-monitoring