Řekli a napsali o nás

Cena Michala Rabase za záchranu

2. 5. 2018 poděkoval Pardubický kraj osobnostem, které přispěly k rozvoji regionu, šíří jeho dobré jméno nebo vykonaly výjimečný skutek. Ve Východočeském divadle v Pardubicích si z rukou hejtmana Martina Netolického převzali Cenu Michala Rabase za záchranu
i naši Zdravotní klauni.

Cenu Michala Rabase za záchranu obdrželi Zdravotní klauni za svoji dlouholetou práci, při které přinášejí svými klaunskými návštěvami radost nemocným dětem a pomáhají jim tak lépe zvládat stres z pobytu v nemocnici nebo před závažnějším ošetřením.

Slavnostního večera se zúčastnil šestičlenný pardubický tým Zdravotních klaunů, kteří v kraji pravidelně dochází na dětská oddělení nemocnic v Pardubicích, Svitavách a Ústí nad Orlicí a do Domova seniorů Sloupnice. „Denně čtu zpětné vazby vděčných rodičů, sleduji neutuchající zápal, poctivou práci a pravidelné vzdělávání našich klaunů. Tohoto ocenění si proto nesmírně vážíme a považujeme ho za velkou odměnu pro pardubický tým, ale i pro celou organizaci.“, uvedla ředitelka Zdravotního klauna, Kateřina Slámová Kubešová, která přijela klauny na slavnostní udílení podpořit.