Mezinárodní spolupráce

Smích nezná hranic

Státy sice mají své hranice, ale smích? Ten nemá. Tohle klauni všude na světě vědí. Mimo jiné proto, že jsou zapojení do několika mezinárodních organizací.

Český Zdravotní klaun je aktivním členem dvou zdravotně-klaunských rodin, a to Red Noses International (RNI) a European federation of Healthcare Clown Organisations (EFHCO).  

Ptáte se proč? Být Zdravotním klaunem je povolání, umělecká profese, která má svá přesně daná kritéria, přestože se jedná o umění improvizace. Když chce být někdo úspěšným a zároveň poctivým Zdravotním klaunem, stojí ho to spoustu času a píle. Musí být ochotný nejen chodit za lidmi a nosit jim smích tam, kde se ho nedostává, ale musí na sobě taky stále pracovat, vzdělávat se, učit se.

Učí se samozřejmě tady doma v Česku, ale sem tam odejde na zkušenou taky do světa, případně tam naopak své zkušenosti předává dalším klaunům. A tak mají možnost stávat seještě lepšími všichni Zdravotní klauni na světě, české nevyjímaje.

A ještě něco – členství je také zárukou, že zdejší klauni ctí náročné mezinárodní etické zásady svého poslání. V dnešní době věc stejně nelehká jako nesamozřejmá.   

RED NOSES INTERNATIONAL (RNI)

Jednotícím motivem organizací sdružených v RNI je sdílení hodnot a vizí – přinášet humor a smích lidem, kteří potřebují radost. 

Jak to funguje?


V současné době je RNI největší organizace sdružující profesionální zdravotní klauny na světě, s partnerskými organizacemi v 11 zemích. Jejím úkolem je budovat, monitorovat a podporovat mezinárodní partnerské organizace a současně rozvíjet a udržovat vysoce etické a umělecké standardy celé skupiny. 

Každý člen přispívá na její činnost finančně, zkušenostmi i předáváním know-how, a podporuje tak jejím prostřednictvím nejen vzdělání v této profesi, ale i začínající zdravotně-klaunské organizace.

Co všechno Red Noses International nabízí?  

  • Vzdělávací a výměnné programy pro Zdravotní klauny členských organizací. Více o vzdělávání Zdravotních klaunů a jejich mezinárodní certifikaci najdete v češtině ZDE nebo v angličtině ZDE.                    

  • Workshopy, semináře a další program pro komunikační a fundraisingové pracovníky členských organizací. 

  • Účast, podporu a spolupráci na odborných studiích a výzkumech, věnujících se efektu klaunských intervencí, a následné sdílení výsledků těchto studií v rámci celé mezinárodní skupiny. 

  • Podporu a akce na výměnu zkušeností a know-how pro nově začínající zdravotně-klaunské organizace a pro organizace se stejnými nebo podobnými cíli nebo posláním, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni. 

  • Program Emergency smile, který vysílá Zdravotní klauny z členských organizací na mise do krizových oblastí po celém světě. Například do míst postižených válkou nebo přírodní katastrofou, kde pomáhají dětem a jejich blízkým tuto obtížnou životní situaci zvládnout.  

Více o Red Noses International si můžete přečíst ZDE.

EMERGENCY SMILE

Jedním z aktuálních programů organizace RNI je od roku 2014, ve spolupráci s dalšími mezinárodními dobročinnými organizacemi, Emergency Smile. Díky němu nosí týmy klaunů smích a radost do krizových oblastí po celém světě.

Během vícedenních misí klauni povzbuzují děti a jejich rodiny, aby se dokázali vypořádat s velmi stresující životní situací. Tito lidé většinou ztratili téměř všechno, byli svědky násilí, přežili válečné konflikty nebo přírodní katastrofy a mnohdy je někdo donutil uprchnout z domova.

Díky uměleckým a interaktivním klauniádám mají děti možnost vyjádřit své pocity hravým způsobem. Zdravotní klauni tak pomáhají dětem soustředit se na pozitivní myšlenky a naději, které jsou vlivem tíživé situace často skryté hluboko uvnitř nás. 

Právě společná koncepce vzdělávání a garance kvality klaunů ve skupině RNI umožňuje, že Zdravotní klauni mohou vyrazit do světa plnit své poslání bez ohledu na to, odkud pocházejí, přičemž vždy budou společně fungovat jako bezchybně sladěný orchestr zábavy a pomoci. 


Česká účast

Zdravotní klauni z České republiky se účastnili misí například v KamerunuŘecku, ale od roku 2015 pravidelně také na Ukrajině

Jak taková mise vypadá?

EUROPEAN FEDERATION OF HEALTHCARE CLOWN ORGANISATIONS (EFHCO)

Jsme také hrdým členem Evropské federace Zdravotních klaunů, která v současnosti čítá 20 organizací ze všech koutů světa. Její náplní je sledovat a vyhodnocovat kvalitu zdravotně-klaunských organizací.

Prostřednictvím tzv. Quality Label Auditu hodnotí jejich transparentnost, vedení, organizační nastavení a fungování. Členové federace se můžou pyšnit štítkem EFHCO! 

Federace má významný podíl na dobrém renomé naší profese a díky svému přeshraničnímu působení můžou zkušenější a starší organizace pozitivně ovlivnit mladší a méně zkušené členy. 

Sdílená radost 

EFHCO pořádá pravidelná setkání lídrů zdravotně-klaunských organizací, kde se vzájemně sdílí výsledky a novinky z praxe. Naše organizace Zdravotní klaun tak naposledy světu představila program Dítě zaměřený na individuální péči o dlouhodobé malé pacienty.  

Klauni pod drobnohledem 

EFHCO také bádá! Její výzkumy se dlouhodobě zabývají účinky návštěv zdravotních klaunů ve zdravotnických zařízeních. Federace sleduje a vyhodnocuje postupy práce Zdravotních klaunů. Výsledky zkoumání slouží jako základní stavební kameny profese. Jejich dalším cílem je ukázat medicínské i laické veřejnosti tvrdá data o pozitivních dopadech programů zdravotních klaunů na pacienty nejen ve zdravotnických zařízeních. 

Více o organizaci EFHCO si můžete přečíst ZDE.

abaton-monitoring