Jako starosta nebo zastupitel nejlépe víte, kdo potřebuje pořádnou porci humoru. Děkujeme, že nám pomáháte
i finančně.

POMÁHEJTE NOSIT RADOST DO NEMOCNIC!

Zdravotní klauni chodí do nemocnic po celé republice. Máme velkou radost, že stejně tak nás po celé republice podporují i úřady. Starostové mají starost o své malé nemocné, k tomu mají i dobré srdce a spoustu nápadů!

Podpořit nás můžete třeba tím, že na jednání vašeho zastupitelstva zařadíte jako bod finanční podporu Zdravotního klauna. Částku, která je v možnostech vašeho úřadu, můžete poslat na číslo účtu:

100 100 105 / 0600

Nemocnice navštěvují klauni i v době pandemie. Tady si přečtěte více o tom, jaká pravidla dodržujeme. A tady se zase můžete seznámit s klauny, kteří jsou doma v nemocnici právě ve vašem regionu.

Časté dotazy

Pod tímto linkem naleznete vzor české darovací smlouvy a pod tímto linkem naleznete vzor darovací smlouvy anglické. Prosíme vyplňte ho a nechte darovací smlouvu podepsat statutárním zástupcem Vaší firmy. Uvítáme, pokud do darovací smlouvy doplníte variabilní symbol z dopisu, který jste od nás obdrželi, nebo jako variabilní symbol uveďte své IČ.

Následně ji, prosíme, pošlete naskenovanou elektronicky na adresu: usmev(zavináč)zdravotniklaun.cz, nebo v obálce poštou na naši adresu:

Zdravotní klaun, o.p.s.
Alexandra Pilařová
Paříkova 355/7
190 00 Praha 9

My Vás obratem kontaktujeme a pošleme Vám námi podepsanou darovací smlouvu zpět. Po obdržení vašeho daru vám následně můžeme vystavit i potvrzení o přijetí daru.

Váš dar bude využit k naplňování účelu Zdravotního klauna, který přináší humor a radost hospitalizovaným a těžce nemocným dětem po celé České republice, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů. Váš dar může být využit i pro program Humoru pro dříve narozené, tj. speciálního programu určeného seniorům umístěným v různých specializovaných zařízeních.

Členem Klubu přátel Zdravotních klaunů se stává člověk, společnost, nebo místní / městský úřad pokud jednorázově nebo pravidelně zasílá finanční dar na základě osobního dopisu nebo platebních kanálů na webových stránkách, Facebooku a dalších dostupných on-linových nástrojů určených pro podporu Zdravotního klauna, o.p.s.. Členové klubu dostávají pravidelně informace o činnosti naší organizace a především aktivitách, které svým laskavým rozhodnutím podporují.

Alexandra Pilařová
specialistka péče o firemní dárce, nemocnice a úřady