Jako starosta nebo zastupitel nejlépe víte, kdo potřebuje pořádnou porci humoru. Děkujeme, že nám pomáháte
i finančně.

POMÁHEJTE NOSIT RADOST DO NEMOCNIC!

Zdravotní klauni chodí do nemocnic po celé republice. Máme velkou radost, že stejně tak nás po celé republice podporují i úřady. Starostové mají starost o své malé nemocné, k tomu mají i dobré srdce a spoustu nápadů!

Podpořit nás můžete třeba tím, že na jednání vašeho zastupitelstva zařadíte jako bod finanční podporu Zdravotního klauna. Částku, která je v možnostech vašeho úřadu, můžete poslat na číslo účtu:

100 100 105 / 0600

Nemocnice navštěvují klauni i v době pandemie. Tady si přečtěte více o tom, jaká pravidla dodržujeme. A tady se zase můžete seznámit s klauny, kteří jsou doma v nemocnici právě ve vašem regionu.

Informujte rodiny v těžké životní situaci
o našich programech

Virtuální klauniády umožňují, aby si hospitalizované děti užily spoustu zábavy a prostřednictvím internetu se „tváří v tvář“ setkaly se Zdravotním klaunem.
Mnohé dlouhodobě nemocné děti bývají v určité fázi léčby propuštěny do domácí péče. Dvojice Zdravotních klaunů přijíždí po domluvě s lékařem za vážně nemocným dítětem přímo k němu domů.

Časté dotazy

Pod tímto linkem naleznete návrh darovací smlouvy. Prosíme vyplňte ho a nechte darovací smlouvu podepsat zástupcem Vašeho úřadu. Uvítáme, pokud do darovací smlouvy doplníte variabilní symbol z dopisu, který jste od nás obdrželi, nebo jako variabilní symbol uveďte své IČ.
Následně ji, prosíme, pošlete naskenovanou elektronicky na adresu: usmev(zavináč)zdravotniklaun.cz, nebo v obálce poštou na naši adresu:

Zdravotní klaun, o.p.s.
Klára Remešová
Paříkova 355/7
190 00 Praha 9

My Vás obratem kontaktujeme a pošleme Vám námi podepsanou darovací smlouvu zpět. Po obdržení Vašeho daru Vám následně můžeme vystavit i potvrzení o přijetí daru.

Váš dar bude využit k naplňování účelu Zdravotního klauna, který přináší humor a radost hospitalizovaným a těžce nemocným dětem po celé České republice, čímž přispívá ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů. Váš dar může být využit i pro program Humoru pro dříve narozené, tj. speciálního programu určeného seniorům umístěným v různých specializovaných zařízeních.

Konkrétní dny a časy pravidelných klauniád se dozvíte zde.

Ročně zvládnou Zdravotní klauni více než 4 000 návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory po celé České republice. To je více než 12 000 hodin smíchu. Na naší interaktivní mapě vidíte 66 nemocnic, 11 domovů pro seniory a 1 hospic, které pravidelně navštěvuje tým našich 94 profesionálních Zdravotních klaunů.

Členem Klubu přátel Zdravotních klaunů se stává člověk, společnost, nebo místní / městský úřad pokud jednorázově nebo pravidelně zasílá finanční dar na základě osobního dopisu nebo platebních kanálů na webových stránkách, Facebooku a dalších dostupných on-linových nástrojů určených pro podporu Zdravotního klauna, o.p.s.. Členové klubu dostávají pravidelně informace o činnosti naší organizace a především aktivitách, které svým laskavým rozhodnutím podporují.

Eva Husarová
péče o municipality
abaton-monitoring