Semináře pro zdravotníky

Smíchuplné vzdělání

Věříme, že radost pomáhá a uzdravuje. Proto se ji snažíme šířit všemi způsoby, přímo i nepřímo. Humor, společná radost a hra jsou významnými prostředky komunikace. Pomáhají ke snazšímu navazování vztahu zdravotníků s dětmi a jejich rodiči, nebo s dospělými pacienty. A i když bychom si to velice přáli, bohužel, nemůžeme být všude. Proto organizace Zdravotní klaun, o.p.s. pořádá semináře a workshopy pro stávající i budoucí zdravotnický personál po celé České republice. Smyslem vzdělávání v oblasti humoru a komunikace ve zdravotnictví není udělat z lékařů a sestřiček Zdravotní klauny, ale podělit se s nimi o techniky a způsoby otevřené komunikace, které se v každodenní praxi osvědčují. Seznámit je s misí a posláním organizace Zdravotní klaun, o.p.s. a podílet se společně na pozitivní změně klimatu v nemocnicích.

Účastníci semináře se dívají na prezentaci na projektoru
© Zdravotní klaun

Semináře pro střední zdravotnické školy

Zdravotní klaun pořádá praktické semináře pro budoucí zdravotní sestřičky a bratry. Po předchozí domluvě s konkrétní střední zdravotnickou školou připravíme prezentaci či semináře na míru. Mladé studenty seznamujeme s činností Zdravotních klaunů, představujeme jim poslání a misi organizace. Povídáme si s nimi o konkrétních případech z praxe a předáváme jim zkušenosti našich Zdravotních klaunů.

Semináře pro studenty medicíny a oboru všeobecná sestra

V roce 2017 jsme značně rozšířili a zintenzivnili naši přednáškovou činnost s cílem rozvíjet v posluchačích schopnost radostné a hravé komunikace nejen s pacienty, ale i kolegy a rodinnými příslušníky. Kromě spolupráce s Druhou lékařskou fakultou Univerzity Karlovy jsme nově navázali pedagogickou spolupráci se 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Zástupci Zdravotních klaunů přednášejí medikům a studentům oboru Všeobecná sestra v rámci povinně volitelného předmětu Komunikace a humor ve zdravotnictví. V rámci vyučovaného předmětu si studenti v malé skupině prakticky zkoušejí a osvojují techniky komunikace s malými i velkými pacienty. Tato forma jim umožňuje získat okamžitou zpětnou vazbu. Cílem je posílit individuální dovednosti jednotlivce v komunikaci a vyzkoušet si nové formy hravé a efektivní interakce. Kromě vyučovaného semináře přednášejí zástupci Zdravotního klauna po domluvě s fakultou i pro širší publikum studentů. Jsme velice rádi, že poptávka a iniciativa přichází od vedení samotných fakult a těšíme se na další budoucí spolupráci.

Semináře pro zdravotnický personál

Těší nás, že se za dobu existence organizace Zdravotní klaun, o.p.s. neustále zvyšuje zájem o semináře pro zdravotní personál přímo v nemocnicích. Semináře probíhají po individuální domluvě s vedením konkrétního zdravotnického zařízení. Cílem opět není udělat z lékařů a sestřiček Zdravotní klauny, ale (stejně jako u studentů medicíny) přiblížit jim problematiku komunikace a humoru v nemocnicích. Účastníky semináře seznamujeme s misí Zdravotních klaunů a s praktickými zkušenostmi, které jsme od roku 2001 v interakci s pacienty načerpali ve zdravotnických zařízeních po celé České republice.

Pravidla rošťárny

Kniha o „pravidlech rošťárny“ začala vznikat v pandemických dobách, ale nebyla jimi doufejme nijak poznamenána. Cíl autorů byl dvojí – podělit se o mnohaleté zkušenosti s používáním (diagnostikováním, dávkováním, aplikováním) humoru ve zdravotnickém prostředí a zároveň podpořit všechny zdravotníky, kteří pracují na náročných pracovištích v ještě náročnějších časech. Kniha slouží jako částečně odborný, trochu beletristický a dílem praktický průvodce někdy až překvapivě spletitým terénem humoru v podobě, v které se vyskytuje v nemocnicích a dalších zdravotnických či pečovatelských zařízeních.

Pravidla rošťárny ke stažení (PDF)

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring