Programy pro seniory

Humor pro dříve narozené

S dobrou náladou roste chuť do života. Zdravotní klauni pravidelně navštěvují domovy pro seniory, kam přinášejí humor a hezké vzpomínky. Klauniády pro dříve narozené jsou založeny na stejném principu jako Klauniády pro děti, přesto se od nich v mnohém liší. Červený nos ale zůstává.

Zdravotní klauni nosí jiné kostýmy a mají jiná jména. Se seniory vytvářejí odlišné příběhy a situace, než je tomu u dětí. Z rozdováděných klaunských sestřiček a doktorů, kterých je plné dětské oddělení, se Zdravotní klauni stávají veselými společníky bez lékařského pláště. Kouzla nahradily písničky Karla Hašlera nebo Beatles. Zdravotní klauni ochotně klientkám a klientům naslouchají a v historkách a scénkách se s nimi vracejí do dob, kdy vedli aktivní život. Někdo byl členem sokola, jiný pionýrem. Ve stáří je v popředí více než kdykoli předtím zájem na urovnávání věcí, harmonizování vztahů a na „úklidu" světa kolem sebe i svého vlastního života. Tomu se Zdravotní klauni snaží vyjít maximálně vstříc. Vzpomínky a paměť jsou pro seniory naprosto zásadní. Během návštěv proto Zdravotní klauni využívají i techniky tréninku paměti. Humor se z návštěv rozhodně nevytrácí. Jen je Zdravotními klauny dávkován v jiné míře, s úctou a pokorou vůči jeho příjemci.

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring