Programy pro seniory

Programy pro seniory za časů COVID-19

Úsměv je v této dramatické době ještě důležitější než kdy dříve. A tak se i Zdravotní klaun snaží přizpůsobit vzniklé situaci smíchuplně a tvořivě.

Oblékli jsme tedy digitální pláště a hledáme nové cesty, jak přinést radost těm, kteří ji potřebují. 

V našich partnerských domovech jsme se seniory, kteří trpí izolací asi nejvíce, navázali kontakt skrze Klaunskou poštu pro dříve narozené. Naši klauni si dopisují s vybranými seniory a ti jim odpovídají. Komunikace je to pro babičky a dědečky důvěrně známá a z reakcí na naše dopisy máme opravdu velkou radost.  

10. dubna 2020 jsme zahájili i pravidelné setkávání pomocí Virtuálních klauniád - klaunských videonávštěv, kde na jedné straně dodává klaun smích a zábavu a na té druhé skvělá a ochotná mobilní pečovatelka své rychlé nohy a našeho klauna v tabletu. 

Humor pro dříve narozené

S dobrou náladou roste chuť do života. Zdravotní klauni pravidelně navštěvují domovy pro seniory, kam přinášejí humor a hezké vzpomínky. Klauniády pro dříve narozené jsou založeny na stejném principu jako Klauniády pro děti, přesto se od nich v mnohém liší. Červený nos ale zůstává.

Zdravotní klauni nosí jiné kostýmy a mají jiná jména. Se seniory vytvářejí odlišné příběhy a situace, než je tomu u dětí. Z rozdováděných klaunských sestřiček a doktorů, kterých je plné dětské oddělení, se Zdravotní klauni stávají veselými společníky bez lékařského pláště. Kouzla nahradily písničky Karla Hašlera nebo Beatles. Zdravotní klauni ochotně klientkám a klientům naslouchají a v historkách a scénkách se s nimi vracejí do dob, kdy vedli aktivní život. Někdo byl členem sokola, jiný pionýrem. Ve stáří je v popředí více než kdykoli předtím zájem na urovnávání věcí, harmonizování vztahů a na „úklidu" světa kolem sebe i svého vlastního života. Tomu se Zdravotní klauni snaží vyjít maximálně vstříc. Vzpomínky a paměť jsou pro seniory naprosto zásadní. Během návštěv proto Zdravotní klauni využívají i techniky tréninku paměti. Humor se z návštěv rozhodně nevytrácí. Jen je Zdravotními klauny dávkován v jiné míře, s úctou a pokorou vůči jeho příjemci.

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444