Výzkum

Pozitivní účinky intervence Zdravotních klaunů na děti podstupující operaci

Potvrzeno - klaunský doprovod dětí před operací funguje!

Předoperační úzkostí trpí až 60 % dětí. Klaunská návštěva v nemocnici je jedním z alternativních prostředků, které snižují míru stresu u malých pacientů i jejich doprovodu před zákrokem. Je tomu ale opravdu tak? Můžeme to změřit? Dvakrát ANO!   

Protože klaunování bereme vážně a považujeme ho za obor, který má ve zdravotnictví své místo, chtěli jsme mít objektivní vědecký důkaz, že má naše práce smysl.

Pod vedením vídeňské psycholožky Gabriely Markové byl proveden výzkum jednoho z našich programů NOS! (Na Operační Sál!) Pozitivní účinky intervence Zdravotních klaunů na děti podstupující operaci.

Chci si přečíst o výzkumu více

Proč výzkum? 

Smyslem výzkumu, na kterém jsme spolupracovali kromě FN Motol i s Vídeňskou univerzitou a se studenty psychologie Univerzity Karlovy, bylo sledovat interakci mezi Zdravotním klaunem a dětským pacientem před operačním výkonem a následně objektivně změřit a vyhodnotit vliv Zdravotního klauna na dětskou psychiku v situaci před operací.    

Jak výzkum probíhal?

Výzkumu se účastnilo celkem 62 dětí ve věku od 5 do 12 let a jejich rodiče. Děti byly rozděleny do dvou skupin – jednu z nich před operací Zdravotní klaun doprovázel (intervenční skupina), a u druhé přítomen nebyl (kontrolní skupina). Výzkum byl založen na metodě pozorování pomocí videonahrávek a na dotazníkovém šetření, kterého se účastnili malí pacienti, jejich rodiče i personál nemocnice. Hodnotila se psychická pohoda všech zúčastněných před operačním zákrokem v přítomnosti Zdravotního klauna a bez jeho přítomnosti.
 

Jak to dopadlo? 

Máme velkou radost, že výsledky výzkumu potvrdily pozitivní účinky intervence Zdravotních klaunů nejen na chování a náladu dětí podstupujících operaci, ale také jejich pečovatelů. Děti, které během čekání na operaci doprovázel Zdravotní klaun, reagovaly pozitivněji než děti, které klaun nedoprovázel. Byly klidnější, vyjadřovaly víc pozitivních emocí a vykazovaly lepší náladu. Tyto účinky navíc přetrvávaly i po odchodu klauna.   

Česká republika tímto výzkumem rozšířila mezinárodní poznatky v oblasti humoru a komunikace ve zdravotnictví a zařadila se po bok zemí jako je Itálie, Izrael a Portugalsko, kde byly obdobné výzkumy úspěšně provedeny.

Chci si stáhnout stručný leták o výzkumu

Chcete vědět více? 

Závěry výzkumu byly oponovány také experty z redakce odborného periodika Frontiers. V tomto prestižním magazínu byly závěry výzkumu publikovány a v angličtině jsou ke stažení ZDE

Pokud byste rádi věděli, jak přesně výzkum probíhal a jaké jsou jeho konkrétní závěry, český almanach s výsledky výzkumu, popisem metodologie i rozhovory s autorkami výzkumu je k dispozici ke stažení ZDE.

Co dalšího se dozvíte? 

  • Jaké metody odborníci při výzkumu použili? 
  • V čem je přínosný humor v nemocnici podle psycholožky Gabriely Markové? 
  • Existují i další výzkumy prokazující pozitivní efekt Zdravotního klauna? 

Pokud by vás zajímali další mezinárodní výzkumy týkající se práce Zdravotních klaunů, můžete nahlédnout do obsáhlé databáze publikovaných výzkumů RNI (Red Noses International - organizace sdružující profesionální zdravotní klauny v 11 zemích, jejímž jsme členem i my).

Chci si stáhnout almanach s výsledky výzkumu

Členové výzkumného týmu

Mag. Gabriela Markova, Ph.D. - vědecká výzkumná pracovnice na Psychologické fakultě Vídeňské univerzity
Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D. - primářka Oddělení klinické psychologie ve FN Motol 
BcA. Lukáš Houdek -  umělecké vedení Zdravotního klauna, lektor a kouč, člen výzkumného týmu

Videa - jak program NOS! probíhá

Chcete se zeptat?

Lukáš Houdek
lektor a kouč
T: 724 220 424
abaton-monitoring