Výzkum

Účinky intervence Zdravotních klaunů u dětí 3 až 12 let před operačním zákrokem

V roce 2021 dokončil Zdravotní klaun ve spolupráci s pražskou fakultní nemocnicí Motol, Vídeňskou univerzitou a se studenty psychologie Univerzity Karlovy výzkum - Účinky intervence Zdravotních klaunů u dětí 3 až 12 let před operačním zákrokem. Smyslem výzkumu bylo sledovat interakci mezi Zdravotním klaunem a malým pacientem před operačním výkonem a následně vyhodnocovat komplexní dopad programu NOS!. Výzkumu se po předchozí domluvě s rodiči účastnily děti ve věku od 3 do 12 let. Výběr pacientů byl náhodný a podléhal souhlasu rodičů. Výzkum byl založen na metodě pozorování pomocí videonahrávek a na dotazníkovém šetření, kterého se účastnili malí pacienti, jejich rodiče a personál nemocnice. Dotazníkové šetření zkoumalo celkové vnímání dětí, rodičů i zdravotního personálu na hospitalizaci v nemocnici. Spolu s audiovizuálními nahrávkami se hodnotial psychická pohoda pacienta před operačním zákrokem v přítomnosti Zdravotního klauna a bez jeho přítomnosti.
Závěry výzkumu byly oponovány experty z redakce odborného periodika Frontiers. V tomto prestižním magazínu byly také závěry výzkumu publikovány. V angličtině je k dispozici ZDE.

Chcete se zeptat?

Lukáš Houdek
lektor a kouč
T: 724 220 424

Cílem výzkumu

bylo objektivně změřit vliv Zdravotního klauna na dětskou psychiku v situaci před operací a na základě získaných dat odborně zpracovat pocity dítěte. Výzkum posloužil organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. především v komunikaci s odbornou veřejností. Jeho výsledky potvrdily stávající hypotézy pozitivních účinků intervence Zdravotních klaunů u dětí v nemocnici a přinesly nové argumenty úspěšné aplikace humoru ve zdravotnických zařízení.

Česká republika tímto výzkumem rozšířila mezinárodní poznatky v oblasti humoru a komunikace ve zdravotnictví a zařadila se po bok několika málo zemí jako je Itálie, Izrael a Portugalsko, kde byly obdobné výzkumy úspěšně provedeny.

Výsledky výzkumu byly zveřejněny v prestižním odborném periodiku Frontiers a v angličtině jsou ke stažení ZDE.

Členové výzkumného týmu

Mag. Gabriela Marková PhD - vedoucí vědeckých výzkumů Red Noses International
Mgr. Zuzana Kocábová - primářka Oddělení klinické psychologie ve FN Motol
Lukáš Houdek -  umělecké vedení Zdravotního klauna