Naše poslání

“Rozdávat radost a smích tam, kde se jich nedostává”

Kdo jsme

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským, ale i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Posláním Zdravotního klauna je přinášet radost, dobrou náladu, a především naději na místa, kde se jich příliš nedostává. Jsou to hlavně dětské nemocniční pokoje, specializované ambulance, domácnosti pečující o těžce nemocné děti. 

Cílem Zdravotního klauna je odbourávat stres nejen malých pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných, kromě toho ale také zkvalitňovat podzim života seniorům v geriatrických zařízeních a v neposlední řadě vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál. 

V České republice aktuálně působí 94 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 66 nemocnic, 11 domovů pro seniory a 1 hospic

Zdravotní klaun je součástí nadnárodního hnutí RED NOSES International (RNI) a jako jediná organizace z České republiky je i členem mezinárodní organizace European Federation of Hospital Clowning Organizations (EFHCO). 

Co dělají zdravotní klauni?

Zdravotní klauni rozdávají radost a smích zejména nemocným dětem, ale i osamoceným seniorům nebo zdravotnickému personálu a blízkým lidem v jejich okolí. Od roku 2001 mění atmosféru na dětských odděleních nemocnic, ve specializovaných zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory, hospicích i domácnostech pečujících o těžce nemocné děti. 

Speciálně vyškolení Zdravotní klauni pozitivně působí na psychickou pohodu dětí i dospělých, a přispívají tak ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Jejich programy pro děti, seniory a dospělé vhodně doplňují léčebné procedury a stimulují malé i velké pacienty k aktivnímu přístupu k životu a pozitivnímu myšlení.  

Organizace Zdravotní klaun se také věnuje vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem. Právě proto její experti také pravidelně školí zdravotnický personál a studenty lékařských fakult.  

Zdravotní klaun spolupracuje i s dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni. Společně si vyměňují informace, know-how a podporu. 

Proč právě zdravotní klaun?

Pobyt v nemocnici jistě není pro nikoho příjemný, což platí dvojnásob u dětí. Strach z neznámého, cizí prostředí, bolest a osamění mají velký vliv na psychiku a celkovou pohodu malých pacientů. Někteří rodiče navíc nemůžou z různých důvodů své děti v nemocnici doprovázet. Profesionální Zdravotní klauni vyzbrojeni přirozenou empatií, hudebním nadáním a nevšedními improvizačními schopnostmi proto vyrážejí na svoji misi do nemocnic rozveselit, pobavit a potěšit malé i velké. Programů pro děti je v rámci organizace co do počtu nejvíce. 

Věk je sice pouhé číslo, stáří však k životu patří stejně jako dětství. Řada seniorů se potýká se zdravotními problémy. Některým dokonce jejich stav neumožňuje zůstat v domácí péči. Mnozí z nich tráví podzim života pouze mezi stěnami domovů pro seniory. Zdravotní klauni návštěvami domovů bourají všední stereotyp, aby každý den nebyl stejný. Vlévají dříve narozeným do žil novou energii a životní elán

Profesionální Zdravotní klauni přizpůsobují situaci potřebám jednotlivců. Každá jejich návštěva vychází z přítomného okamžiku. Vše je založeno na improvizaci, empatii a momentu “ tady a teď”. Každé setkání je nové, unikátní, neopakovatelné. 

Profesionální Zdravotní klauni umějí přesně pracovat s náladou, věkem a potřebami jedince. Vycítí, kdo si chce hrát, kdo má chuť si povídat, kdo chce poslouchat písničky, nebo si společně s klauny zazpívat. Být Zdravotním klaunem je bez nadsázky tou největší životní rolí, za kterou se sice nedostávají zlaté sošky, ale úsměvy těch, kterým zrovna nemusí být do smíchu. A to je jednoznačně to největší ocenění ze všech. 

Zakladatel organizace

Psal se rok 1998, když americký vizionář, herec a muzikant Gary Alven Edwards spatřil příležitost a začal v České republice intenzivně spřádat plány, které v roce 2001 vyústily v založení neziskové organizace Zdravotní klaun. 

Gary Edwards si roli klauna poprvé vyzkoušel na vlastní kůži v roce 1976. Po hudebních studiích                      v Kalifornii získal stipendium na první americké akreditované klaunské škole Dell Arte School of Physical Theater. Od té doby pomáhá k rozvoji projektů zaměřených na nemocniční klaunství po celém světě. 

První tři roky existence sdružení Edwards financoval projekt z vlastních úspor, vystupoval na zdravotnických konferencích a vedl dialog s českým zdravotnictvím o významu humoru                                      v nemocnicích. Sám osobně zastával pozici uměleckého (do roku 2011) a výkonného (do roku 2013) ředitele. V roce 2012 ho na návrh České pediatrické společnosti ocenila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně medailí za dlouhodobý a významný přínos zdravotnictví. 

V současné době je předsedou správní rady Zdravotního klauna a konzultantem mezinárodní organizace Red Noses International. Ve volném čase skládá hudbu. 

Red Noses International

Zdravotní klaun je dlouholetým aktivním partnerem mezinárodní organizace Red Noses International (RNI). Spolu s dalšími uměleckými organizacemi v síti RNI sdílí hodnoty a vizi – přinášet humor a smích lidem, kteří potřebují radost a naději. 

V současné době je RNI jednou z největších skupin zdravotních klaunů na světě, s partnerskými organizacemi v 11 zemích. Jejím úkolem je budovat, monitorovat a podporovat tyto jednotlivé partnerské organizace a současně rozvíjet a udržovat vysoce etické a umělecké standardy celé skupiny. 

Přečíst si více

Historické milníky Zdravotního klauna:

abaton-monitoring