Naše poslání

“Rozdávat radost a smích tam, kde se jich nedostává”

Kdo jsme

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic.

Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Chceme odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

Zdravotní klaun je partnerem RED NOSES International (RNI), European Federation of Hospital Clowning Organizations (EFHCO).

Co děláme

Rozdáváme radost a smích nemocným dětem, osamoceným seniorům, ale i zdravotnickému personálu a blízkým lidem v jejich okolí. Od roku 2001 měníme atmosféru ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory, hospicech, ale i domácnostech.

Speciálně vyškolení Zdravotní klauni pozitivně působí na psychickou pohodu dětí i dospělých a přispívají tak ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Naše programy pro děti, seniory a dospělé vhodně doplňují léčebné procedury a stimulují malé i velké pacienty k aktivnímu přístupu k životu a pozitivnímu myšlení. Aktivity Zdravotního klauna zároveň cíleně působí na sociální cítění dětí a mladých lidí. Podporujeme je ve snaze pomáhat druhým napříč všemi generacemi. Šíříme základní myšlenku pomoci jako zcela přirozenou součást života každého z nás.

Věnujeme se také vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni. Společně si vyměňujeme informace, know-how a podporu.

Proč to děláme

Pobyt v nemocnici jistě není pro nikoho příjemný, což platí dvojnásob u nejmenších pacientů. Strach z neznámého, cizí prostředí, bolest a osamění mají velký vliv na psychiku a celkovou pohodu malých pacientů. Někteří rodiče navíc nemohou z různých důvodů své děti v nemocnici doprovázet. Profesionální Zdravotní klauni vyzbrojeni přirozenou empatií, hudebním nadáním a nevšedními improvizačními schopnostmi proto vyrážejí na svoji misi do nemocnic rozveselit, pobavit a potěšit malé i velké.

Věk je sice pouhé číslo, stáří však k životu patří stejně jako dětství. Řada seniorů se potýká se zdravotními problémy. Některým dokonce jejich stav neumožňuje zůstat v domácí péči. Mnozí z nich tráví podzim života pouze mezi stěnami domovů pro seniory, kde je jejich příbuzní buď nenavštěvují vůbec, nebo sporadicky. Zdravotní klauni návštěvami domovů bourají všední stereotyp, aby každý den nebyl stejný. Vlévají prarodičům do žil novou energii a životní elán.

Profesionální Zdravotní klauni přizpůsobují situaci potřebám jednotlivců. Každá návštěva Zdravotního klauna vychází z přítomného okamžiku. Vše je založeno na  improvizaci, empatii a okamžiku “teď a tady”. Každé setkání je nové, unikátní, neopakovatelné.

Profesionální Zdravotní klauni umí přesně pracovat s náladou, věkem a potřebami jedince. Vědí, kdo si chce hrát, kdo má chuť si povídat, kdo chce poslouchat písničky, nebo si společně s klauny zazpívat. Být Zdravotním klaunem je bez nadsázky tou největší životní rolí, za kterou se sice nedostávají zlaté sošky, ale úsměvy těch, kterým zrovna nemusí být do smíchu. A to je jednoznačně tím největším oceněním ze všech.

Zakladatel organizace

Psal se rok 1998, když americký vizionář, herec, klaun a muzikant Gary Alven Edwards začal dětem v českých nemocnicích přinášet radost. Začátky nebyly jednoduché. Své návštěvy financoval první tři roky zcela na vlastní náklady. V roce 2001 nakonec oficiálně založil občanského sdružení Zdravotní klaun.

Po hudebních studiích v Kalifornii získal stipendium na první americké akreditované klaunské škole Dell Arte School of Physical Theater. Koncept nemocničního klaunství se v zahraničí začal formovat již v 80. letech a Gary Edwards se mu postupně začal věnovat po roce 1989, kdy se oženil a přestěhoval do České republiky.  

Vystupoval na zdravotnických konferencích a vedl dialog s českým zdravotnictvím o významu humoru v nemocnicích. Sám osobně zastával pozici uměleckého (do roku 2011) a výkonného (do roku 2013) ředitele. V roce 2012 byl na návrh České pediatrické společnosti oceněn Českou lékařskou společností (J. E. Purkyně) medailí za dlouhodobý a významný přínos do zdravotnictví.

V současné době je předsedou správní rady Zdravotního klauna a konzultantem mezinárodní organizace Red Noses International. Ve volném čase skládá hudbu, maluje, píše a pilotuje.

Red Noses International

Zdravotní klaun je dlouholetým aktivním partnerem mezinárodní organizace Red Noses International (RNI). Spolu s dalšími uměleckými organizacemi v síti RNI sdílí hodnoty a vizi - přinášet humor a smích lidem, kteří potřebují radost.

V současné době je RNI největší organizace sdružující zdravotní klauny na světě, s partnerskými organizacemi v 11 zemích. Jejím úkolem je budovat, monitorovat a podporovat mezinárodní partnerské organizace a současně rozvíjet a udržovat vysoce etické a umělecké standardy celé skupiny.

Přečíst si více

Historické milníky Zdravotního klauna: