Safeguarding

Posláním Zdravotního klauna je přinášet lidem radost ze života a smích, když to nejvíce potřebují.

Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro děti a zranitelné osoby, které se mohou těšit z profesionálního klaunského umění ve všech programech Zdravotního klauna,

Zdravotní klaun uznává důležitost ochrany dětí a zranitelných osob jak v rámci organizace, tak v kontextu externích partnerů. Netolerujeme žádnou formu násilí, zneužívání, zanedbávání nebo vykořisťování. Ochrana dětí a zranitelných osob je pro nás nejvyšší prioritou.

 

Zásady ochrany dětí a zranitelných osob

Organizace Zdravotní klaun vypracovala zásady ochrany dětí a zranitelných osob, aby minimalizovala riziko násilí a zneužívání: Všichni zaměstnanci, externí spolupracovníci, partneři a další osoby, které s námi spolupracují, jsou vázáni těmito zásadami a jsou povinni okamžitě nahlásit všechny případy zneužití.

Politika ochrany ve Zdravotním klaunovi se zaměřuje na následující body:

Zvýšení citlivosti: Posílení dovedností umělců a zaměstnanců Zdravotního klauna v oblasti prevence násilí a včasného rozpoznání příznaků.

Prevence: Výuka metod a provádění vhodných opatření k prevenci násilí.

Nahlášení: Každé nahlášené podezření je pečlivě a zodpovědně prošetřeno vyškoleným týmem pro bezpečnost.

Reakce: v případě podezření (porušení zásad ochrany) jsou přijata okamžitá opatření a konkrétní rozhodnutí.

 

 

Chcete nahlásit problém týkající se ochrany dítěte nebo zranitelné osoby?

Vendula Čulíková
ředitelka financí a lidských zdrojů, zástupkyně ředitelky
T: 777 538 775
abaton-monitoring