Paliativní programy

Rodiny s vážně nemocnými dětmi čelí celé řadě nečekaných výzev, které se netýkají jenom zdravotního stavu. Často jim chybí sociální kontakt s okolím a nemoc dítěte se podepisuje nejen na rodičích, ale také na sourozencích. V těžké situaci také není snadné prožívat úlevný pocit radosti. Zdravotní klauni nabízejí na základě svých dlouholetých zkušeností podporu přizpůsobenou konkrétním potřebám všech členů rodiny.

Zdravotní klauni chtějí být prostřednictvím své práce součástí debaty o potřebách vážně nemocných dětí a jejich rodin. Na základě našich mnohaletých zkušeností víme, jaká je naše role v podpůrném paliativním týmu. Víme také, že naše zapojení však nemusí vyhovovat každé rodině a jejím potřebám a vždy přicházíme na pozvání. 

Aktivně se snažíme šířit osvětu o paliativní péči ve veřejném prostoru i ve spolupráci s našimi partnery z oblasti zdravotnictví a paliativních týmů, otvírat konkrétní témata jako jsou potřeby rodin a možnosti, jak jim v těch nejtěžších momentech přinést úlevu a aspoň dočasné zapomenutí a pocit “normálnosti” skrze smích.

Naše zkušenosti

  • Zdravotní klauni mají více než dvacetiletou zkušenost s programy pro vážně nemocné děti při vyšetřeních, při zákrocích, při pobytech v nemocnici i při návštěvách v domácnosti.

  • Více než 10 let návštěvujeme dětské pacienty v domácím prostředí v programu Přezůvky máme!. Speciálně školený tým Zdravotních klaunů kombinuje zkušenosti z nemocničního prostředí s odborným vzděláváním v oboru paliativní péče. Jsme moc rádi, že jsme navázali spolupráci s dětským paliativním týmem FN Motol, centrem Provázení FN Brno, mobilním hospicem Strom života či mobilním hospicem Ondrášek. Partnerství prohlubujeme také s Nadací rodiny Vlčkových či Domovem pro Julii.

     

Ukázka z dokumentu Mocný zvuk

  • Zdravotní klauni pravidelně navštěvují děti na oddělení Následné intenzivní péče (NIP) v Nemocnici Hořovice a ve Vojenské nemocnici v Olomouci. V hořovické nemocnici vznikl dokument Mocný zvuk zachycující účinky muzikoterapie jako komunikačního prvku mezi klauny a malými pacienty.
  • Využíváme zkušenosti z programu Dítě - kdy se klaun stává partnerem dítěti a celé rodině, včetně paliativních týmů (může doprovázet na opakované zákroky, když dítě už špatně snáší pobyt v nemocnici, i když pouze ambulantní, může být s dítětem po dobu konzultace rodiny s paliativním týmem).
  • Virtuální klauniády (spojit se s našimi kamarády se můžeme i online, abychom měli častější kontakt) 

Jak Zdravotní klauni pomáhají

 

  • ZAČLENĚNÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA

Rodiny jsou často vystaveny sociální izolaci, která vzniká bez jejich přičinění a především nikoliv jako jejich přání. Zdravotní klauni se svou hravou komunikací snaží navrátit pocit začlenění do normálního světa a funkčních mezilidských vztahů. Klauni nejsou ani terapeuti, ani známí či příbuzní, přesto dokáží svým přístupem přinášet velmi bezprostřední pocit radosti a uvolnění pro všechny přítomné členy rodiny. Tento způsob komunikace, který si klauni osvojují dlouhým tréninkem vyučují již řadu let naši odborníci na dvou lékařských fakultách a zdravotnických školách. Dalším přínosem může být podpora při nutnosti konzultací s podpůrnými týmy, kdy se klauni mohou věnovat dítěti a oba rodiče mají čas účastnit se rozhovoru. 

  • RADOST A ROZPTÝLENÍ PRO CELOU RODINU

Zdravotní klauni se během klauniád zaměřují primárně na nemocné dítě, ale přirozeně zapojují i ostatní členy rodiny i všechny další přítomné (např. zdravotnický personál). Klauni tak svou přítomností přináší rozptýlení a radost i sourozencům, na které někdy nezbývá potřebné množství pozornosti a sil. 

  • ÚLEVA PROSTŘEDNICTVÍM RADOSTI

I v nepříznivé situaci mají děti i rodiče právo prožívat radostné chvíle. Klauni nikoho k radosti nenutí a vždy se přizpůsobují situaci a potřebám rodiny – právě díky jejich nenásilnému a přirozenému přístupu se rodinám často podaří zbavit se v přítomném okamžiku starostí a zažívat chvíle odpočinku a radosti.  

Vyjádření MUDr. Petra Lokaje, lékaře dětské onkologie, který se Zdravotními klauny spolupracuje na programu Přezůvky máme!.

Ochrana osobních údajů

KLIK A PUSTÍTE VIDEO
Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring