Přezůvky máme!

Rozptýlení v důvěrně známém prostředí

Zdravotní klaun se za dobu své existence stal nedílnou součástí léčebného procesu, což dokládá i program Přezůvky máme!. Nápad klaunských návštěv doma u malého pacienta se zrodil na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. MUDr. Petr Lokaj - lékař dětské onkologie spolu se Zdravotními klauny dali hlavy dohromady a program Přezůvky máme! byl na světě. Mnohé dlouhodobě nemocné děti bývají v určité fázi léčby propuštěny do domácí péče. Dvojice Zdravotních klaunů přijíždí po domluvě s lékařem za vážně nemocným dítětem přímo k němu domů. Zde v příjemné atmosféře stráví s malým pacientem, jeho rodinou i pozvanými kamarády čas plný improvizace a zábavy, přizpůsobené jeho zájmům a zdravotnímu stavu. Program Přezůvky máme! si klade za cíl poskytnout duševní podporu nemocnému dítěti i jeho rodině a vnést do jejich domova radost a novou energii.

Zpět k programům

Vyjádření MUDr. Petra Lokaje, lékaře dětské onkologie, který se Zdravotními klauny na tomto programu spolupracuje.

Ochrana osobních údajů

KLIK A PUSTÍTE VIDEO

V případě zájmu o návštěvu Zdravotních klaunů u vážně nemocného dítěte v domácí péči se obraťte na naši koordinátorku:

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring