Programy pro děti

Zdravotní klauniády pro děti

Víme, jak se léčí špatná nálada! Zdravotní klauni, obvykle ve dvojici, přicházejí na dětská oddělení ordinovat smích, zahánět stres a smutek, povzbuzovat malé pacienty a předepisovat větší než velké množství humoru.

Zdravotní klauni v roli legračních doktorů a sestřiček, vyrážejí na pokoj zhodnotit aktuální stav pacientů. Vybaveni bílým lékařským pláštěm, červeným nosem a kufříkem se spoustou netradičních rekvizit. Začíná “veselá vizita”!

Každý Zdravotní klaun má své vlastní originální jméno a kostým. Přesto se zcela liší od běžných cirkusových klaunů. Zdravotního klauna nedělají křiklavé, pompézní vnější atributy a výrazný make-up. Naopak empatie, hravost a citlivost k vlastním “nedostatkům” a “chybám” jsou tím, co dělá z klauna - Zdravotního klauna. Bílý plášť a jména Zdravotních klaunů vycházejí z lékařského prostředí. V něm se hospitalizované děti koneckonců nachází a potřebují nad ním získat nadhled. Potřebují se mu zasmát!

Na každou “veselou vizitu” je třeba se důkladně připravit! Před začátkem Klauniády konzultují Zdravotní klauni se zdravotnickým personálem aktuální stav a kondici dětí. Jedině tak mohou zvolit nejvhodnější formu léčby špatné nálady. Improvizací je každý malý pacient vtažen do legrační a nečekané situace. Cílem Klauniády je pacienta myšlenkově oddělit od jeho nemoci a psychické nepohody, zaujmout ho hrou, zapojit ho do ní a vykouzlit tak na dětské tváři úsměv.

Klaunské návštěvy pozitivně mění prostředí pediatrických oddělení. Náš tým Zdravotních klaunů ordinuje po celé České republice. Za měsíc zvládnou tito odborníci na dobrou náladu více než 300 návštěv. To je přibližně 1 000 hodin smíchu. Podívejte se, kdy a kde nás potkáte.

Co dalšího pro děti děláme?

Příprava na operaci bez legrace? Právě naopak! Náš speciální tým vyškolených odborníků na úsměv moc dobře ví, že stres, strach a nejistota, které provázejí malé pacienty i jejich rodiče v tíživém čase před operací, se dají zahnat jedině zábavou, smíchem a dobrou náladou.
Jde o individuální přístup Zdravotního klauna k dítěti s vážnou diagnózou, které je dlouhodobě hospitalizované v nemocnici. Zdravotní klaun se stává jeho dlouhodobou oporou a parťákem.
Pozor, pozor! Do nemocnice přijíždí Cirkus Paciento! Začíná týdenní program plný zábavy, který nejen dlouhodobě nemocným dětem, ale celému oddělení zpestří všední dny.
Mnohé dlouhodobě nemocné děti bývají v určité fázi léčby propuštěny do domácí péče. Dvojice Zdravotních klaunů přijíždí po domluvě s lékařem za vážně nemocným dítětem přímo k němu domů.
Kutálka je speciální program pro děti s kombinovaným - mentálním i tělesným - postižením. Kutálka je velice něžné představení kombinující jednoduchý příběh s hudbou a několika málo rekvizitami.
Virtuální klauniády umožňují, aby si hospitalizované děti užily spoustu zábavy a prostřednictvím internetu se „tváří v tvář“ setkaly se Zdravotním klaunem.
Zdravotní klauni navštěvují hospitalizované děti přímo u jejich lůžek. Radost a smích ale rozdávají i na dětské pohotovosti nebo tam, kam děti docházejí na pravidelnou ambulantní léčbu.
Zdravotní klauni navštěvují děti na oddělení Následné intenzivní péče (NIP) hořovické nemocnice každý týden. Podívejte se, jak klauniáda vypadá.
Na dětské zdravotní pohotovosti panuje strach, nervozita a psychický nátlak. V tu chvíli nastupují Zdravotní klauni, kteří vystrašeným dětem přináší radost a smích, díky čemuž se dítě uvolní a cítí lépe.

Zažijte klauniádu:

Ochrana osobních údajů

KLIK A PUSTÍTE VIDEO

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444abaton-monitoring