Kutálka

Klíč ke všem srdcím

Kutálka je speciální program pro děti s kombinovaným - mentálním i tělesným - postižením. Kutálka je velice něžné představení kombinující jednoduchý příběh s hudbou a několika málo rekvizitami. Zdravotní klauni svým neobyčejným vystoupením vtahují děti do příběhu zhudebněním jejich křestních jmen. Tato účinná metoda na bázi muzikoterapie dokáže upoutat pozornost malých diváků a jako zázračný klíč otevřít většinu srdcí. Je nepopsatelným štěstím, když i děti, které jsou velice plaché a zpravidla nereagují na své okolí, najednou třeba i zpívají. Kutálka je představení vlídné a laskavé, které přináší radost. A téměř vždy se ho podaří zakončit společným radostným tancem alespoň těch zúčastněných, kterým to zdravotní stav umožní.

S programem Kutálka jezdí klaunské trojice především do specializovaných zařízení (speciální mateřské školky a školy nebo stacionáře), které děti navštěvují. Do představení se tak kromě dětí často zapojují i jejich rodiče nebo pedagogický personál. Každá Kutálka, ač předem nacvičená, je proto jiná, odráží se v ní hravost a nadšení publika.

Zpět k programům

Chcete se zeptat?

Radka Blatná
koordinátorka programu Kutálka
abaton-monitoring