Výroční zprávy a dokumenty

Přečtěte si naše výroční zprávy a získejte kompletní shrnutí práce naší organizace za každý kalendářní rok. Najdete v nich statistické údaje o programech, návštěvách Zdravotních klaunů, informace o změnách a novinkách, které jsme zavedli. Ale také autentické fotografie z akcí a návštěv v daném roce a zpětné vazby od rodičů a zdravotnického personálu.

Samozřejmostí jsou transparentní a auditované roční účetní uzávěrky organizace.

Na této stránce zároveň naleznete všechny důležité dokumenty, které souvisí s činností organizace Zdravotní klaun, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

ANNUAL REPORTS

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

JINÉ DOKUMENTY

LOGA

BANNERY PRO FIREMNÍ DÁRCE

Organizace Zdravotní klaun byla od roku 2001 do srpna 2013 občanským sdružením (o.s.). Od 16. 8. 2013 má novou právní formu, obecně prospěšná společnost (o.p.s.), protože s koncem roku 2013 v ČR zanikla právní forma občanské sdružení.

abaton-monitoring