Dárcovský servis

Potvrzení o daru

Pravidelně posíláme poštou souhrnné potvrzení o daru za předchozí rok vždy na konci ledna roku následujícího. Pokud Vám do 5. února 2021 nepřijde souhrnné potvrzení o daru za rok 2020, prosíme kontaktujte nás.

K vystavení potvrzení však potřebujeme vaši adresu trvalého bydliště. Pokud si nejste jisti, že jste nám tuto adresu někde uvedli, prosíme, pro jistotu nám ji pošlete na e-mail usmev@zdravotniklaun.cz.

Zároveň vám můžeme vystavit jednorázové potvrzení o daru za konkrétní váš dar, pokud si to vyžádáte.

Čísla účtu Zdravotního klauna

Jste dárci, kteří dostávají naše dopisové klaunovinky? Nebo nás podporujete jako firma? Běháte pro dobrou věc? Anebo pro nás pořádáte nejrůznější akce? Můžete se setkat s více typy účtů:

600 600 800 / 0600 - individuální dárci, kterým chodí dopisy

100 100 105 / 0600 – firemní dárci a dobroběžci

20 20 20 20 20 / 0600 – veřejná sbírka

Pokud si nevíte rady, které číslo účtu použít pro zaslání vašeho daru, prosím kontaktujte naše oddělení péče o dárce. Rádi vám pomůžeme. Děkujeme!

Prohlédněte si osvědčení k veřejné sbírce

Máte otázky? Kontaktujte nás:

Pro dárce
Potřebujete vystavit potvrzení o svém daru, provést změnu v údajích nebo máte nějaký dotaz? Kdykoliv se na nás obraťte. Pečujeme totiž o dárce a všechny členy Klubu přátel Zdravotních klaunů - a pečujeme o ně rádi!
T: 222 713 416

Jak je možné uplatnit dar?

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

V případě, že spolu poskytnou dar manželé ze společného jmění manželů, mají na výběr jednu ze dvou možností. Buď si dar odečte jeden z manželů plnou měrou, nebo oba dva v poměru, na kterém se domluví.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota každého jednotlivého daru v roce činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů; to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle §34. Tento odpočet nemohou uplatnit tzv. veřejně prospěšní poplatníci tj. poplatníci, jejichž hlavní činností není podnikání (§17a zákona o daních z příjmů).

Některým finančním úřadům stačí přiložit k daňovému přiznání darovací smlouvu. Rádi Vám však vystavíme potvrzení o daru, které obsahuje všechny potřebné náležitosti. Toto potvrzení slouží jako odčitatelná položka od základu daně z příjmu právnických osob.

Struktura financování

Téměř 80 % darů pochází od dobrých lidí, jako jste vy. Děkujeme, že jste s námi a pomáháte nám šířit naši misi: "rozdávat radost a smích tam, kde se jich nedostává"!
Za rok 2020 byla struktura financování naší organizace rozložena takto:

  • 79,86 % individuální dárci
  • 12,89 % firemní dárci
  • 6,37 % veřejná sbírka
  • 0,88 % nadační příspěvky a dotace

Každý rok vydáváme transparentní výroční zprávu auditovanou nezávislým auditorem.

Přečtěte si naše výroční zprávy

S Klubem přátel Zdravotních klaunů vám nic neunikne

Klub přátel Zdravotních klaunů je otevřenou komunitou sdružující všechny dárce, kteří jednorázově, pravidelně, finančně i nefinančně podporují Zdravotního klauna. Členství v Klubu vzniká automaticky u každého dárce, který svým příspěvkem projevil zájem o informace o aktivitách dobročinné organizace Zdravotní klaun, o.p.s.

Mám jako člen Klubu nějaké povinnosti?

Ne, členům Klubu přátel Zdravotních klaunů nevznikají žádné závazky a povinnosti, nemají hlasovací ani rozhodovací právo.

Mohu ukončit své členství?

Ano, členství v Klubu přátel Zdravotních klaunů lze ukončit na žádost člena. Žádost může být podána písemně, formou elektronické komunikace, osobně i telefonicky. Kontakty najdete v sekci O Nás. Zrušením členství již nebude dárce nadále informován o aktivitách organizace Zdravotní Klaun, o.p.s.

A co moje soukromí?

Zpracování osobních údajů dárců se řídí dle Zásad ochrany a zpracování osobních údajů Zdravotního klauna, o.p.s. a to vše v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.


Pro více informací si přečtěte Podmínky Klubu přátel Zdravotních klaunůZásady ochrany a zpracování osobních údajů dobročinné organizace Zdravotní klaun, o.p.s.