Dárcovský servis

Potvrzení o daru

Pravidelně posíláme poštou souhrnné potvrzení o daru za předchozí rok vždy na konci ledna.

Zároveň vám můžeme vystavit jednorázové potvrzení o daru za konkrétní váš dar, pokud si to vyžádáte. 

Máte otázky? Kontaktujte nás:

Pro dárce
Potřebujete vystavit potvrzení o svém daru, provést změnu v údajích nebo máte nějaký dotaz? Kdykoliv se na nás obraťte. Pečujeme totiž o dárce a všechny členy Klubu přátel Zdravotních klaunů - a pečujeme o ně rádi!

Jak je možné uplatnit dar?

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota darů v roce činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle §34 zákona o daních z příjmů. Tento odpočet nemohou uplatnit tzv. veřejně prospěšní poplatníci tj. poplatníci, jejichž hlavní činností není podnikání (§17a zákona o daních z příjmů).

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota daru v roce činí alespoň 1 000 Kč nebo hodnota daru byla více než 2 % základu daně. Hodnota darů se počítá souhrnně za všechny poskytnuté dary v průběhu celého kalendářního roku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

V případě, že spolu poskytnou dar manželé ze společného jmění manželů, mají na výběr jednu ze dvou možností. Buď si dar odečte jeden z manželů plnou měrou, nebo oba dva v poměru, na kterém se domluví.

S Klubem přátel Zdravotních klaunů vám nic neunikne

Klub přátel Zdravotních klaunů je otevřenou komunitou sdružující všechny dárce, kteří jednorázově, pravidelně, finančně i nefinančně podporují Zdravotního klauna. Členství v Klubu vzniká automaticky u každého dárce, který svým příspěvkem projevil zájem o informace o aktivitách dobročinné organizace Zdravotní klaun, o.p.s.

Mám jako člen Klubu nějaké povinnosti?

Ne, členům Klubu přátel Zdravotních klaunů nevznikají žádné závazky a povinnosti, nemají hlasovací ani rozhodovací právo.

Mohu ukončit své členství?

Ano, členství v Klubu přátel Zdravotních klaunů lze ukončit na žádost člena. Žádost může být podána písemně, formou elektronické komunikace, osobně i telefonicky. Kontakty najdete v sekci O Nás. Zrušením členství již nebude dárce nadále informován o aktivitách organizace Zdravotní Klaun, o.p.s.

A co moje soukromí?

Zpracování osobních údajů dárců se řídí dle Zásad ochrany a zpracování osobních údajů Zdravotního klauna, o.p.s. a to vše v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.


Pro více informací si přečtěte Podmínky Klubu přátel Zdravotních klaunůZásady ochrany a zpracování osobních údajů dobročinné organizace Zdravotní klaun, o.p.s.