Dárcovský servis

Potvrzení o daru

Pravidelně posíláme poštou souhrnné potvrzení o daru za předchozí rok vždy na konci ledna roku následujícího. Pokud Vám do poloviny února 2024 nepřijde souhrnné potvrzení o daru za rok 2023, prosíme kontaktujte nás.

K vystavení potvrzení však potřebujeme vaši adresu trvalého bydliště. Pokud si nejste jisti, že jste nám tuto adresu někde uvedli, prosíme, pro jistotu nám ji pošlete na e-mail usmev@zdravotniklaun.cz.

Zároveň vám můžeme vystavit jednorázové potvrzení o daru za konkrétní váš dar, pokud si to vyžádáte.

Čísla účtu Zdravotního klauna

Jste dárci, kteří dostávají naše dopisové klaunovinky? Nebo nás podporujete jako firma? Běháte pro dobrou věc? Anebo pro nás pořádáte nejrůznější akce? Můžete se setkat s více typy účtů:

600 600 800 / 0600 – individuální dárci, kterým chodí dopisy (IBAN CZ8806000000000600600800)

100 100 105 / 0600 – firemní dárci, nadace, dobroběžci a úřady (IBAN CZ3406000000000100100105)

20 20 20 20 20 / 0600 – veřejná sbírka (IBAN CZ5506000000002020202020)

155 255 155 / 0600 – dárci, se kterými jsme se setkali osobně na veřejnosti (IBAN CZ7306000000000155255155)

191 644 959 / 0600 – pro dary v EUR (IBAN CZ0506000000000191644959)

Pokud si nevíte rady, které číslo účtu použít pro zaslání vašeho daru, prosím kontaktujte naše oddělení péče o dárce. Rádi vám pomůžeme. Děkujeme!

Prohlédněte si osvědčení k veřejné sbírce

Máte otázky? Kontaktujte nás:

Pro dárce
Potřebujete vystavit potvrzení o svém daru, provést změnu v údajích nebo máte nějaký dotaz? Kdykoliv se na nás obraťte. Pečujeme totiž o dárce a všechny členy Klubu přátel Zdravotních klaunů - a pečujeme o ně rádi!
T: 222 713 416

Jak je možné uplatnit dar?

Fyzické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 až 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. 

(Výklad pro zdaňovací období 2020 a 2021 dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Pro zdaňovací období 2022 tento zákon doplňuje § 1, Zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. )

V případě, že spolu poskytnou dar manželé ze společného jmění manželů, mají na výběr jednu ze dvou možností. Buď si dar odečte jeden z manželů plnou měrou, nebo oba dva v poměru, na kterém se domluví.

Právnické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota každého jednotlivého daru v roce činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů; to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2023, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle §34. Tento odpočet nemohou uplatnit tzv. veřejně prospěšní poplatníci tj. poplatníci, jejichž hlavní činností není podnikání (§17a zákona o daních z příjmů).

(Výklad pro zdaňovací období 2020 a 2021 dle podle § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmů. Pro zdaňovací období 2022 tento zákon doplňuje § 1,  Zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.)

Struktura financování

Téměř 70% darů pochází od dobrých lidí, jako jste vy. Děkujeme, že jste s námi a pomáháte nám šířit naši misi: "rozdávat radost a smích tam, kde se jich nedostává"!
Za rok 2023 byla struktura financování naší organizace rozložena takto:

  • 66,62 % individuální dárci
  • 18,08 % firemní dárci
  • 8,68 % veřejná sbírka
  • 6,62 % nadační příspěvky a dotace

Každý rok vydáváme transparentní výroční zprávu auditovanou nezávislým auditorem.

Přečtěte si naše výroční zprávy

S Klubem přátel Zdravotních klaunů vám nic neunikne

Klub přátel Zdravotních klaunů je otevřenou komunitou sdružující všechny dárce, kteří jednorázově, pravidelně, finančně i nefinančně podporují Zdravotního klauna. Členství v Klubu vzniká automaticky u každého dárce, který svým příspěvkem projevil zájem o informace o aktivitách dobročinné organizace Zdravotní klaun, o.p.s.

Mám jako člen Klubu nějaké povinnosti?

Ne, členům Klubu přátel Zdravotních klaunů nevznikají žádné závazky a povinnosti, nemají hlasovací ani rozhodovací právo.

Mohu ukončit své členství?

Ano, členství v Klubu přátel Zdravotních klaunů lze ukončit na žádost člena. Žádost může být podána písemně, formou elektronické komunikace, osobně i telefonicky. Kontakty najdete v sekci O Nás. Zrušením členství již nebude dárce nadále informován o aktivitách organizace Zdravotní Klaun, o.p.s.

A co moje soukromí?

Zpracování osobních údajů dárců se řídí dle Zásad ochrany a zpracování osobních údajů Zdravotního klauna, o.p.s. a to vše v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679.


Pro více informací si přečtěte Podmínky Klubu přátel Zdravotních klaunůZásady ochrany a zpracování osobních údajů dobročinné organizace Zdravotní klaun, o.p.s.

abaton-monitoring