Pro odbornou veřejnost

Zdravotní klauni již několik let kromě přímé práce v nemocnicích také vzdělávají zdravotnický personál a budoucí lékaře a sestry na lékařských fakultách. Lektoři organizace i Zdravotní klauni prezentují na odborných konferencích a seminářích. Publikují také v odborných časopisech – např. o výsledcích výzkumu, který zkoumal intervenci Zdravotních klaunů na děti podstupující operaci. 

Sborník SMÍCH BEREME VÁŽNĚ (2022)

Publikace obsahuje sedm autorských článků o práci, poselství a dalších aspektech Zdravotního klauna. Texty původně otiskl časopis Medical Tribune, odborný časopis určený zdravotníkům. Sborník má sloužit primárně studentům lékařských fakult a zdravotnickému personálu. 

Autoři prostřednictvím jednotlivých textů čtenáře blíže seznamují s fungováním organizace i s řemeslnou podstatou klaunství, jeho společenskou funkcí a poselstvím, které klauni posílají dál – to je aplikovatelné v mnoha oborech lidské činnosti a ve zdravotnictví obzvlášť.  

Stáhnout sborník SMÍCH BEREME VÁŽNĚ

Výzkum POZITIVNÍ ÚČINKY INTERVENCE ZDRAVOTNÍCH KLAUNŮ NA DĚTI PODSTUPUJÍCÍ OPERACI (2021)

Výzkum našeho programu NOS! (Na Operační Sál!), který byl dokončen v roce 2021 ve spolupráci s pražskou Fakultní nemocnicí v Motole, Vídeňskou univerzitou a se studenty psychologie Univerzity Karlovy, objektivně potvrdil pozitivní účinky intervence Zdravotních klaunů na děti podstupující operaci.  

Semináře pro studenty LF a zdravotnický personál

Pravidelně pořádáme semináře a workshopy pro stávající i budoucí zdravotnický personál.  

Od roku 2017 spolupracujeme se 3. LF UK a od roku 2018 také s 2. LF UK v Praze. V rámci několikaleté spolupráce s těmito lékařskými fakultami Univerzity Karlovy lektoři z našeho týmu seznamují studenty nejen s principy práce Zdravotních klaunů v nemocnici, ale zejména s možnostmi, jak využít humor jako účinný komunikační prostředek s pacienty a jejich rodinami. Odborné semináře a konference vedou také naši klaunští specialisté na oblast dětské psychiatrie (Jitka Rosenová) a na návštěvy s důrazem na muzikoterapeutické techniky (Jan Kyncl).  

Poslechněte si ROZHOVORY S NAŠIMI LEKTORY o hloubce a kontextu klaunské práce

Máte otázky?

Petr Jarčevský
umělecký ředitel
T: 725 018 770
Lukáš Houdek
lektor a kouč
T: 724 220 424

Řekli o nás

abaton-monitoring