Pro odbornou veřejnost

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI HUMORU A KOMUNIKACE

Humor je významným prostředkem lidské komunikace. Pokud je tento nástroj použit ve správnou chvíli na správném místě, může fungovat jako rychlá cesta pro vytvoření atmosféry bezpečí a důvěry. Dokáže spojovat, a přitom vytvářet zdravý odstup, odlehčit tíživost situace nebo posloužit jako katalyzátor nahromaděných emocí. Zdravotnické prostředí je z tohoto pohledu ideálním adeptem na jeho využití a Zdravotní klauni jsou živoucím důkazem toho, že humor, radost a smích do nemocnice patří. Člověk ale nemusí být klaunem, aby humor zařadil do svého pracovního i osobního života – smysl pro humor, ať už jakkoliv individuálně zabarvený, je konečně součástí výbavy každého z nás.

Organizace Zdravotní klaun, o.p.s. proto pořádá semináře a přednášky pro stávající i budoucí zdravotnický personál po celé České republice. Smyslem vzdělávání v oblasti humoru a komunikace není udělat z lékařů a zdravotních sester Zdravotní klauny, ale podělit se s nimi o techniky a způsoby otevřené komunikace, které se v každodenní praxi osvědčují. Seznámit je s misí a posláním organizace Zdravotní klaun, o.p.s. a nabídnout jim prostor, ve kterém mohou sami objevovat svůj vlastní individuální smysl pro humor a nástroje pro jeho efektivní využívání ve své práci.

SEMINÁŘE PRO STUDENTY

LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Pravidelná výuka studentů medicíny a oboru Všeobecná sestra na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze formou jak teoretických přednášek pro početnější publikum na téma humor jako nástroj komunikace, tak praktických seminářů. Studenti si tak v menších skupinkách např. v rámci předmětu Pediatrie nebo povinně volitelného předmětu Komunikace a humor ve zdravotnictví mohou vyzkoušet a osvojit techniky komunikace s malými i velkými pacienty. Cílem je posílit individuální dovednosti jednotlivce v komunikaci a vyzkoušet si nové formy hravé a efektivní interakce v bezpečném prostředí pod vedením zkušených lektorů z řad Zdravotních klaunů.

STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 

Semináře nebo prezentace připravené na míru dané skupině studentů na základě domluvy s konkrétní zdravotnickou školou. Budoucí zdravotní sestry se mohou seznámit s činností Zdravotních klaunů, praktické semináře jsou opět zaměřeny na posílení komunikačních dovedností, zkoumání individuálního pojetí humoru a možností jeho využití v praxi.

 

 

SEMINÁŘE PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Zdravotní klaun o.p.s. pořádá také semináře pro stávající zdravotnický personál přímo v nemocnicích. Semináře probíhají po individuální domluvě s vedením konkrétního zdravotnického zařízení. Cílem opět není udělat z lékařů a zdravotních sester Zdravotní klauny, ale (stejně jako u studentů medicíny) přiblížit jim problematiku komunikace a humoru ve zdravotnictví. Účastníky semináře seznamujeme s misí Zdravotních klaunů a s praktickými zkušenostmi, které jsme od roku 2001 načerpali v interakci s dětskými i dospělými pacienty po celé České republice.

 

KONFERENCE A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Zástupci Zdravotních klaunů se pravidelně účastní lékařských konferencí a kongresů, kde v rámci svých přednášek seznamují odbornou veřejnost s principy a posláním organizace a představují výsledky výzkumné činnosti své práce.

HUMOR VE ZDRAVOTNICTVÍ aneb PRAVIDLA ROŠŤÁRNY

Kniha o „pravidlech rošťárny“ začala vznikat v pandemických dobách, ale nebyla jimi doufejme nijak poznamenána. Cíl autorů byl dvojí – podělit se o mnohaleté zkušenosti s používáním (diagnostikováním, dávkováním, aplikováním) humoru ve zdravotnickém prostředí a zároveň podpořit všechny zdravotníky, kteří pracují na náročných pracovištích v ještě náročnějších časech. Kniha slouží jako částečně odborný, trochu beletristický a dílem praktický průvodce někdy až překvapivě spletitým terénem humoru v podobě, v které se vyskytuje v nemocnicích a dalších zdravotnických či pečovatelských zařízeních.

Stáhnout knihu Pravidla rošťárny

Výzkum POZITIVNÍ ÚČINKY INTERVENCE ZDRAVOTNÍCH KLAUNŮ NA DĚTI PODSTUPUJÍCÍ OPERACI (2021)

Výzkum našeho programu NOS! (Na Operační Sál!), který byl dokončen v roce 2021 ve spolupráci s pražskou Fakultní nemocnicí v Motole, Vídeňskou univerzitou a se studenty psychologie Univerzity Karlovy, objektivně potvrdil pozitivní účinky intervence Zdravotních klaunů na děti podstupující operaci.  

Sborník SMÍCH BEREME VÁŽNĚ (2022)

Publikace obsahuje sedm autorských článků o práci, poselství a dalších aspektech Zdravotního klauna. Texty původně otiskl časopis Medical Tribune, odborný časopis určený zdravotníkům. Sborník má sloužit primárně studentům lékařských fakult a zdravotnickému personálu. 

Autoři prostřednictvím jednotlivých textů čtenáře blíže seznamují s fungováním organizace i s řemeslnou podstatou klaunství, jeho společenskou funkcí a poselstvím, které klauni posílají dál – to je aplikovatelné v mnoha oborech lidské činnosti a ve zdravotnictví obzvlášť.  

Stáhnout sborník SMÍCH BEREME VÁŽNĚ

Poslechněte si ROZHOVORY S NAŠIMI LEKTORY o hloubce a kontextu klaunské práce

Máte otázky?

Petr Jarčevský
umělecký ředitel
T: 725 018 770
Lukáš Houdek
lektor a kouč
T: 724 220 424

Řekli o nás

abaton-monitoring