Dítě

Aneb ve dvou se vše lépe zvládá!

Program dítě navazuje na úspěchy programu NOS!. Jde o individuální přístup Zdravotního klauna k dítěti s vážnou diagnózou, které je dlouhodobě hospitalizované v nemocnici. Zdravotní klaun se stává jeho dlouhodobou oporou a parťákem. Pomáhá mu projít celým průběhem náročné léčby od samého začátku až po šťastný návrat domů. Doprovází ho na vyšetření, je s ním během zákroků, tráví s ním okamžiky před operačním výkonem i po něm. Program Dítě se neomezuje na konkrétní nemocniční oddělení a chorobu. Zdravotní klaun naváže s malým pacientem vřelý, úzký vztah, který nekončí po jedné návštěvě. Stává se jeho osobním průvodcem. Pomáhá mu sžít se s realitou hospitalizace a nalézt v ní světlé a pozitivní chvilky.

Program byl pilotně spuštěn v roce 2018 v pražské fakultní nemocnici Motol na oddělení dialýzy. Malého pacienta čekajícího na transplantaci ledvin střídavě navštěvovali dva Zdravotní klauni. Stali se jeho kamarády, jistotou v nejistotě. Byli součástí jeho života v nemocnici a pomáhali jemu i jeho rodičům zvládat tíhu stresu s úsměvem.

Krásné reakce malých pacientů a vřelá slova zdravotnického personálu jsou pro náš nejmladší program hnací silou. Těšíme se, že program Dítě bude i v budoucnu přinášet radost tam, kde se jí nedostává.

Zpět k programům

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring