Virtuální klauniády - zábavné videonávštěvy pro nemocné děti

Rezervujte si Virtuální klauniádu

Naši klauni

Dr. Bedřich Vitamín
Dr. Arnošt Houska
Dr. p.r.d. Miloň Huba
Dr. Hubert Horký
Dr. Evžen Kývl
Dr. Julča Sršeň Fáčová
Primářka De Mencie

Časté dotazy

Virtuální klauniáda před operací dokáže zmírnit strach a pozbudit malého pacienta.
foto: Zdravotní klaun

Radostné a hravé online setkání s naším profesionálním Zdravotním klaunem. 

V době karantény se lidé potřebují smát víc než jindy, a proto jsme vytvořili na internetu bezpečný prostor, kde se můžete rozveselit. 

Virtuální klauniády umožňují, aby si hospitalizované děti užily spoustu zábavy a prostřednictvím internetu se „tváří v tvář“ setkaly se Zdravotním klaunem. Program je určen nemocným dětem v hospitalizaci, případně v domácí péči, ale z důvodu onemocnění dlouhodobě oddělených od kamarádů. Vše probíhá online, tedy bezpečně, na platformě pro videohovory. Virtuální klauniádu rodiče jednoduše a zdarma „objednají“ prostřednictvím formuláře na webových stránkách.   

Virtuální klauniády jsou určeny nemocným dětem, které leží v nemocnici nebo i doma, ale jsou z důvodu onemocnění dlouhodobě odděleny od kamarádů a venkovního světa.

Rozdávání smíchu a radosti je naším posláním, proto je služba pro příjemce zdarma.  

Budeme rádi, pokud se za námi budete vracet. Chceme ale nabídnout možnost setkání se Zdravotním klaunem co největšímu počtu dětí, a tak je klauniádu možné  pro každé dítě rezervovat maximálně 1x týdně.  

Naši Zdravotní klauni jsou profesionální umělci, kteří mají s naší organizací uzavřenou smlouvu a procházejí náročným procesem vzdělávání a rozvoje. Součástí smlouvy je i etický kodex, který dodržují. Při Virtuální klauniádě se tedy vždycky setkáte s člověkem, který je z naší strany prověřený.  

Abychom se postarali o bezpečí všech účastníků, pořizujeme nahrávku Virtuální klauniády. Tu ihned po vyhodnocení třetí osobou na straně Zdravotní klaun, o.p.s. smažeme. 

V případě, že se chystáte se Zdravotním klaunem spojit pomocí počítače, pak vám postačí stabilní internetové připojení a počítač se zvukem a kamerou.  

Pokud se s našimi Zdravotními klauny chcete spojit pomocí mobilního telefonu či tabletu, pak je nutné mít nainstalovánu aplikaci Microsoft Teams

Virtuální klauniáda je do značné míry závislá na kvalitě internetového připojení. Pokud kvalita spojení nebude dostačovat potřebám přenosu, jsme oprávněni Virtuální klauniádu zkrátit.  

Stáhněte si aplikaci Microsoft Teams do vašeho mobilního zařízení (mobil nebo tablet). Po stažení si v aplikaci nevytvářejte účet, ale vraťte se do potvrzovacího emailu od nás a klikněte na odkaz "Připojit se ke schůzce". 

Pokud budete používat počítač či notebook, aplikace není nutná, stačí vám váš webový prohlížeč.  

Pomocí našeho rezervačního formuláře si vyberete datum a čas klauniády, který vám vyhovuje, nejdéle však 3 hodiny před plánovaným začátkem klauniády. Poté si také sami můžete vybrat Zdravotního klauna, který je pro klauniádu k dispozici. Pokud nemáte svého favorita, systém vám klauna přidělí sám.  

Můžete si také nejdříve vybrat oblíbeného klauna, a pak volit z jeho časových možností. 

Po závazném rezervování klauna a času vám na vámi uvedený email přijde potvrzovací zpráva s odkazem na aplikaci Microsoft Teams, kde se s klaunem potkáte. Stačí tedy na odkaz kliknout a do virtuální místnosti se připojit.  

Dbejte prosím našich technických doporučení, viz. body 4 a 5. 

Rezervaci z vaší strany můžete zrušit pomocí tlačítka správa klauniády v těle potvrzovacího emailu, nejpozději však 2 hodiny před začátkem klauniády.  

My klauniády zpravidla nerušíme, ale můžeme v případě nutnosti vámi vybraného klauna nahradit jiným klaunem. Pokud bychom byli nuceni klauniádu zrušit, spojíme se s vámi a domluvíme náhradní termín.

Problém může být technického rázu na straně příjemce. Pro technické zajištění klauniády je nutné mít dostatečné technické i softwarové vybavení (viz. body 4 a 5). Zdravotní klaun, o.p.s., je oprávněný pro přihlášení na Virtuální klauniádu zablokovat e-mailové adresy, které opakovaně provedly rezervaci, ale klauniády se bez dalšího vysvětlení nezúčastnily, případně bez předchozí domluvy neúměrně navyšují počet rezervací. (viz. bod 4)

Abychom zvládli potěšit co nejvíce dětí, maximální časový limit klauniády je stanoven na 30 minut. Během tohoto času s vámi Zdravotní klaun bude, dokud vás to bude bavit.  

Klauniáda může být ukončena Zdravotním klaunem v případě, že nejsou dodrženy tyto Podmínky Virtuální klauniády. Dalším důvodem může být nevhodné či odmítavé chování ze strany dítěte nebo dalších účastníků v průběhu Virtuální klauniády. K technickému ukončení Virtuální klauniády může vést i nestabilní či slabé připojení k internetu na straně příjemce.  

Ano, pokud budete chtít, můžete klauniádu kdykoliv ukončit.

Bez některých informací není možné klauniádu uskutečnit. Touto informací je například e-mail nebo jméno. Další informace nám pomáhají se na klauniádu co nejlépe připravit – abychom například věděli, jestli na nás na druhé straně čeká prvňáček nebo středoškolák.  

Ve vstupním dotazníku je zaškrtávací pole s prohlášením o pravdivosti veškerých uvedených údajů a se souhlasem s podmínkami Virtuální klauniády, o kterých zde čtete. Pokud s kterýmkoliv z těchto bodů nesouhlasíte, bohužel se Virtuální klauniáda nemůže uskutečnit.  

A jestli Ti není aspoň 15 let a chceš se sám přihlásit, popros rodiče nebo svého zákonného zástupce, aby to dovolil a políčko zaškrtnul. 

Veškeré získané informace a audiovizuální záznam slouží pouze pro vnitřní potřeby organizace za účelem zajistit maximální bezpečí účastníků Virtuální klauniády. 

Z pohledu ochrany osobních údajů naplňují účel plnění povinností vyplývajících ze žádosti, plnění dalších zákonných povinností a k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.  Zdravotní klaun, o.p.s., uchovává veškeré záznamy dostatečně zabezpečené a zavazuje se, že je neposkytne třetím stranám. Záznamy mohou být poskytnuty pouze spolupracujícím osobám za účelem vyhodnocení kvality projektu a ochrany oprávněných zájmů zúčastněných. Veškeré záznamy budou v zákonné lhůtě odstraněny. Záznam bude uložen na dedikovaných a zabezpečených serverech v EU. 

Z právního hlediska je Virtuální klauniáda autorským dílem Zdravotního klauna a na takové dílo se vztahuje i ochrana autorských práv a její nahrávání a šíření je protizákonné. Máte-li vážný důvod, proč si nahrávku konkrétní klauniády chcete pořídit, můžete nás požádat o souhlas. Vaše důvody zvážíme a můžeme udělit výjimku s nahráním klauniády pro vaši vlastní potřebu.

Ne! Veškeré údaje uvedené ve vstupním dotazníku musí být pravdivé. Naši službu bereme vážně a ještě vážněji bereme informace, které nám pro její co nejkvalitnější odvedení sdělíte.