doktor Bedřich Vitamín

Zdeněk Grečnár
“Odpověď na jakoukoliv otázku je člověk schopen najít sám v sobě.”

Klaunské jméno

doktor Bedřich Vitamín

Vzdělání 

SPŠ Stavební Josefa Gočára, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Divadelní fakulta Akademie múzických umění 

Kdo je Bedřich Vitamín?

Primář, doktor, docent, přednosta kliniky Bedřich Vitamín… Je protokolární a všechny oblbuje (včetně sebe). Rád se dívá do ohně, asi ho to uklidňuje :o) a jako malý kluk si často s ostatními hrál na doktora. 

Kdo je Zdeněk Grečnár?

Klaun je pro Zdenka čistota, radost, energie, jiný úhel pohledu, neomezené možnosti, zrcadlo. Na otázku, co ho na klaunování baví, odpověděl: “Měnit atmosféru v prostředí, které moc nedýchá. Rád bořím hranice prostředí, které nemocnice přináší. Miluju, když se vše/všichni spojí (na pokoji, na chodbě) a všechno je možné.” V běžném všedním provozu mimo klauna ho můžeme potkat v divadle.

abaton-monitoring