Klauniády na oddělení intenzivní péče

Zdravotní klauniády pro děti

Zdravotní klauni navštěvují děti na oddělení Následné intenzivní péče (NIP) v Hořovichích a ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Celým životním prostorem těchto dětí je nemocniční lůžko. Jejich schopnost reagovat na vnější podněty je snížená, přesto jsou Zdravotní klauni i ošetřující personál přesvědčeni, že děti dokáží vnímat, a to především hudbu. Proto klauni při těchto návštěvách používají nejrůznější hudební nástroje. Na návštěvy se pečlivě připravují a v muzikoterapii se pravidelně školí.

Zpět k programům

Zažijte Klauniádu na oddělení intenzivní péče

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring