Red Noses International

RED NOSES INTERNATIONAL je mezinárodní organizace profesionálních umělců, kteří přinášejí humor a smích lidem, kteří potřebují radost.

Jedenáct zemí. Jedno poslání. ​​​​​​​

Jsme hrdými členy mezinárodní organizace RED NOSES Clowndoctors International (RNI). Spolu s dalšími zeměmi jsme součástí jedné z největších skupin Zdravotních klaunů na světě. RED NOSES International spojuje, podporuje a monitoruje partnerské organizace a spolu s nimi rozvíjí a udržuje vysoce etické a umělecké standardy celé skupiny. Skupina RED NOSES dala vdechnout život řadě programům pro všechny hlavní příjemce. Těmi jsou nemocné děti, starší pacienti, vícenásobně zdravotně postižené děti, rehabilitující pacienti a také lidé v obtížných životních situacích.

V roce 2019 přinesl v 11 zemích tým 437 klaunů ze sítě RNI radost a smích 569 000 lidem ve více než 650 lékařských a sociálních zařízeních.

Od roku 2014 spolupracuje RED NOSES International i s dalšími mezinárodními dobročinnými organizacemi v programu Emergency Smile. Díky tomu přinášejí vyškolené týmy klaunů smích a radost do krizových oblastí po celém světě.

Společnost RED NOSES Clowndoctors byla založena roku 1994 v Rakousku jako nezisková organizace, která přináší humor a smích lidem, kteří potřebují radost. V roce 2003 vznikla charitativní, nezisková organizace RED NOSES Clowndoctors International (RNI), rovněž založená v Rakousku, jakožto ústředí skupiny RED NOSES. Jejím úkolem je budovat, monitorovat a podporovat mezinárodní partnerské organizace RED NOSES. Ve svých klaunských programech přitom RED NOSES International současně rozvíjí a udržuje vysoce etické a umělecké standardy celé skupiny.

V současné době je RED NOSES Clowndoctors jednou z největších skupin klaunských doktorů na světě, s partnerskými organizacemi v 11 zemích. Skupina RED NOSES vymyslela ve svých programech širokou řadu specifických formátů pro všechny hlavní příjemce. Od roku 2014 také RED NOSES Clowndoctors International spolupracuje s mezinárodními dobročinnými institucemi a posílá školené týmy klaunů v rámci programu Emergency Smile do krizových oblastí.

Přečtěte si více o dopadu práce Mezinárodní organizace Red noses International v jejich výročních zprávách.

Přečíst si výroční zprávy nyní

Vize zakladatelů

  • Věříme v krásu lidských emocí a usilujeme o to, abychom lidem pomohli znovu objevit okamžiky štěstí, zvláště ve chvílích a místech krize a útrap.
  • Snažíme se vytvořit zdravější a lidštější svět tím, že přispíváme k dobré náladě všech lidí.
  • Filozofií profesionálního klaunství podporujeme společnost v opětovném nalezení radosti, štěstí a optimismu.
  • Zdravá společnost se umí smát, hrát si a vzájemně si poskytovat podporu, solidaritu a pomoc ve vztahu k druhým.
  • RED NOSES je celosvětové hnutí s jasným cílem - vnést do světa více radosti a štěstí.

Milníky

abaton-monitoring