Jak taková mise konkrétně vypadá?

Spolu s našimi kolegy z Chorvatska a Německa jsme v roce 2021 čtyři týdny působili na Ukrajině, kde jsme ve spolupráci s organizacemi SOS dětské vesničky Červeným křížem poskytovali psychosociální podporu více než 80 dětem z vysídlených oblastí.

Šlo o děti v centrech pro léčbu tuberkulózydětské domovy a rodiny, které stále žijí blízko válečné zóny. Díky programu Cirkus Úsměv (variace programu Cirkus Paciento uzpůsobená pro tyto skupiny dětí) klauni pomohli dětem znovu nabýt pozitivní energii.

Během uměleckých a interaktivních klaunských intervencí děti vyjadřovaly své pocity hravou formou, díky tomu mohly své emoce lépe zpracovat a získaly tak větší psychickou odolnost a hlavně naději. Mimo jiné tato cirkusová školení zprostředkovaly pocit "normálnosti" v nenormální situaci. Důležitou složkou je i závěrečné představení - díky společným přípravám se děti cítí být opět součástí své komunity a kultury.  

Tyto cirkusové tréninky navíc nabízejí výjimečnou příležitost k sebevyjádření nejen přímým účastníkům, ale i lidem v jejich okolí. Rodiče, kteří své děti na workshopy doprovázejí, z nich mají vedlejší a pozitivní prospěch. Pro násilně vysídlené obyvatelstvo je velmi často obtížnější vyhledat psychologickou a psychosociální podporu, proto je toto vhodný a nenásilný způsob, jak jim můžeme prostřednictvím dětí pomoci v jejich boji a zvládání stresu. 

Aby ale měla naše práce opravdu trvalý efekt, nezapomínáme ani na samotný personál. Zdravotničtí a humanitární pracovníci jsou na svých misích nepřetržitě pod velkým stresem a napětím, což může rychle vést k syndromu vyhoření a depresím. Na speciálních workshopech určených právě pro ně klauni demonstrují, jak začlenit hravost a humor do každodenní pracovní rutiny a snížit tak úroveň stresu všech zúčastněných. Pomocí jednoduchých triků lze jakýkoli předmět proměnit v loutky nebo fantazijní postavy, které rozvíjejí představivost a vyvolávají humorné situace. 

Všechny tyto aktivity jsou vzájemně provázány a efekt naší práce se tedy násobí a hlavně je dlouhodobý. I díky těmto zkušenostem můžeme spojit mezinárodní síly a co nejvíce pomoci ukrajinským rodinám prchajících před válečným konfliktem. Jsme v kontaktu s našimi partnery na Slovensku a v Polsku a připravujeme se na pomoc lidem z oblasti konfliktu. I když se dostanou do bezpečí, budou potřebovat psychosociální pomoc a podporu, na kterou jsou naši klauni experti. 

Zpět na mezinárodní spolupráci

abaton-monitoring