Gift Matching program

Inspirujte se:

O Gift Matching Programu bankovní skupiny UniCredit s Janou Kábrtovou 

Jana pracuje ve finančním sektoru, ve společnosti UniCredit Leasing CZ. Sama děti ještě nemá, ale dovede si představit, co pro rodiče nemocných dětí návštěva Zdravotních klaunů znamená a pokládá ji za velice potřebnou a smysluplnou.

Bankovní skupina UniCredit pořádá každoročně tzv. Gift Matching Program, v jehož rámci podporuje vybrané neziskové organizace a projekty. Letos bude probíhat už 20. ročník tohoto programu.

  • „Každý zaměstnanec může navrhnout organizaci, kterou chce podpořit. Jako ambasador pak tuto organizaci představuje svým kolegům, kteří mohou přispívat a organizaci podpořit,“ vysvětluje Jana Kábrtová.

Nadace skupiny UniCredit (UniCredit Foundation) pak zdvojnásobí vybranou částku a přispěje navíc ještě 100 EUR za každého přispěvatele, kterému ještě nebylo 35 let, i za každého, kdo dobrovolně v dané organizaci pomáhá. Nadace UniCredit dlouhodobě podporuje hlavně projekty zaměřené na děti a vzdělávání. Do loňského programu se zapojilo bezmála 900 zaměstnanců UniCredit v Česku a na Slovensku, kteří podpořili celkem 31 projektů a organizací. Od zaměstnanců se vybralo přes 1,8 milionu Kč, k nimž UniCredit Foundation přidala ještě dalších 2,5 milionu Kč.

  • „Já ve skupině UniCredit pracuji už 7 let a dříve jsem sama na projekty podpořené kolegy přispívala. Před dvěma lety jsem se rozhodla navrhnout Zdravotního klauna. O důležitosti práce Zdravotních klaunů jsem v té době věděla již opravdu hodně, protože pro tuto organizaci pracuje moje maminka,“ popisuje Jana.

Janu překvapilo, jaký ohlas mezi kolegy klauni měli. Celkový příspěvek od zaměstnanců a skupinové nadace UniCredit přinesl za dva roky částku 216 662 Kč.

  • „Zjistila jsem, že spousta lidí Zdravotní klauny a jejich poslání zná. Někteří mají dokonce i osobní zkušenost. Sdílí teď se mnou příběhy svých nemocných dětí, které v nemocnici Zdravotní klaun navštívil. Některé příběhy mě dojímají,“ říká Jana.

Ambasadoři své projekty zaštiťují a také propagují.

  • „Obesílám kolegy, které znám, vysvětluji jim, jaké má Zdravotní klaun programy pro děti a jak funguje. Spousta lidí například neví, že programů je víc, nebo že jsou Zdravotní klauni profesionální herci s psychologickým výcvikem. Většina lidí, které oslovím, tak potom přispěje. Zdravotní klauny jsem představila i na našem pracovním výjezdu, v rámci kterého, jsme všichni chtěli vykonat „dobrý skutek“. Už tam jsem dostala příslib podpory kolem 50 000 Kč,“ usmívá se Jana.

Protože na výjezdu byli i kolegové ze Slovenska, zapojili do firemního projektu i slovenskou sesterskou organizaci Červený nos.

Kromě Gift Matching Programu se zaměstnanci UniCredit dobrovolně věnují také výuce finanční gramotnosti na základních a středních školách, sázejí stromy, darují krev a zapojují se do řady finančních sbírek pořádaných a podporovaných bankou, jako byly například sbírky na pomoc lidem postiženým tornádem na Moravě, covidovou pandemií nebo válkou na Ukrajině.

Co to je Gift Matching?

Myšlenka Gift Matching Programů se poprvé objevila před více než 20 lety, kdy je začaly rozvíjet velké firemní nadace v západní Evropě. Hlavním cílem těchto dobročinných iniciativ je nejen snaha firem podpořit filantropii svých zaměstnanců, ale také posílit firemní společenskou odpovědnost. 

Princip Gift Matching Programu je velmi jednoduchý a pro zaměstnance zároveň motivující: každý zaměstnanec má možnost navrhnout neziskovou organizaci, kterou sám podpoří finančním darem. Zaměstnavatel pak tuto částku zdvojnásobí či dokonce zněkolikanásobí. Další možností jsou i speciální „bonusy“ v různé finanční výši, kterými firma může vybrané skupiny svých zaměstnanců k filantropii ještě více motivovat.

zpět k ostatním druhům podpory

Chcete vědět více? Stačí nás kontaktovat.

Karolína Modranská
produkce, akce, marketing
abaton-monitoring