Závěť pomáhá

Pomáhám za života, budu i po něm.

Jednou z možností, jak pokračovat v dobrých skutcích je i sepsání Dobročinné závěti ve prospěch neziskové organizace, která je blízká vašemu srdci. Dobročinná závěť ve prospěch neziskové organizace je možností, jak pomoci druhým, když máte výjimečný přístup k životu a řídíte se filozofií ‘’Pomáhám za života, budu i po něm.’’. Dárce tedy vidí tuto možnost jako přirozenou cestu, jak pokračovat v pomoci druhým i když již bohužel nebude fyzicky mezi námi a v rámci své poslední vůle si sám zvolí neziskovou organizaci, která je jeho srdci nejblíž a které chce věnovat část své pozůstalosti.

Závěť může každý sepsat sám. Obecně se však doporučuje vyhledat služby odborníka, tedy notáře. Během Měsíce dobročinné závěti od 13. září do 12. října je dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci, proplácen notářský poplatek za sepsání závěti. Měsíc dobročinné závěti vyhlašuje každoročně Koalice za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via.

Dobročinná organizace Zdravotní klaun společně s koalicí Za snadné dárcovství Vás vybízí k tomu, abyste sepsáním poslední vůle byla nejdřív zabezpečena Vaše rodina i vám blízcí lidé. Teprve poté je čas díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace.

Jak na závěť? Podívejte se na webové stránky www.zavetpomaha.cz, které podrobně popisují legislativu a všechny klíčové informace, na základě kterých je možné se rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc.

Poslechněte si komplexní informace

v pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál, kde na otázky Lucie Výborné odpovídá advokát David Valouch a Jan Gregor z koalice Za snadné dárcovství.

Ochrana osobních údajů

KLIK A PUSTÍTE VIDEO

Pro více informací o daru ze závěti nás kontaktujte:

Michael Adamec
manažer péče o individuální dárce
abaton-monitoring