Podpořte Cirkus Paciento!

V létě mají děti běhat venku a užívat si prázdniny. Některé děti je ale musí trávit v nemocnicích nebo léčebnách. Ale i ony se chtějí bavit a radovat. A právě pro ně je tu Cirkus Paciento!

Anička strávila velkou část svého dětství v nemocnici a skutečnou oporou a povzbuzením pro ni byly pravidelné návštěvy Zdravotních klaunů. Součástí její léčby byly i opakované rehabilitační pobyty v léčebně v Košumberku, kam Zdravotní klauni každoročně přijíždějí s týdenním programem Cirkus Paciento.

Během tohoto týdne se z  dětských pacientů, kteří se původně neznali, stane umělecký soubor. Společně cvičí různé dovednosti, přizpůsobené jejich věku a schopnostem. Společně se Zdravotními klauny připravují závěrečné vystoupení, ladí detaily. Každý může přispět vlastním nápadem, zlepšovákem. A výsledek stojí za to!

Pomozte nemocným dětem, aby získaly zpět sebevědomí a radost ze života.

Pro děti, které jsou kvůli nemoci vytrženy z  běžného života, je životně důležité být aktivní součástí něčeho velkého. Proto Vás prosíme, podpořte naše programy pro nemocné děti, ať jim můžeme vracet sebevědomí a radost ze života. Moc Vám děkujeme!

Chci darovat

abaton-monitoring