Co znamená číslo 4835 v klaunském jazyce

23.ledna 2024

Transparentnost je pro naši organizaci jeden z klíčových závazků nejen vůči našim dárců. Každý rok tak v prvních lednových týdnech spatří světlo světa naše Závěrečná zpráva za předešlý rok. A jak jsme si vedli v roce 2023? Náramně!

Podařilo se nám navýšit celkový počet klauniád na úctyhodných 4 835, největší podíl si ukrojily pravidelné klauniády pro dětské pacienty s počtem 3 896, navštěvovali jsme i dříve narozené a připravili velký počet speciálních programů. Potkat jste nás mohli na řadě akcí pro širokou veřejnost.

Součástí naší práce je také vzdělávání budoucích zdravotníků, které seznamujeme s důležitostí humoru ve zdravotnictví a se způsoby, jak jej nejlépe aplikovat - ordinovat. Naše zkušenosti si vzájemně předáváme s kolegy z ostatních partnerských organizací v rámci Red Noses International (RNI) nebo European Federation of Healthcare Clown Organizations (EFHCO).

Začíst se můžete zde. Pokud nás někde potkáte osobně, rádi vám naši Závěrečnou zprávu věnujeme v tištěné podobě. 

abaton-monitoring