Kde je smích, je i naděje. Stojíme za Ukrajinou!

01.března 2022

Kde je smích, je i naděje. Heslo Zdravotního klauna, které je v posledních dnech silnější a důležitější než kdy dříve. S napětím sledujeme situaci na Ukrajině i kolem nás a snažíme se s ní bojovat tak, jak umíme nejlépe – smíchem.

I nadále pokračujeme ve své klaunské činnosti a pravidelně navštěvujeme děti v nemocnicích a dříve narozené v domovech pro seniory. Ti všichni samozřejmě vnímají napjatou atmosféru a můžou se potýkat se strachem a úzkostmi plynoucími z událostí aktuálních dní.

Naši Zdravotní klauni jsou i na tyto nestandardní situace školení a trénovaní, nechybí jim ani zkušenosti v podobě zahraničních misí, které v minulosti absolvovali (mimo jiné také na Ukrajině). Snažíme se tedy stále rozdávat RADOST a zlepšovat náladu nejen na pokojích. 

Zároveň, jsme součástí mezinárodní organizace Zdravotních klaunů Red Noses International (členy jsou také např. Slováci, Poláci, Litevci či Maďaři), v jejímž rámci se s partnery intenzivně připravujeme na pomoc lidem z oblastí válečného konfliktu.

I když se dostanou do bezpečí, budou potřebovat psychosociální pomoc a podporu, na kterou jsou naši klauni experti

Připravujeme se také na uprchlickou vlnu a s koordinátory uprchlických táborů domlouváme konkrétní formu spolupráce.

Každý by měl totiž pomáhat, jak umí. Naši Zdravotní klauni umějí zmírňovat stres, strach i úzkost, a naopak přinášet radost a smích.

Vrátit děti a jejich rodiny z těžké reality alespoň na chvíli zpátky do jejich dětského bezstarostného světa se tak brzy stane naší novou misí.  

Fotky s dětmi byly pořízeny v průběhu klaunských misí na Ukrajině, do kterých jsme se v rámci mezinárodní spolupráce aktivně zapojili v letech 2015-2021.

abaton-monitoring