Klaunská návštěva potěší

19.října 2021

Geriatrie a domovy pro seniory jsou kromě nemocnic další zařízení, kam my, Zdravotní klauni, chodíme. A chodíme rádi! Klauniády pro seniory jsou trošku jiné, i kostýmy jsou trošku jiné než v nemocnicích. Do domova pro seniory klauni chodí jako milá návštěva, vítaná a sváteční. Přináší s sebou svůj příběh, který dědečkům a babičkám vypráví. A oni ji na oplátku vyprávějí ten svůj příběh. Hezké vzpomínky, milý humor, veselé písničky. To všechno vnáší do domovů pro seniory paprsek světla. 

Pravidelně navštěvujeme také klienty Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí v Brně. Dvě dvojice klaunů sem chodí na návštěvu každé dva týdny a s obyvateli domova stráví tři krásné a intenzivní hodiny. Návštěvy našich klaunů v tomto zařízení jsou realizovány také za podpory Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje. Děkujeme! 

abaton-monitoring