Lukáš Houdek: co obnáší a přináší koučink Zdravotních klaunů.

14.dubna 2021

Svou práci klaunského kouče přibliží Lukáš Houdek - jeden z prvních Zdravotních klaunů v České republice...

Koučink (nebo také coaching, mezi klauny se objevují i varianty koučing, gaučing a jiné) má v různých organizacích různé významy. Věnujme se klaunské variantě koučinku.

TĚŽKO NA CVIČIŠTI LEHKO NA BOJIŠTI?

Při klaunských dílnách pracujeme s klauny v podmínkách přeci jen laboratorních – nejsme v nemocnici a obecenstvo tvoří namísto pacientů, jejich rodin a zdravotnického personálu sami kolegové klauni.

Dílny jsou tedy něco jako tréninky zaměřené na kondici, techniku a nácvik standardních situací (u klaunů jim říkáme rutiny – momenty, během kterých na rozdíl od klaunské improvizace každý více méně ví, co má dělat a kde).

"Školení jsou důležitá, ale pro malé i starší pacienty je důležitější, jak obstojíme v terénu - na nemocničních chodbách a pokojích."

Kouč je jako trenér u postranní čáry

Klaunští koučové jsou tím pádem něco jako trenéři stojící u postranní čáry. Účastní se v civilním oblečení vybraných návštěv, do kterých aktivně nezasahují. Někdy nervózně přecházejí po chodbě, jindy souhlasně přitakávají a mručí si pod vousy či respirátory – to když se svěřencům daří.

Po každém pokoji mohou klaunům naordinovat oddychový čas a promluvit si s nimi o zvolené taktice, o všem, co funguje dobře, a o tom co by mohlo fungovat ještě lépe. Která kolmice za obranu pacientovy bránice byla dokonalá, a které přihrávky se vzhledem k terénu hůře zpracovávají. Který míč před bránu byl nadýchaný, a který byl dobře myšlený, ale spoluhráč myšlenku nepochopil. Kolegové provádějící návštěvu se samozřejmě mohou kouče také kdykoliv na cokoliv ptát.

Jak to chodí v praxi?

Cílem koučinku obecně vzato není kolegy něco naučit – už jejich přítomnost v nemocnici značí, že toho umí dost –, ale pomoci jim využít jejich dovednosti naplno. Koučové jsou zkušení kolegové, sami aktivní Zdravotní klauni.

V tuto chvíli působí v naší organizaci čtyři koučové pro návštěvy pediatrické a jedna kolegyně se věnuje výhradně návštěvám geriatrickým. Kromě mnohaletých zkušeností z klaunské praxe a podrobné obeznámenosti se zdravotnickým prostředím mají tito koučové sami také speciální trénink a pravidelné schůzky, kde své poznatky rozebírají mezi sebou, cizelují strategie a nacházejí společný slovník, aby všichni klauni věděli, o čem je řeč, když se řekne „klaunský stav“, „vztah“, „hra“, „opakování“, „rutina“ atd.

"Cílem koučinku není kolegy něco naučit – už jejich přítomnost v nemocnici značí, že toho umí dost –, ale pomoci jim využít jejich dovedností naplno."

Minimálně jednou ročně

Protože je dobré, když má tým jednoho kouče, který ordinuje srozumitelnou taktiku a své „hráče“ dopodrobna zná, mají naši čtyři pediatričtí koučové rozdělený celý velký tým Zdravotních klaunů do několika menších skupin, kterým se věnují výhradně. Každý klaun se se svým trenérem či koučem setká v terénu minimálně jednou do roka (většinou však častěji). Jejich spolupráce je dlouhodobá a klaun může o koučink také přímo požádat. Během roku se klauni se svými kouči a uměleckým vedením samozřejmě průběžně potkávají také na různých tematicky a regionálně zaměřených dílnách a setkáních. Nad týmem koučů bdí jeden hlavní kouč, umělecký ředitel organizace, Petr Jarčevský.

abaton-monitoring