Naše milé radnice, klauni vám děkují - velice!

20.prosince 2021

Protože i díky vaší podpoře můžeme klaunovat skoro v každé dětské nemocnici, po celé republice!

Máme ohromnou radost, že to jsou právě obecní a městské úřady, které rozšiřují řady našich podporovatelů. Podívejte se, na mapku, kam všude jsme nastrčili své červené nosy a rozdáváme radost nemocným dětem, personálu i rodičům.

Děkujeme městu Chrudim za velkou podporu návštěv Zdravotních klaunů v jeho spádové oblasti! 

Na shledanou se Zdravotními klauny třeba ve vaší nemocnici!

Moc si Vaší podpory vážíme! Děkujeme, že pomáháte!

abaton-monitoring