Zdravotní klaun má nový program pro seniory s názvem Klaunská pošta pro dříve narozené.

NOVÝ PROGRAM PRO SENIORY | Klaunská pošta pro dříve narozené

08.dubna 2020

Představujeme nový program pro seniory Klaunská pošta pro dříve narozené!

V současné době se cítí nesvůj snad každý z nás. Tíha karantény a obav však nejvíce dopadá naše seniory v domovech - nejohroženější skupinu obyvatel. Nepříchází za nimi žádné návštěvy, společné aktivity byly utlumeny a i my jsme museli přerušit naše klaunské návštěvy. Mnozí klienti se tak cítí osamělější, než kdy dříve. Odstartovali jsme proto nový program s názvem Klaunská pošta pro dříve narozené

Klaunská pošta má za cíl, zpříjemnit aktuální situaci seniorů a rozptýlit je. 

Jak to funguje? 

Zdravotní klaun naváže dopisové přátelství s klientem domova seniorů. Senioři, pro které je aktivita vhodná, jsou vytipováni aktivizačními/sociálními pracovnicemi domova tak, aby pro ně dopisování bylo přínosem. 

Kde program probíhá? 

V současné době si dopisování s klauny užívají klienti Domova Elišky Purkyňové v Praze a Domova seniorů Sloupnice. Na začátku května přesáhl počet vyměněných dopisů 300! 

A reakce? Fantastické! 

"Vážení Zdravotní klauni, 

chceme Vám poděkovat, že se společně s námi snažíte naše seniory povzbudit, pobavit či motivovat celé toto období zvládnout. Dopisy, které nám posíláte, dokáží vykouzlit úsměv na jejich tvářích, udělat našim seniorům lepší den. Každý týden společně čekáme a těšíme se na další dopisy, fotografie a jiné obrázky, které k nim přikládáte. Klauni děkujeme Vám!"

Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Praha  

Zdravotní klaunka Jasmína napsala dopis pro paní Vlastičku z pražského domova seniorů.

Řádky plné optimismu 

Dopisy psané Zdravotními klauny jsou plné optimismu. Tak jako klasické "osobní" klauniády mají i dopisy za cíl vyvolat příjemné vzpomínky na mládí a aktivizovat paměť seniorů. Ani vizuální stránku klauni nepodceňují, protože vědí, že tyto dopisy jsou pro klienty malými poklady. Často je proto doplňují i fotkami, či obrázky. 

Listovní tajemství? Ctíme! 

...ale můžeme alespoň nastínit, o čem senioři nejčastěji píší. 

  • Jako hrdí prarodiče se často chlubí svými dětmi a vnoučátky. 
  • Jsou nesmírně vděční, že si na ně někdo vzpomněl. Kolikrát to v dopise zmíní i třikrát! 
  • Vzpomínají na osobní klaunské návštěvy a těší se na další. 

A víte, co z dopisů seniorů čiší nejvíce?  Optimismus! 

 

Věřte, že kdyby byli rizikovou skupinou mladší lidé, naši prarodiče by udělali vše, aby nás ochránili a pomohli nám! 

Líbí se vám náš nový program? Podpořte nás. Abychom mohli Klaunskou poštu rozšířit i do dalších zařízení, potřebujeme vaši pomoc. Darujte seniorům radost na papíře, zaslouží si ji. 

Děkujeme! 

abaton-monitoring