VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 ǀ Potěšte se výsledky naší společné práce!

06.srpna 2019

Naši milí příznivci.

Pravidelně a s důvěrou svěřujete své dary do našich rukou. Do vašich rukou nyní my, s radostí předkládáme  Výroční zprávu Zdravotního klauna za rok 2018.

Vaší podpory si velice vážíme, proto v ní najdete důležitá čísla, která ukazují jak a na co finance vynakládáme. Důkazem transparentnosti a toho, že jsou u nás vaše dary v bezpečí, je zpráva nezávislého auditora.

Přečtěte si více o pestrosti naší práce na národní, ale i mezinárodní úrovni. A na závěr se pokochejte fotkami, reakcemi rodičů, personálu i malých pacientů. To vše totiž zobrazuje dopady naší práce. Naší společné práce!

Srdečně děkujeme, že jste s námi.

abaton-monitoring