Zdravotní klaun na VI. Konferenci dětské paliativní péče v Litomyšli

01.prosince 2023

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2023 se v Litomyšli konala již VI. Konference dětské paliativní péče pořádaná Institutem Pallium. Velmi si vážíme spolupráce s Týmem dětské podpůrné péče v FN Motol vedeným Lucií Hrdličkovou a jejího pozvání vystoupit jako host v jejím bloku na konferenci. 

Kolegové Klára Palečková a Lukáš Houdek vystoupili s prezentací na téma Zapojení Zdravotních klaunů v péči o děti s život limitující diagnózou. Účastníci konference měli také možnost zhlédnout dokument Mocný zvuk  doplněný o diskuzi. Ještě jednou děkujeme za pozvání a především za vřelé přijetí - velmi si vážíme toho, že nás odborná veřejnost vnímá jako partnera v paliativní péči.

abaton-monitoring