Zdravotní klauni navštěvují dva nové domovy pro dříve narozené

08.dubna 2022

Každoročně vyrážíme na Turné plné smíchu, během kterého navštěvujeme zařízení pro seniory po celé České republice, se kterými zvažujeme možnosti dlouhodobé spolupráce. Nejinak tomu bylo i v loňském roce.

Máme radost, že se dvěma novými zařízeními - jedním v Brně a druhým v Jablonci nad Nisou - jsme si nakonec plácli. Právě teď, od dubna 2022, začínají naši Zdravotní klauni pravidelně navštěvovat jejich klienty v rámci programu Humor pro dříve narozené. Přinesou jim radost, zábavu, chuť do života a hezké vzpomínky. 

Přestože je naše organizace spojená zejména s odbouráváním stresu v dětských nemocnicích, od roku 2008 se specializuje i na seniorská zařízení. Seniorský program rozvíjíme tedy již více než 14 let a v současné době Zdravotní klauni navštěvují již 10 zařízení pro dříve narozené a 1 hospic. 

Zdravotní klauni se pravidelně vzdělávají a dále se rozvíjejí v oblastech komunikace, medicíny a psychologie. Díky své odbornosti tak dokážou efektivně aktivizovat i seniory, včetně těch s Alzheimerovou nemocí

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Prvním z nových zařízení, které nyní pravidelně navštěvujeme je Dům Naděje v Brně-Vinohradech. Tento domov se zvláštním režimem je přizpůsobený specifickým potřebám klientů s Alzheimerovou chorobou.

Na pravidelných návštěvách jednou za 14 dní se organizace domluvily po jednorázové návštěvě na jaře roku 2021.

Jiří Valnoha, oblastní ředitel Naděje v Brně: „Při této návštěvě jsme nevěřili vlastním očím, jak moc radosti a života dokáže Zdravotní klaun přinést. Vystoupení bylo podané empaticky a vesele bez infantilního zesměšňování, ke kterému mají některé neprofesionální programy pro seniory sklony. Důležité pro nás je, že z jejich návštěvy čerpáme ještě dlouho po ní – naši klienti si o návštěvě povídají a těší se na další. Jsme rádi, že se klauniády stanou pevnou součástí našeho aktivizačního programu.“

 

 

Irena Dubail, garantka programu Humor pro dříve narozené: “Program pro seniory se samozřejmě liší od těch pro děti. Při návštěvách v nich klauni nechodí v doktorských pláštích, ale v elegantně laděných kostýmech, často inspirovaných dobovou módou, folklórem apod. Mají i jiná klaunská jména. Za dříve narozenými chodí na návštěvu, jako staří známí, kteří přináší zprávy z vnějšího světa.

Senioři si s nimi mohou zavzpomínat, zazpívat písničku z dob svého mládí, popovídat, zatančit a samozřejmě se zasmát. Klademe důraz na vyvolávání příjemných vzpomínek a na aktivizaci, i kdyby to mělo být “jen” poklepávání nohou v rytmu písničky. Když je na to prostor a příležitost, může být návštěva u seniorů velmi bujará.”

Domov důchodců Jablonecké Paseky

S Domovem důchodců Jablonecké Paseky v Libereckém kraji jsme se domluvili na pravidelných návštěvách po speciálním turné na podzim roku 2021. Tehdy, jako pravidelně každý rok, Zdravotní klauni navštěvovali zařízení pro dříve narozené, do nichž pravidelně nechodí. Mezi nimi právě i tento domov, který je mimo jiné přizpůsoben i specifickým potřebám klientů například s Alzheimerovou nemocí.

Ilona Hlávková, sociální pracovnice domova: „Zdravotní klauni přinášejí do našeho zařízení mnoho veselí, smíchu a energie, ze které klienti čerpají ještě dlouho po návštěvě. Je to pro ně čerstvý vítr do jejich dní, klaunská návštěva je nutí být aktivní, vzpomínat, zapojit se, mít radost. To je pro ně nesmírně cenné."

abaton-monitoring