Nejnovější publikace světové zdravotnické organizace (WHO) říká, že Zdravotní klauni významně přispívají ke zdraví a pohodě.

"Zdravotní klauni významně přispívají ke zdraví a pohodě", říká nejnovější publikace WHO

18.února 2020

"Zdravotní klauni významně přispívají ke zdraví a pohodě", říká nejnovější publikace WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila dosud největší soubor dat výzkumu, jak umění přispívá ke zdraví a duševní pohodě.

Zprávu publikovala WHO v listopadu 2019 a naši organizaci velice zajímala. Proč? Protože jsme každým coulem také umělecká organizace, která sdružuje a kontinuálně vzdělává umělce. Právě vysoká úroveň umělecké složky je klíčem k úspěchu Zdravotních klaunů. Mají široký rejstřík znalostí a dovedností, proto jsou připraveni pohotově reagovat na nastalou situaci - u dětských pacientů, seniorů i mentálně postižených. 

Zpráva referuje o mnoha uměleckých činnostech - divadle, literatuře, řemeslné tvorbě, atp. - a k naší velké radostí i o práci Zdravotních klaunů. 

V souvislosti se Zdravotními klauny ve zprávě zaznělo:  

  • V lůžkových zařízeních klauni „snižují pocit úzkosti, bolest a krevní tlak, zejména u dětí, ale také v případě jejich rodičů“. (str. 34)
  • V případě chirurgických a invazivních postupů léčby (např. program NOS!) snižuje přítomnost klaunů předoperační úzkost. (str. 36)

Výzkumníci prezentují také zajímavou případovou studii ruské zdravotně-klaunské organizace. (str. 35)

 

foto: Zdravotní klaun
Zdravotní klauni jednoznačně zvyšují psychický komfort seniorů.
foto: Zdravotní klaun

V závěrečné diskusi zpráva uvádi tři hlavní výstupy společné všem uměleckým oborům. Jsou to: 

  • „Široké spektrum důkazů ukazuje na silný dopad umění na duševní i fyzické zdraví“. 
  • „Umění je jednou z alternativ při řešení složitých problémů, pro které v současné době neexistuje odpovídající řešení.“ Lze říci, že „umění může poskytnout celostní pohled při studiu podmínek, které jsou často považovány především za fyzické; tento přístup odpovídá současným trendům v oblasti léčení ve smyslu zrovnoprávnění duševního zdraví a zkoumání zdravotních problémů v rámci jejich sociálního a společenského kontextu“.
  • Důkazní základna prokázala jednozančný účinek umění v procesu léčby, ale také ekonomický přínos. "Za stejných, či dokonce nižších finančních nákladů může využití umění přinést stejné výsledky jako dostupné invazivní zásahy“. Zpráva vyzdvihuje také fakt, že „estetická složka umění a schopnost přizpůsobit ji tak, aby byla přístupná každému bez ohledu na jeho kulturní prostředí, znamená, že touto cestou lze zapojit i menšinové nebo těžko přístupné skupiny, u kterých lze předpokládat vyšší riziko špatného zdraví".  Lze tedy říci, že využití umění ve zdravotnictví snižuje náklady na zdravotní péči. 

Jsme rádi, že WHO ve své zprávě uznala význam kultury a její přínos pro zdraví a duševní pohodu. Svým stanoviskem světoví odborníci významně podpořili práci Zdravotních klaunů. 

 

foto: Zdravotní klaun

Podpořte práci Zdravotních klaunů i vy. Společně přineseme radost dětem i seniorům, kterým do smíchu právě není. Prokazatelně :)

abaton-monitoring